Search result for

สมัยนี้

(24 entries)
(0.082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมัยนี้-, *สมัยนี้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยนี้[N] the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, สมัยปัจจุบัน, Example: ยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของการทำการตลาดแบบสายฟ้าแลบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, I know it's all thanks to you!ก้ได้ ก็ได้ ฉันยอมรับ สมัยนี้ มันเรื่องของดวงทั้งนั้น Scandal Makers (2008)
Young kids these days...เด็กสมัยนี้ Baby and I (2008)
They said that you were a person who defined the age we live in.เขาว่ากันคุณคือคน ที่เป็นตัวแทนของยุคสมัยนี้ Frost/Nixon (2008)
Apparently your extensive expertise in banking failed you that day.ดูเหมือนว่าธนาคารสมัยนี้ ทันสมัยเหลือเกินนะ Dirt Nap (2008)
The biggest headache now was what to do with the surpluses engendered by modern agriculture.ปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือ จะทำอย่างไรกับผลผลิตมหาศาล ที่ได้มาจากเกษตรกรรมอันทันสมัยนี้ Home (2009)
Nowadays, it's all these giant sunglasses... and tattoos.สมัยนี้น่ะเหรอ มีแต่พวกใส่แว่นกันแดดใหญ่ยักษ์ แล้วก็เต็มไปด้วยรอยสัก 500 Days of Summer (2009)
So I checked out your information and I see that you're a writer and your company is in L.A. Is that where you live as well?สวัสดี คุณจริง ๆ สมัยนี้เว็บไซต์หาตัวจริง ๆ ยาก ฉัน เอ่อ ลองเช็คข้อมูลของคุณดู The Girlfriend Experience (2009)
It's more than I managed to do when I was his age.เด็กสมัยนี้แก่เเดดแก่ลมเร็วมาก ผมคิดว่า Phoenix (2009)
FOR THOSE WHO COMPLAIN ABOUT THE YOUTH OF TODAY,ถึงคนที่บ่นเรื่องเยาวชนสมัยนี้ Valley Girls (2009)
Most Americans these days are so...puritanical.ชาวอเมริกันสมัยนี้ช่าง... เก็บเนื้อเก็บตัว Hard-Hearted Hannah (2009)
Life choices and sexual hunger of today's modern teens,การใช้ชีวิตและกระหายเซ็กส์ ของวัยรุ่นในสมัยนี้ Vitamin D (2009)
You know, honestly, I don't even know how You kids do it nowadays.ฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเธอ อยู่รอดได้ยังไงในสมัยนี้ Vitamin D (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัยนี้[n. exp.] (samai nī) EN: the present ; present time ; present moment   
สมัยนี้[adv.] (samai nī) EN: currently ; nowadays ; at the present time ; at present ; now   FR: aujourd'hui ; à présent ; actuellement ; de nos jours

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
at & t(เอที แอนด์ ที) ย่อมาจาก American Telephone and Telegraph หมายถึง บริษัทโทรศัพท์และโทรเลขของอเมริกา งานของบริษัทนี้มาเกี่ยวกับวงการคอมพิวเตอร์ก็ตรงที่คอมพิวเตอร์สมัยนี้ส่งข้อมูลและข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยใช้สายโทรศัพท์เป็นสื่อ (ส่วนใหญ่เป็นการเกี่ยวข้องทางด้านการสื่อสารข้อมูล)
now(เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้
to-day(ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้, Syn. now,at present,pronto
today(ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้, Syn. now,at present,pronto

English-Thai: Nontri Dictionary
nowaday(adv) เดี๋ยวนี้,ในปัจจุบันนี้,ในสมัยนี้,ในยุคนี้
today(n) วันนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้,สมัยนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
今日[こんにち, konnichi] Thai: สมัยนี้

German-Thai: Longdo Dictionary
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top