ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air bag

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air bag-, *air bag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air bag[N] ถุงลมนิรภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
air bagถุงลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has dual side air bags and a spacious back seat.มีถุงลมนิรภัยสองด้านเลยนะ แถมข้างหลังก็กว้างด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
No air bags?ไม่มี ถุงลม Happily N'Ever After (2006)
No lacerations from the air bags.ไม่มีรอยถลอกจากถุงลมนิรภัย Paradise (2008)
Get the air bag.เอาถุงอากาศไป Resurrection (2008)
Like the air bag was coming at him then changed direction.เหมือนกับว่าแอร์แบ็คที่กำลังพุ่งมาหาเค้าได้เปลี่ยนทิศทาง The Blind Side (2009)
Hydraulics or nitrogen air bags?ไฮดรอลิค หรือ ถุงลมไนโตรเจน ค่ะ? Queen Sacrifice (2010)
If I open this up, you think the air bag will blow out?ถ้าผมงัดตรงนี้ คุณคิดว่า ถุงลมนิรภัยจะระเบิดออกมาไหม Safe Haven (2010)
You're lucky I left my blowgun at home, air bags... 'cause I got a clear shot at your nonnies.เธอโชคดีนะ ที่ชั้นลืมปืนลมไว้ที่บ้าน ยัยถุงลมนิรภัย เพราะชั้นยิงเธอได้แบบโล่งๆ เลย Comeback (2011)
When an air bag deploys, it releases hydroxide propellants.ตอนที่แอร์แบ็กทำงาน มันปล่อยสารขับเคลื่อนไฮดรอกไซด์ Kame'e (2011)
I had the lab pull the air bag.ผมให้ทางแล็บถอดแอร์แบ็กมา Kame'e (2011)
Could someone suffer those kinds of injuries if the car's front and side air bags deployed?เป็นไปได้มั้ยที่ใครบางคนจะได้รับบาดเจ็บ จากบาดแผลประเภทนั้น ถ้า ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและ ด้านข้างรถถูกติดตั้งไว้ Many Happy Returns (2012)
That's housing for an air bag that Conrad had installed.นั่นเป็นที่สำหรับถุงลมนิรภัย ที่คอนราดได้ติดตั้งขึ้น Mercy (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุงลม[N] air sac, See also: air bag, alveolus, Example: ถุงลมจะมีผนังบางมาก และมีหลอดเลือดฝอยต่อกันเป็นร่างแหล้อมรอบ, Count unit: ถุง, Thai definition: เนื้อบางละเอียด รูปคล้ายรังผึ้ง อยู่ในปอด

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアバッグ[, eabaggu] (n) air bag; (P) [Add to Longdo]
空気袋[くうきふくろ, kuukifukuro] (n) air sac; bladder; air bag; windbag; type of inflatable air mattress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 air bag
   n 1: a safety restraint in an automobile; the bag inflates on
      collision and prevents the driver or passenger from being
      thrown forward

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top