ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

present

P R EH1 Z AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -present-, *present*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
present(vt) ขายก่อน
present(vt) เสนอให้, See also: นำเสนอ, มอบให, ให้สิ่งของ, ให้รางวัล, ให้, Syn. grant, coner
present(vt) แสดงให้เห็น, Syn. show, display
present(vt) แนะนำให้รู้จัก (เป็นทางการ), Syn. make known, acquaint with
present(vt) ปรากฏตัว
present(vt) เกิดขึ้น
present(n) ของขวัญ, See also: ของกำนัล, Syn. gift, donation
present(n) ปัจจุบันนี้, Syn. instant, this time
present(adj) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน, See also: เดี๋ยวนี้, ขณะนี้, Syn. now, existing, current, Ant. old, date, dated
present(adj) ณ ที่นี้, See also: ตรงนี้, ที่นี้, Ant. absent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
present(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่, ปรากฎอยู่, ปัจจุบัน, เดี๋ยวนี้, ต่อหน้า, เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน, ขณะนี้, กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ, ให้, ยื่น, มอบ, แนะนำ, นำเข้าพบ, บรรยาย, แสดงให้เห็น, เล็ง (ปืน) , ฟ้องร้อง n. ของขวัญ, See also: presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. at pres
present participlen. ปัจจุบันกาลที่สมบูรณ์
presentable(พรีเซน'ทะเบิล) adj. เสนอได้, มอบให้ได้, แสดงตัวได้, พอจะอวดได้, ให้เป็นของขวัญได้, See also: presentability n.
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ, การแสดงตัว, การแนะนำตัว, การมอบของขวัญ, ของขวัญ
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
presentiment(พรีเซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น, ความรู้สึกที่รู้ล่วงหน้า, ความสังหรณ์ใจ., Syn. foreboding
presently(เพรส'เซินทฺลี) adv. ไม่ช้า, ประเดี๋ยว, อีกสักครู่, ปัจจุบัน, Syn. soon
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก, การแสดงตัว, การเสนอ, การมอบ, การยื่น, ภาพ, ภาพวาด, ภาพที่ปรากฎ, รายงานของคณะลูกขุน
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
misrepresent(มิสเรพริเซนทฺ') vt. แทนผิด, เป็นตัวอย่างที่ผิด., See also: misrepresentation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
present(adj) ปัจจุบัน, บัดนี้, เวลานี้, เดี๋ยวนี้, ขณะนี้
present(n) ของขวัญ, ของกำนัล
presentable(adj) เสนอได้, เรียบร้อย, แสดงตัวได้
presentation(n) การเสนอ, การให้, การแสดง, การแนะนำให้รู้จัก, การยื่น
presentiment(n) ความสังหรณ์ใจ
presently(adv) ในเวลานี้, เดี๋ยวนี้, ในไม่ช้า, อีกสักครู่, ประเดี๋ยว, ปัจจุบัน
misrepresent(vt) แสดงผิด, ใส่ความ, บิดเบือน, หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด, การใส่ความ, การบิดเบือนความจริง
omnipresent(adj) อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
represent(vt) แสดง, แทนตัว, เป็นตัวอย่าง, หมายถึง, เท่ากับ, บรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
present๑. ของขวัญ, ของกำนัล๒. ปัจจุบัน, เฉพาะหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
present reignรัชกาลปัจจุบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
present valueมูลค่าปัจจุบัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
present valueมูลค่าปัจจุบัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
presentationการนำเสนอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
presentation๑. ส่วนนำ (ขณะคลอด)๒. ท่าทารก (ขณะคลอด) [ มีความหมายเหมือนกับ lie และ position ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentationการนำเสนอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation layerชั้นนำเสนอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, armแขนนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, breastหน้าอกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Present valueมูลค่าราคาปัจจุบัน [การบัญชี]
Present valueมูลค่าปัจจุบัน [การบัญชี]
Presentation graphicsกราฟสำหรับนำเสนอ [คอมพิวเตอร์]
Presentation graphics softwareส่วนชุดคำสั่งการเสนองานรูปกราฟิก [TU Subject Heading]
Presentation of Credentialsหมายถึง การยื่นสารตราตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะต้องนำสารตราตั้ง (Credentials) ไปยื่นต่อประมุขของรัฐนั้น ๆ พิธียื่นสารตราตั้งจะกระทำไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม และความเคร่งต่อธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นสำคัญ เช่น อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่พิธียื่นสารตราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อองค์ประมุข ของประเทศค่อนข้างวิจิตรพิสดารมาก ส่วนบางประเทศมีพิธียื่นสารอย่างง่าย ๆ แทบจะไม่มีพิธีรีตองอย่างใดในสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี พิธียื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระทำอย่างเรียบง่าย กล่าวคือ พอถึงเวลาที่กำหนดในวันยื่นสารตราตั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำรถยนต์ลีมูซีนสีดำไปยังทำเนียบของเอกอัครราชทูต เพื่อรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวไปยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ณ ตึกทำเนียบขาว ( White House)มีข้อน่าสนใจอันหนึ่งคือ ทางฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตพาภรรยาและบุตรทั้งชายหญิงไปร่วมในการยื่นสารตรา ตั้งนั้นด้วย การแต่งกายของเอกอัครราชทูตก็สวมชุดสากลผูกเน็คไทตามธรรมดา ระหว่างที่ยื่นสารมีการปฏิสันถารกันพอสมควรระหว่างเอกอัครราชทูตกับ ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีช่างภาพของทางราชการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และมอบภาพถ่ายให้แก่เอกอัครราชทูตในวันหลัง (ต่างกับพิธีของอังกฤษมาก) เอกอัครราชทูตไม่ต้องพาคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย หลังจากพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว อธิบดีกรมพิธีการทูตจะนำเอกอัครราชทูตและครอบครัวกลับไปยังทำเนียบที่พักโดย รถยนต์คันเดิม เป็นอันเสร็จพิธียื่นสารตราตั้ง โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีสถานเอกอัครราชทูตของตนตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี ดังนั้น ในวันไหนที่มีการยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ทางการทำเนียบขาวมักจะกำหนดให้เอกอัครราชทูตใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้ายื่นสารในวันนั้นราว 4-5 ประเทศติดต่อกัน มิใช่วันละคนอย่างที่ปฏิบัติในบางประเทศทันทีที่เอกอัครราชทูตยื่นสารตรา ตั้งต่อประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว เอกอัครราชทูตจะมีหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าคณะทูตทุกแห่งในกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งให้ทราบว่าในวันนั้น ๆ เขาได้ยื่นสารตราตั้งต่อประมุขของรัฐ ในฐานะเอกอัครราชทูตเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงความหวังในหนังสือว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างคณะผู้ แทนทางการทูตทั้งสอง ทั้งในทางราชการและทางส่วนตัว จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นอีก จากนั้น เอกอัครราชทูตใหม่ก็จะหาเวลาไปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทีละราย กว่าจะเยี่ยมหมดทุกคนก็กินเวลานานอยู่หลายเดือนทีเดียว [การทูต]
presentation of the letter of credenceการยื่นสาส์นตราตั้ง เป็นการกำหนดให้เอกอัครราชทูตยื่นสาส์นตราตั้งต่อประมุขของประเทศที่เข้าไป พำนักอยู่ ซึ่งรูปแบบพิธีการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
presentation(n) สื่อนำเสนอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Present arms!วันทยา... .. วุธ The Great Dictator (1940)
It was a Christmas present from Mr. De Winter.มันเป็นของขวัญคริสต์มาสจากคุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Will you explain everything when the opportunity presents itself?คุณจะอธิบายทุกอย่าง เมื่อมีโอกาสนำเสนอตัวเอง? Help! (1965)
- Thank you very much. I'd like to present PC 17...ฉันต้องการที่จะนำเสนอเครื่องพีซี 17 Help! (1965)
Corporal Dooley, with one LMG, will move forward to high ground at 1.00 o'clock from my present position.จะก้าวไปข้างหน้ากับพื้นดินสูง ที่ 1.00 โมงจากตำแหน่ง ปัจจุบันของฉัน How I Won the War (1967)
Present and ready for your inspection, sir.ปัจจุบันและพร้อมสำหรับการ ตรวจสอบของคุณครับ How I Won the War (1967)
Certainly he can present a bill for such services.Certainly he can present a bill for such services. The Godfather (1972)
At his parties, at least fifteen young girls are present aged from fifteen to seventeenที่พารติของเขา . , อย่างน้อยที่สุดเด็กผู้หญิง fifteen young แสดง... ...คำที่มีความหมายเหมือนกันจากสิบห้าถึงสิบเจ็ด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Those who are chosen must present themsleves completely nakedผู้ซึ่งเหล่านั้นเลือกต้อง present themsleves เปลือยอย่างสมบูรณ์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
Present arms!วันทยาวุธ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
presentA crowd of people were present at a party.
presentActually, the present method has plenty of room for improvement.
presentAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
presentA few years ago, on mothers day, I gave my step-mother a locket as a present.
presentAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
presentA good idea presented itself.
presentA great idea presented itself in my mind.
presentA humble-looking old man was presented to the king.
presentAlice wasn't present at the meeting, was she?
presentAll are present.
presentAll but Mike were present at the party.
presentAll but one was present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยนี้(n) the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, สมัยปัจจุบัน, Example: ยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของการทำการตลาดแบบสายฟ้าแลบ
สมัยปัจจุบัน(n) the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, Example: มีการถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันว่า มนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
ทอดกฐิน(v) present robes to monks at the end of Buddhist Lent, See also: hold a religious ceremony in which yellow robes are presented to the priests, Example: สมาชิกของสมาคมจะไปทอดกฐินที่วัดในจังหวัดอยุธยา, Thai Definition: ทำพิธีถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์
นำเสนอ(v) present, See also: submit, show, exhibit, display, Syn. เสนอ, Example: พรุ่งนี้ผมจะนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ผมได้ทำมาในที่ประชุม, Thai Definition: บอกกล่าวหรือแสดงให้เห็น
บรรณาการ(n) tribute, See also: present, gift, Syn. ของขวัญ, ของถวาย, เครื่องบรรณาการ, Example: ประเทศราชต้องส่งบรรณาการให้เมืองหลวงทุกปี, Thai Definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี
เบิกทูต(v) present an envoy to the king, Example: นายกฯ เบิกทูตจากเดนมาร์กเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพเพื่อถวายรายได้จากการจัดงาน, Thai Definition: นำฑูตเข้าเฝ้า
รายงานตัว(v) report to, See also: present oneself, report for duty, Example: เขาได้รับหมายเรียกให้เข้ากรุงเทพฯ เพื่อรายงานตัวต่อผู้บริหารระดับสูง
ประจุบัน(n) present, See also: present time, now, present moment, present day, current, Syn. ปัจจุบัน
ประเคน(v) hand (something) to a monk, See also: present an offering or gift to a Buddhist monk, Example: เขาประเคนอาหารแด่พระภิกษุ, Thai Definition: ถวายของพระโดยวิธียกส่งให้ตามพิธีการที่กำหนดไว้
กำนัล(v) present, See also: give, Syn. ให้, Example: ผมกำนัลเขาด้วยสร้อยทอง 3 เส้น เป็นค่าตอบแทนที่ช่วยเหลือมาตลอด, Thai Definition: ให้ของกันด้วยความนับถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
เอาให้ดู[ao hai dū] (v, exp) FR: montrer ; présenter
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บรรณาการ[bannākān] (n) EN: tribute ; present ; gift  FR: cadeau [ m ] ; présent [ m ]
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บิดผัน[bitphan] (v) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist  FR: déformer
ชำร่วย[chamrūay] (n) EN: gift ; present  FR: présent [ m ] ; cadeau [ m ]
ชำร่วย[chamrūay] (v) EN: gift presents to

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRESENT P R EH1 Z AH0 N T
PRESENT P R IY0 Z EH1 N T
PRESENTS P R IY0 Z EH1 N T S
PRESENTS P R EH1 Z AH0 N T S
PRESENTED P ER0 Z EH1 N T AH0 D
PRESENTED P R IY0 Z EH1 N T AH0 D
PRESENTER P R IY0 Z EH1 N T ER0
PRESENTLY P R EH1 Z AH0 N T L IY0
PRESENTER P R EH1 Z AH0 N T ER0
PRESENTERS P R IY0 Z EH1 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
present (n) prˈɛznt (p r e1 z n t)
present (v) prˈɪzˈɛnt (p r i1 z e1 n t)
presents (n) prˈɛznts (p r e1 z n t s)
presents (v) prˈɪzˈɛnts (p r i1 z e1 n t s)
presented (v) prˈɪzˈɛntɪd (p r i1 z e1 n t i d)
presently (a) prˈɛzntliː (p r e1 z n t l ii)
presenting (v) prˈɪzˈɛntɪŋ (p r i1 z e1 n t i ng)
present-day (j) prˌɛznt-dˈɛɪ (p r e2 z n t - d ei1)
presentable (j) prˈɪzˈɛntəbl (p r i1 z e1 n t @ b l)
presentably (a) prˈɪzˈɛntəbliː (p r i1 z e1 n t @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
这次[zhè cì, ㄓㄜˋ ㄘˋ,   /  ] present; now; current #544 [Add to Longdo]
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ,   /  ] presently; immediately; at once #5,513 [Add to Longdo]
[zòu, ㄗㄡˋ, ] present a memorial #8,222 [Add to Longdo]
献给[xiàn gěi, ㄒㄧㄢˋ ㄍㄟˇ,   /  ] present to; offer to #9,556 [Add to Longdo]
付诸[fù zhū, ㄈㄨˋ ㄓㄨ,   /  ] present to; put into effect #21,842 [Add to Longdo]
像样[xiàng yàng, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ,   /  ] presentable; decent; up to par #22,374 [Add to Longdo]
馈赠[kuì zèng, ㄎㄨㄟˋ ㄗㄥˋ,   /  ] present (a gift) #26,454 [Add to Longdo]
简报[jiǎn bào, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄠˋ,   /  ] presentation #28,961 [Add to Longdo]
现值[xiàn zhí, ㄒㄧㄢˋ ㄓˊ,   /  ] present value #53,820 [Add to Longdo]
表示层[biǎo shì céng, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄘㄥˊ,    /   ] presentation layer #203,117 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
現在[げんざい, genzai] TH: ปัจจุบัน  EN: present

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwesende ausgenommenpresent company excepted [Add to Longdo]
Gegenwart { f }; Präsens { n } [ gramm. ] | erweitertes Präsenspresent tense | present continuous [Add to Longdo]
Geschenk { n }; Präsent { n } | Geschenke { pl } | als Geschenk | jdm. etw. zum Geschenk machen; jdm. etw. schenken | sich über ein Geschenk freuenpresent | presents | as a present | to make sb. a present of sth. | to be pleased with a present [Add to Longdo]
anwesend { adj } (bei)present (at) [Add to Longdo]
Präsentiert das Gewehr! [ mil. ]Present arms! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ, See also: regarder

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
代表[だいひょう, daihyou] (n, vs, adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) #148 [Add to Longdo]
現在[げんざい, genzai] (n-adv, n-t) now; current; present; present time; as of; (P) #168 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company #376 [Add to Longdo]
表示[ひょうじ, hyouji] (n, vs) indication; expression; display; presentation; representation; manifestation; (P) #563 [Add to Longdo]
[げん, gen] (pref) present; current #578 [Add to Longdo]
[こん, kon] (n-adv, n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) #735 [Add to Longdo]
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P) #808 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation [Add to Longdo]
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Present \Pres"ent\, a. [F. pr['e]sent, L. praesens,-entis, that
   is before one, in sight or at hand, p. p. of praeesse to be
   before; prae before + esse to be. See {Essence}.]
   [1913 Webster]
   1. Being at hand, within reach or call, within certain
    contemplated limits; -- opposed to absent.
    [1913 Webster]
 
       These things have I spoken unto you, being yet
       present with you.           --John xiv.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   2. Now existing, or in process; begun but not ended; now in
    view, or under consideration; being at this time; not past
    or future; as, the present session of Congress; the
    present state of affairs; the present instance.
    [1913 Webster]
 
       I'll bring thee to the present business --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Not delayed; immediate; instant; coincident. "A present
    recompense." "A present pardon." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       An ambassador . . . desires a present audience.
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   4. Ready; quick in emergency; as a present wit. [R.]
    [1913 Webster]
 
   5. Favorably attentive; propitious. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       To find a god so present to my prayer. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Present tense} (Gram.), the tense or form of a verb which
    expresses action or being in the present time; as, I am
    writing, I write, or I do write.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Present \Pre*sent"\, v. t. [imp. & p. p. {Presented}; p. pr. &
   vb. n. {Presenting}.] [F. pr['e]senter, L. praesentare, fr.
   praesens, a. See {Present}, a.]
   1. To bring or introduce into the presence of some one,
    especially of a superior; to introduce formally; to offer
    for acquaintance; as, to present an envoy to the king;
    (with the reciprocal pronoun) to come into the presence of
    a superior.
    [1913 Webster]
 
       Now there was a day when the sons of God came to
       present themselves before the lord.  --Job i. 6
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit or offer to view or notice; to lay before one's
    perception or cognizance; to set forth; to present a fine
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       Lectorides's memory is ever . . . presenting him
       with the thoughts of other persons.  --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass over, esp. in a ceremonious manner; to give in
    charge or possession; to deliver; to make over.
    [1913 Webster]
 
       So ladies in romance assist their knight,
       Present the spear, and arm him for the fight.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a gift of; to bestow; to give, generally in a
    formal or ceremonious manner; to grant; to confer.
    [1913 Webster]
 
       My last, least offering, I present thee now.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence: To endow; to bestow a gift upon; to favor, as with
    a donation; also, to court by gifts.
    [1913 Webster]
 
       Octavia presented the poet for him admirable elegy
       on her son Marcellus.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To present; to personate. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. In specific uses;
    (a) To nominate to an ecclesiastical benefice; to offer to
      the bishop or ordinary as a candidate for institution.
      [1913 Webster]
 
         The patron of a church may present his clerk to
         a parsonage or vicarage; that is, may offer him
         to the bishop of the diocese to be instituted.
                          --Blackstone.
      [1913 Webster]
    (b) To nominate for support at a public school or other
      institution . --Lamb.
    (c) To lay before a public body, or an official, for
      consideration, as before a legislature, a court of
      judicature, a corporation, etc.; as, to present a
      memorial, petition, remonstrance, or indictment.
    (d) To lay before a court as an object of inquiry; to give
      notice officially of, as a crime of offence; to find
      or represent judicially; as, a grand jury present
      certain offenses or nuisances, or whatever they think
      to be public injuries.
    (e) To bring an indictment against . [U.S]
    (f) To aim, point, or direct, as a weapon; as, to present
      a pistol or the point of a sword to the breast of
      another.
      [1913 Webster]
 
   {Pesent arms} (Mil.), the command in response to which the
    gun is carried perpendicularly in front of the center of
    the body, and held there with the left hand grasping it at
    the lower band, and the right hand grasping the small of
    the stock, in token of respect, as in saluting a superior
    officer; also, the position taken at such a command.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Present \Pres"ent\, n. [Cf. F. pr['e]sent. See {Present}, a.]
   1. Present time; the time being; time in progress now, or at
    the moment contemplated; as, at this present.
    [1913 Webster]
 
       Past and present, wound in one.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Law) Present letters or instrument, as a deed of
    conveyance, a lease, letter of attorney, or other writing;
    as in the phrase, " Know all men by these presents," that
    is, by the writing itself, " per has literas praesentes; "
    -- in this sense, rarely used in the singular.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) A present tense, or the form of the verb denoting
    the present tense.
    [1913 Webster]
 
   {At present}, at the present time; now.
 
   {For the present}, for the tine being; temporarily.
 
   {In present}, at once, without delay. [Obs.] "With them, in
    present, half his kingdom; the rest to follow at his
    death." --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Present \Pre*sent"\, n. (Mil.)
   The position of a soldier in presenting arms; as, to stand at
   present.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Present \Pre*sent"\, v. i. (Med.)
   To appear at the mouth of the uterus so as to be perceptible
   to the finger in vaginal examination; -- said of a part of an
   infant during labor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Present \Pres"ent\, n. [F. pr['e]sent .]
   Anything presented or given; a gift; a donative; as, a
   Christmas present.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Gift; donation; donative; benefaction. See {Gift}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 present
   adj 1: temporal sense; intermediate between past and future; now
       existing or happening or in consideration; "the present
       leader"; "articles for present use"; "the present topic";
       "the present system"; "present observations" [ant:
       {future}, {past}]
   2: being or existing in a specified place; "the murderer is
     present in this room"; "present at the wedding"; "present at
     the creation" [ant: {absent}]
   n 1: the period of time that is happening now; any continuous
      stretch of time including the moment of speech; "that is
      enough for the present"; "he lives in the present with no
      thought of tomorrow" [syn: {present}, {nowadays}]
   2: something presented as a gift; "his tie was a present from
     his wife"
   3: a verb tense that expresses actions or states at the time of
     speaking [syn: {present}, {present tense}]
   v 1: give an exhibition of to an interested audience; "She shows
      her dogs frequently"; "We will demo the new software in
      Washington" [syn: {show}, {demo}, {exhibit}, {present},
      {demonstrate}]
   2: bring forward and present to the mind; "We presented the
     arguments to him"; "We cannot represent this knowledge to our
     formal reason" [syn: {present}, {represent}, {lay out}]
   3: perform (a play), especially on a stage; "we are going to
     stage `Othello'" [syn: {stage}, {present}, {represent}]
   4: hand over formally [syn: {present}, {submit}]
   5: introduce; "This poses an interesting question" [syn:
     {present}, {pose}]
   6: give, especially as an honor or reward; "bestow honors and
     prizes at graduation" [syn: {award}, {present}]
   7: give as a present; make a gift of; "What will you give her
     for her birthday?" [syn: {give}, {gift}, {present}]
   8: deliver (a speech, oration, or idea); "The commencement
     speaker presented a forceful speech that impressed the
     students" [syn: {deliver}, {present}]
   9: cause to come to know personally; "permit me to acquaint you
     with my son"; "introduce the new neighbors to the community"
     [syn: {introduce}, {present}, {acquaint}]
   10: represent abstractly, for example in a painting, drawing, or
     sculpture; "The father is portrayed as a good-looking man in
     this painting" [syn: {portray}, {present}]
   11: present somebody with something, usually to accuse or
     criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was
     faced with all the evidence and could no longer deny his
     actions"; "An enormous dilemma faces us" [syn: {confront},
     {face}, {present}]
   12: formally present a debutante, a representative of a country,
     etc.
   13: recognize with a gesture prescribed by a military
     regulation; assume a prescribed position; "When the officers
     show up, the soldiers have to salute" [syn: {salute},
     {present}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 present
  gift; present

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 present /prəzɛnt/
  present

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top