ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปัจจุบันนี้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัจจุบันนี้-, *ปัจจุบันนี้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจุบันนี้(adv) nowadays, See also: at present, now, today, at the present time, Syn. ปัจจุบัน, Example: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมากจนเกือบเท่าเทียมกับประเทศมหาอำนาจเช่น อเมริกาแล้ว, Thai Definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง The Old Man and the Sea (1958)
"The only Stone currently in existence belongs to Mr. Nicholas Flamel the noted alchemist who last year celebrated his 665th birthday."ศิลาอาถรรพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นของนิโคลัส แฟลมเมล นักเล่นแร่แปรธาตุ ซึ่งปีกลายได้ฉลองวันเกิดปีที่ 665 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You're here to try to understand why you made it.เธอมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อเข้าใจเหตุผลที่เลือก The Matrix Reloaded (2003)
I ask you how are you nowadays?ชั้นถามว่าปัจจุบันนี้เธอเป็นยังไงบ้าง Episode #1.3 (2006)
I've ever come to a connection, to being understood.กับผมมากที่สุด ที่ผมสามารถจะไว้ใจได้ ของเหตุกาณ์ในปัจจุบันนี้ Saw III (2006)
You know, stuff so beyond my world, like-- like who the up-and-comers are on the London art scene, or-- or what the political machinations in Darfur are all about, or which Bali Resort is considered the most romantic in the world.อย่างเช่นกระแสของโลกปัจจุบันนี้ ใครกำลังเป็นศิลปินดาวรุ่งของวงการศิลปะที่ลอนดอน หรือว่าเรื่องเกมการเมืองในดาร์เฟอร์ Pilot (2006)
If you see only the current situation, I'm guilty. But this is a trap...ถ้า คุณมองเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันนี้เท่านั้น ฉันมีความผิด แต่นี้เป็นกับดัก Death Note: The Last Name (2006)
You guys still bickering nowadays?คุณหยอกล้อทะเลาะที่สงบสมัยปัจจุบันนี้ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Which nowadays is almost everything.ซึ่งปัจจุบันนี้เกือบจะทั้งหมดควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ Live Free or Die Hard (2007)
That's the climate of the marketplace these days.มันคือสภาวะ ในตลาดปัจจุบันนี้ The Ten (2007)
Cell phones are lifelines to kids nowadays.มือถือเป็นของติดตัวของเด็กปัจจุบันนี้ Bombshell (2008)
Maybe you should keep current on your research.บางทีคุณน่าจะไปดูงานวิจัยในปัจจุบันนี้บ้างนะ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at present(idm) ขณะนี้, See also: ปัจจุบันนี้
at the present time(idm) ปัจจุบันนี้, See also: ขณะนี้
at this stage(idm) ขณะนี้, See also: ปัจจุบันนี้
at this stage of the game(idm) ขณะนี้, See also: ปัจจุบันนี้
for the time bing(idm) ปัจจุบันนี้, See also: ชั่วคราว
in this day and age(idm) ปัจจุบันนี้, See also: ทุกวันนี้, ขณะนี้
nowadays(adv) ทุกวันนี้, See also: ปัจจุบันนี้, ขณะนี้, Syn. now, at present, currently
present(n) ปัจจุบันนี้, Syn. instant, this time
present-day(adj) ปัจจุบันนี้, See also: ขณะนี้, สมัยนี้, Syn. current, new, up-tp-date, Ant. old, old-fashisoned
Serbia(n) อาณาจักรเซอร์เบียสมัยก่อนในตอนใต้ของยุโรป, See also: ปัจจุบันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
floppy diskจานบันทึกอ่อนหมายถึง จานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบันนี้ มีอยู่สองขนาด คือขนาด 5.25 นิ้ว ซึ่งจะมีปลอก กระดาษหุ้ม กับขนาด 3.5 นิ้วซึ่งจะอยู่ในปลอกพลาสติก ทำให้แข็งและทนกว่า มีความจุในการบันทึกต่าง ๆ กัน ชนิดที่มีความหนาแน่นสองเท่า (double density) จะจุ 360 - 720 K (ประมาณ 360, 000 - 720, 000 ตัว อักขระ) ชนิดความหนาแน่นสูง (high density) จะจุ 1.2 - 1.44 เมกะไบต์ (ประมาณ 1.2 ล้าน - 1.4 ล้านตัวอักขระ) บางทีเรียก diskette เพื่อให้แตกต่างกับจานบันทึกที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า disk มีความหมายเหมือน diskette
here(เฮียร์) adv. ที่นี่, ตรงนี้, ขณะนี้, ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้, ในชีวิตนี้. -Phr. neither here nor their ไม่สำคัญ, ไร้สาระ n. ที่นี้, โลกนี้, ชีวิตนี้, ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!, เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
nowadays(เนา'อะเดซ) adv., n. เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้
to-day(ทะเด') n. วันนี้, ทุกวันนี้, ในวันนี้, สมัยนี้, ยุคนี้, ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้, ในวันนี้, ปัจจุบันนี้, Syn. now, at present, pronto
today(ทะเด') n. วันนี้, ทุกวันนี้, ในวันนี้, สมัยนี้, ยุคนี้, ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้, ในวันนี้, ปัจจุบันนี้, Syn. now, at present, pronto

English-Thai: Nontri Dictionary
now(adv) เดี๋ยวนี้, ขณะนี้, ปัจจุบันนี้, บัดนี้, ประเดี๋ยว
nowaday(adv) เดี๋ยวนี้, ในปัจจุบันนี้, ในสมัยนี้, ในยุคนี้
today(adv) ทุกวันนี้, ในวันนี้, ปัจจุบันนี้
today(n) วันนี้, ยุคนี้, ปัจจุบันนี้, สมัยนี้

German-Thai: Longdo Dictionary
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| ของเล่น (ของเด็กๆ) เช่น Er sammelt viel Kleingeld um Spielzeug zu kaufen. (เขาเก็บสะสมเหรียญไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำมาซื้อของเล่น); Elektronisches Spielzeug ist heutzutage etwas billiger als früher. (ปัจจุบันนี้เครื่องเล่นอิเล็คทรอนิกมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top