ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

past

P AE1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -past-, *past*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
past(n) อดีต, See also: เวลาที่ผ่านไปแล้ว, Syn. antiquity, long ago, good old days, former times, Ant. the present, future, tomorrow
past(n) สิ่งที่เกิดในอดีต, See also: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. events, happenings
past(adj) ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. before, previous, former
past(prep) เลยผ่าน, See also: ผ่าน, หลัง, Syn. farther
pasta(n) พาสต้า, See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี
paste(n) สิ่งที่มีลักษณะเหนียว, See also: แป้งเปียก, Syn. glue
paste(n) สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
pasty(adj) เหมือนแป้งเปียก
pastel(n) ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pastel(adj) เกี่ยวกับดินสอสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
past(พาสท) adj. อดีต.n. อดีตกาล -adv. เลย, พ้น
past participleกริยาช่อง 3
pasta(พาส'ทะ) n. อาหารแป้งเคล้าไข่
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก, ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย, การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก, ชก, ต่อยหรือตีอย่างแรง
paste-up(เพสท'อัพ) n. ช่างพิมพ์, ช่างเครื่อง
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี, ชอล์คสี, สีจาง, พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
paster(เพส'เทอะ) n. แผ่นกระดาษสำหรับปิดทับ, ผู้หรือเครื่องปิดกระดาษดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
past(adj) อดีต, เมื่อก่อน, ผ่านพ้นไป, ล่วงมาแล้ว, แต่ก่อน
past(n) อดีตกาล, ความหลัง, ประวัติ, เรื่องในอดีต
past(pre) คล้อย, เลย, พ้นไป, ผ่าน, ล่วง, เมื่ออดีต
paste(n) แป้งเปียก, ยาพอก
paste(vt) ทำด้วยแป้งเปียก, ปิดแป้งเปียก, ทาแป้งเปียก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง, นามบัตร, ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี, ดินสอเทียน, ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
pastime(n) งานอดิเรก, กีฬา, การฆ่าเวลา
pastor(n) พระ, บาทหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
past considerationสินจ้างที่ได้ให้ก่อนมีข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paste printภาพพิมพ์กดกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastilleยาเม็ดอม [ มีความหมายเหมือนกับ drop ๓ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pasta productsพาสต้า [TU Subject Heading]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
pasteurizationการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62°C เป็นเวลา 30 นาทีแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastoral poetry, Thaiกวีนิพนธ์ท้องทุ่งไทย [TU Subject Heading]
Pastoral psychologyจิตวิทยาทางศิษยาภิบาล [TU Subject Heading]
Pastureทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasturesทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pastor[พาส เตอร์] (n) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's past bedtime.มันนอนที่ผ่านมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo.คุณช่วยลบรอยอดีตให้ผม ยิ่งกว่าแสงไฟในมอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา! 12 Angry Men (1957)
Each time was a new time... ... and he never thought about the past when he was doing it.แต่ละครั้งเป็นเวลาใหม่และเขา ไม่เคย คิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเมื่อเขา ได้ทำมัน The Old Man and the Sea (1958)
You haven't used that finger in the past hour and we're in danger.ชั่วโมงและเรากำลังอยู่ในอันตราย เช่นกันคุณรู้ว่า Help! (1965)
- I'd never get it past the accountants.ดูลี! ถึงฉัน! How I Won the War (1967)
Everyone smiles as you drift past the flowersทุกคนยิ้ม ในขณะที่คุณล่องลอยดอกไม้ที่ผ่าน มา Yellow Submarine (1968)
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics. The Godfather (1972)
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days.ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา Mad Max (1979)
These past few months have been wonderful.สองสามเดือนที่ผ่านมานี้ วิเศษมากเลยค่ะ Airplane! (1980)
It's bumpy, but we'll be past it in a few minutes.มันไม่ราบเรียบ แต่เราจะผ่านมัน ไปได้ในอีกสองสามนาที Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pastA cowboy is driving cattle to the pasture.
pastAdd water and stir to a paste.
pastAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
pastAll sorts of rumors rose about her past.
pastAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
pastA man shouldn't be a pastor until he's in his forties.
pastAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
pastAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
pastA policeman ran past.
pastAre you aware of anything concerning his past life?
pastAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
pastAs it was past 8 p.m. we called it a day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน(n) past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai Definition: ชาติที่แล้ว
พาสเจอไรซ์(n) pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai Definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
รุ่นเก่า(adj) past generation, See also: old generation, Syn. รุ่นก่อน, Ant. รุ่นใหม่, Example: ตอนนี้เรามีเสื้อของอังกฤษและอาเจนตินารุ่นเก่า หากสนใจมาดูของได้ที่ร้านนะครับ
อดีตภพ(n) past life, See also: previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน, Example: เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง
ความหลัง(n) past, See also: background, Example: บรรดาลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดงานเพื่อฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่เคารพรัก, Thai Definition: เรื่องราวในอดีต
แปะ(v) stick, See also: paste, glue, Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ, Ant. ลอก, หลุด, Example: เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ, Thai Definition: เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว
หย่อนใจ(v) relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai Definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน
ก๋วยจั๊บ(n) paste of rice flour, See also: boiled Chinese pasta square, Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ, Example: ทุกวันของงานแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึก
อดีตชาติ(n) past existence, See also: previous existence, previous birth, Syn. อดีตภพ, ชาติก่อน, ชาติปางก่อน, Example: เขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้อาจเป็นเพราะเวรกรรมในอดีตชาติ
หลัง(adv) after, See also: past, Ant. ก่อน, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อิตาลีมีแต่ความเสื่อมทราม ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมล้าหลัง, Thai Definition: ตรงข้ามกับก่อน (ใช้แก่เวลาที่ผ่านพ้นไปแล้ว)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
บาทหลวง[bātlūang] (n) EN: pastor  FR: pasteur [ m ]
เบื้องหลัง[beūanglang] (adv) EN: behind ; in the rear ; in the past  FR: avant
โบราณคดี[bōrānnakhadī] (n) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature
บุพเพสันนิวาส[bupphēsanniwāt] (n) EN: state of being husband and wife in the past life

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAST P AE1 S T
PASTA P AA1 S T AH0
PASTE P EY1 S T
PASTS P AE1 S T S
PASTOR P AE1 S T ER0
PASTER P AE1 S T ER0
PASTEL P AE0 S T EH1 L
PASTED P EY1 S T IH0 D
PASTAS P AA1 S T AH0 Z
PASTES P EY1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
past (v) paːst (p aa s t)
pasta (n) pˈæstə (p a1 s t @)
paste (v) pˈɛɪst (p ei1 s t)
pasts (n) pˈaːsts (p aa1 s t s)
pasty (n) pˈæstiː (p a1 s t ii)
pasty (j) pˈɛɪstiː (p ei1 s t ii)
pasted (v) pˈɛɪstɪd (p ei1 s t i d)
pastel (n) pˈæstl (p a1 s t l)
pastes (v) pˈɛɪsts (p ei1 s t s)
pastor (n) pˈaːstər (p aa1 s t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] past; former #5,846 [Add to Longdo]
往事[wǎng shì, ㄨㄤˇ ㄕˋ, ] past events; former happenings #7,453 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] paste; cream #8,753 [Add to Longdo]
牧场[mù chǎng, ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, / ] pasture; grazing land; ranch #20,172 [Add to Longdo]
草场[cǎo chǎng, ㄘㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] pastureland #21,241 [Add to Longdo]
糕点[gāo diǎn, ㄍㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] pastry #22,428 [Add to Longdo]
牧草[mù cǎo, ㄇㄨˋ ㄘㄠˇ, ] pasture; forage grass; pasturage #26,204 [Add to Longdo]
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur #35,746 [Add to Longdo]
牧人[mù rén, ㄇㄨˋ ㄖㄣˊ, ] pastor; pastoral #59,390 [Add to Longdo]
今昔[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] past and present; yesterday and today #59,734 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastillierung { f }pastillation [Add to Longdo]
Pastell { n }pastel [Add to Longdo]
Pastellfarbe { f }pastel colour; pastel color [ Am. ] [Add to Longdo]
Pastellmaler { m }pastelist [Add to Longdo]
Pastellmalerei { f }pastel drawing [Add to Longdo]
Pastellton { n }; Pastell { n }pastel shade [Add to Longdo]
Paste { f } | Pasten { pl }paste | pastes [Add to Longdo]
Pastetchen { n } | Pastetchen { pl }patty | patties [Add to Longdo]
Pastete { f } | Pasteten { pl }pasty | pasties [Add to Longdo]
Pastete { f }pie [Add to Longdo]
Pasteurisierung { f }pasteurization [Add to Longdo]
Pastille { f }pastille [Add to Longdo]
Pastinake { f }; Moorwurzel { f } [ bot. ] | Pastinaken { pl }parsnip | parsnips [Add to Longdo]
Pastor { m }parson [Add to Longdo]
Pastorale { f }pastoral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) #130 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
過去[かこ, kako] (n-adv, n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) { ling } past (tense); preterit; preterite; (4) { Buddh } previous life; (P) #375 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past #1,164 [Add to Longdo]
[はん, han] (n, n-pref) (1) half; semi-; (n, n-suf) (2) half-past; (n) (3) (See 丁・ちょう・4) odd number; (4) (arch) unit of land area (595.8 m^2); (P) #1,495 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste [Add to Longdo]
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
貼り付け[はりつけ, haritsuke] paste [Add to Longdo]
貼付け[はりつけ, haritsuke] (computer file) paste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Past \Past\, prep.
   1. Beyond, in position, or degree; further than; beyond the
    reach or influence of. "Who being past feeling." --Eph.
    iv. 19. "Galled past endurance." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Until we be past thy borders.     --Num. xxi.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       Love, when once past government, is consequently
       past shame.              --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond, in time; after; as, past the hour.
    [1913 Webster]
 
       Is it not past two o'clock?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Above; exceeding; more than. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Not past three quarters of a mile.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bows not past three quarters of a yard long.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Past \Past\, a. [From {Pass}, v.]
   Of or pertaining to a former time or state; neither present
   nor future; gone by; elapsed; ended; spent; as, past
   troubles; past offences. "Past ages." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Past master}. See under {Master}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Past \Past\, n.
   A former time or state; a state of things gone by. "The past,
   at least, is secure." --D. Webster.
   [1913 Webster]
 
      The present is only intelligible in the light of the
      past, often a very remote past indeed.  --Trench.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Past \Past\ (p[.a]st), adv.
   By; beyond; as, he ran past.
   [1913 Webster]
 
      The alarum of drums swept past.     --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 past
   adv 1: so as to pass a given point; "every hour a train goes
       past" [syn: {by}, {past}]
   adj 1: earlier than the present time; no longer current; "time
       past"; "his youth is past"; "this past Thursday"; "the
       past year" [ant: {future}, {present(a)}]
   2: of a person who has held and relinquished a position or
     office; "a retiring member of the board" [syn: {past(a)},
     {preceding(a)}, {retiring(a)}]
   n 1: the time that has elapsed; "forget the past" [syn: {past},
      {past times}, {yesteryear}] [ant: {future}, {futurity},
      {hereafter}, {time to come}]
   2: a earlier period in someone's life (especially one that they
     have reason to keep secret); "reporters dug into the
     candidate's past"
   3: a verb tense that expresses actions or states in the past
     [syn: {past}, {past tense}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top