Search result for

broadcast

(116 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broadcast-, *broadcast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadcast[VT] กระจาย, See also: เผยแพร่, แจ้ง, Syn. transmit
broadcast[N] รายการออกอากาศ, See also: ข้อความที่ออกอากาศ, Syn. programme
broadcaster[N] ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
broadcasting[N] การแพร่ภาพ, See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง, Syn. transmission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broadcastแพร่สัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcast journalismข่าววิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting Division, Information Departmentกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ " กระทรวงการต่างประเทศ (เป็นผู้ดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงสราญรมย์ คลื่นความถี่ ระบบ AM 1575 KHz) " [การทูต]
broadcasting rice cultivationการทำนาหว่าน, การปลูกข้าวโดยเอาข้าวเปลือก หรือข้าวงอกหว่านลงไปในนาที่เตรียมไว้ ปล่อยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตในนานั้นโดยไม่มีการย้ายกล้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're listening to the grand army of the Republic broadcast.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งกองทัพสาธารณรัฐ Rookies (2008)
This is KSWT, broadcasting live from downtown Leadville, Colorado.นี่คือ KSWT สถานีวิทยุสด จาก ตัวเมือง ลีดวิวล์, โคโลลาโด้ Day of the Dead (2008)
Oh, yes, I've heard your broadcasts;อ๋อค่ะ ดิฉันได้ยินคุณพ่อออกอากาศ Changeling (2008)
I'II see you tonight for the broadcast;ฉันจะพบคุณคืนนี้เพื่อออกอากาศ Changeling (2008)
Look, let me just stop you now right there, because you're doing something here which I am not doing, and I will not do throughout these entire broadcasts.นี่ ผมขอหยุดคุณไว้ตรงนี้เลย แค่นั้นแหละ เพราะว่า คุณกำลังทำอะไรบางอย่างที่นี่ ซึ่งผมไม่ได้ทำ และผมจะไม่ทำ Frost/Nixon (2008)
... is an emergency broadcast....คือการกระจายเสียงฉุกเฉิน The Happening (2008)
This is an emergency broadcast.นี่คือการกระจายเสีบงฉุกเฉิน The Happening (2008)
The son of a bitch pulls 650 millions pay-per-views for one single broadcast.ยอด 650 ล้าน เพย์-เพอร์-วิวNเพื่อดูรายการเดียวเนี่ย Gamer (2009)
Otherwise she will be broadcasting everything she sees and hears, 30 minutes.ไม่อย่างงั้น เธอจะถ่ายทอดทุกอย่างเธอเห็นNและได้ยิน.. Gamer (2009)
We're being broadcast live.เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่.. Gamer (2009)
This is the emergency broadcast network.นี่เป็นการรายงานเหตูฉุกเฉิน Chapter Ten '1961' (2009)
This is the emergency broadcast network.นี่คือเครือข่ายกระจายเสียงฉุกเฉิน Chapter Ten '1961' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadcastHe gave an interesting broadcast about modern art.
broadcastHis death was broadcast all over the world.
broadcastIt is the audience which really determines both the matter and manner of every broadcast.
broadcastRecord the broadcast on tape.
broadcastTelevision could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools.
broadcastThat program is broadcast every other week.
broadcastThat TV station broadcasts only movies.
broadcastThe concert was broadcast live.
broadcastThe local news will be broadcast next.
broadcastThe President will be broadcasting next year.
broadcastThe program was broadcast over the radio yesterday.
broadcastThe radio broadcast the news in detail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายทอดสด[V] broadcast live, Example: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ออกอากาศ[V] broadcast, See also: be on the air, Syn. กระจายเสียง, ถ่ายทอด, Example: การรับฟังและรับชมต้องเป็นไปตามเวลาที่ออกอากาศ, Thai definition: กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
การออกอากาศ[N] broadcast, See also: telecast, transmission, Example: ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนการออกอากาศของรายการเกษตรกรช่วงดังกล่าวตลอดทั้งปีเป็นเงินปีละกว่า 20 ล้านบาท, Thai definition: การกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
ผู้อ่านข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศ[N] announcer, See also: broadcaster, reporter, newsreader, Syn. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
แพร่ข่าว[V] spread news, See also: broadcast, Syn. ปล่อยข่าว, กระจายข่าว, Example: เขาแพร่ข่าวเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้ง โดยให้ข้อมูลที่สนับสนุนความเห็นของตน ก่อกวนมิให้อีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงเหตุผล, Thai definition: กระจายข่าวออกไปให้รู้กัน
ถ่ายทอด[V] broadcast, See also: transmit, relay, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ สถานีของเราจะถ่ายทอดการแข่งขันตลอดฤดูกาล, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพรายการที่รับจากสถานีอื่น หรือสถานที่อื่น (ใช้แก่วิทยุและโทรทัศน์)
กระจายเสียง[V] broadcast, See also: transmit, put on the air, show, Example: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทุกนัด, Thai definition: ส่งเสียงแพร่ไกลอกไป
การแพร่ภาพ[N] broadcast, See also: telecast, transmission, show, Syn. การออกอากาศ, Example: สื่อมวลชนควรรับผิดชอบต่อการแพร่ภาพรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show   FR: radiodiffuser ; émettre
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely   FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round   
ป่าว[v.] (pāo) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce   FR: publier ; divulguer
ป่าวประกาศ[v.] (pāoprakāt) EN: announce ; publicize ; broadcast ; proclaim   FR: annoncer ; proclamer
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize   FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADCAST    B R AO1 D K AE2 S T
BROADCASTS    B R AO1 D K AE2 S S
BROADCASTS    B R AO1 D K AE2 S T S
BROADCASTS    B R AO1 D K AE2 S
BROADCASTER    B R AO1 D K AE2 S T ER0
BROADCASTERS    B R AO1 D K AE2 S T ER0 Z
BROADCASTING    B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG
BROADCASTERS'    B R AO1 D K AE2 S T ER0 Z
BROADCASTER'S    B R AO1 D K AE2 S T ER0 Z
BROADCASTING'S    B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadcast    (v) (b r oo1 d k aa s t)
broadcasts    (v) (b r oo1 d k aa s t s)
broadcasted    (v) (b r oo1 d k aa s t i d)
broadcasters    (n) (b r oo1 d k a s t @@ s)
broadcasting    (v) (b r oo1 d k aa s t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Broadcast-Adresse {f}broadcast address [Add to Longdo]
Rundfunkempfänger {m}broadcast receiver [Add to Longdo]
Rundfunkstation {f}; Sender {m}broadcast station [Add to Longdo]
Videotextsystem {n}broadcast videotex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
インターネット放送[インターネットほうそう, inta-netto housou] (n) Webcast; Internet broadcast [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] (n) {comp} group broadcast [Add to Longdo]
サイマル放送[サイマルほうそう, saimaru housou] (n) simulcast; simultaneous broadcast [Add to Longdo]
ステレオ放送[ステレオほうそう, sutereo housou] (n) stereo broadcasting [Add to Longdo]
テレビ中継[テレビちゅうけい, terebi chuukei] (n,vs) television broadcast [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广播[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] broadcast; widely spread [Add to Longdo]
广播和未知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广 / ] Broadcast and Unknown Server; BUS [Add to Longdo]
广播地址[guǎng bō dì zhǐ, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 广 / ] broadcast address [Add to Longdo]
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广 / ] broadcasting room [Add to Longdo]
广播网路[guǎng bō wǎng lù, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] broadcast network [Add to Longdo]
播放[bō fàng, ㄅㄛ ㄈㄤˋ, ] broadcast; transmit [Add to Longdo]
播送[bō sòng, ㄅㄛ ㄙㄨㄥˋ, ] broadcast; transmit; beam [Add to Longdo]
演播[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, ] broadcast performance; televised or podcast lecture [Add to Longdo]
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, ] broadcasting studio [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]
同報通信[どうほうつうしん, douhoutsuushin] broadcast communication (vs) [Add to Longdo]
同報伝送[どうほうでんそう, douhoudensou] broadcast transmission [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broadcast \Broad"cast`\, n.
   1. (Agric.) A casting or throwing seed in all directions, as
    from the hand in sowing.
    [1913 Webster]
 
   2. an act of broadcasting; specifically, a program in which
    sounds or images are transmitted in all directions from a
    radio or television station; -- usually referring to a
    scheduled program on a commercial or public service radio
    or television station, using the normal radio frequencies
    for those media, in contrast to a radiotelephone
    conversation, which may also be transmitted in all
    directions, but is intended for receipt by a base station
    in the telephone network.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broadcast \Broad"cast`\, a.
   1. Cast or dispersed in all directions, as seed from the hand
    in sowing; widely diffused.
    [1913 Webster]
 
   2. Scattering in all directions (as a method of sowing); --
    opposed to planting in hills, or rows.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broadcast \Broad"cast`\, adv.
   So as to scatter or be scattered in all directions; so as to
   spread widely, as seed from the hand in sowing, or news from
   the press.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broadcast \Broad"cast`\, v.
   1. to cast or disperse in all directions, as seed from the
    hand in sowing; to diffuse widely.
    [1913 Webster]
 
   2. to transmit (sounds, images, or other signals) in all
    directions from a radio or television station.
    [PJC]
 
   3. to disseminate (information, a speech, an advertisement,
    etc.) from a radio or television station.
    [PJC]
 
   4. to spread (information, news, gossip) widely by any means.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broadcast
   n 1: message that is transmitted by radio or television
   2: a radio or television show; "did you see his program last
     night?" [syn: {broadcast}, {program}, {programme}]
   v 1: broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We
      cannot air this X-rated song" [syn: {air}, {send},
      {broadcast}, {beam}, {transmit}]
   2: sow over a wide area, especially by hand; "broadcast seeds"
   3: cause to become widely known; "spread information";
     "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn: {circulate},
     {circularize}, {circularise}, {distribute}, {disseminate},
     {propagate}, {broadcast}, {spread}, {diffuse}, {disperse},
     {pass around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top