ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gift

G IH1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gift-, *gift*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gift(n) ของขวัญ, See also: ของกำนัล, ของฝาก, ของเยี่ยม, Syn. present
gift(n) พรสวรรค์, See also: ความสามารถพิเศษ, Syn. talent
gifted(adj) ซึ่งมีพรสวรรค์, See also: ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, Syn. skillful, proficient, talented
gift-wrap(vt) ห่อเป็นของขวัญ, Syn. package

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gift(กิฟทฺ) n. ของขวัญ, พรสวรรค์ vt. ให้, มอบให้
gifted(กิฟ'ทิด) adj. มีพรสวรรค์, See also: giftedly adv. giftedness n, Syn. talented, able

English-Thai: Nontri Dictionary
gift(n) ของขวัญ, ของกำนัล, ของชำร่วย, ปัญญา, ความสามารถ, พรสวรรค์
gifted(adj) สามารถ, มีพรสวรรค์, เก่ง, หลักแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
giftการให้, การให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gift causa mortisการให้ที่มีผลเมื่อตายแล้ว [ ดู donatio mortis causa ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gift inter vivosการให้ที่มีผลระหว่างมีชีวิต [ ดู donatio inter vivos ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gift taxภาษีการให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gift, imperfectการให้ที่ไม่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giftวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค, Example: Gift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ๆ วัสดุที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ห้องสมุดไม่ได้ร้องขอและห้องสมุดได้รับโดยไม่คาดคิด แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่ขอรับบริจาคอาจเป็นทรัพยากรที่ห้องสมุดร้องขอ ทั้งนี้วัสดุที่ได้รับบริจาคจะถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณานำเข้าห้องสมุด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด หรือจำหน่ายออกไปโดยการขายหรือแลกเปลี่ยนกับกับห้องสมุดอื่น สำหรับการรับบริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ต้องรับรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้วัสดุสารนิเทศที่ได้รับมาสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ได้ตรงตามหลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หากห้องสมุดไม่สามารถนำทรัพยากรห้องสมุดดังกล่าวออกให้บริการได้ ห้องสมุดควรมีนโยบายส่งต่อหรือนำหนังสือและวัสดุการศึกษาที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์อย่างอื่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gift booksหนังสือที่ระลึก [TU Subject Heading]
Gift shopsกิ๊ฟชอพ [TU Subject Heading]
Gift wrappingการห่อของขวัญ [TU Subject Heading]
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Gifted personsบุคคลปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Giftsของขวัญ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
GIFT(n, abbrev) Gamete Intrafallopian Transfer เป็นกระบวนการช่วยให้มีบุตรสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยการนำไข่และอสุจิไปใส่ไว้ในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหรือรวมตัวกันตามธรรมชาติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gift of life is thine.ของขวัญของชีวิตคือเจ้า Pinocchio (1940)
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน The Godfather (1972)
But this is not a gift for an ordinary girl... who takes care of a screaming baby.แต่นี่ก็ไม่ใช่ของขวัญ สำหรับเด็กสาวธรรมดา ที่ต้องมาดูแล เด็กทารกขี้แยนะ Labyrinth (1986)
You have a great gift for rhyme.เจ้ามีพรสวรรค์เรื่องคำคล้องจองนี่นา The Princess Bride (1987)
I need Vizzini to plan. I have no gift for strategy.ข้าอยากให้เวสสินีวางแผนให้จัง ข้าไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลย The Princess Bride (1987)
More gifts from the Soviets. They look like toys, but they're mines.ของขวัญจากพวกโซเวียตNดูเหมือนเป็นของเล่นแต่มันเป็นระเบิด Rambo III (1988)
The gift of youth to whoever drinks from the Grail.ของขวัญที่ให้ความเป็นวัยหนุ่มสาว สำหรับใครก็ตามที่ได้ดื่มจากจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- It is a gift of trust.- เป็นของขวัญของความไว้วางใจ The Russia House (1990)
Now we've done it. You have brought me an official farewell gift from...ตอนนี้เราได้ทำมัน คุณได้นำฉันของขวัญอำลาอย่างเป็นทางการจาก ... The Russia House (1990)
Only then can one receive the gifts of strength, knowledge and peace.เท่านั้นจากนั้นหนึ่งจะได้รับ ... ... ของขวัญของความแข็งแรงความรู้และความสงบสุข Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- It's a wedding gift from my mother.เป็นของขวัญแต่งงานจากแม่ฉัน Goodfellas (1990)
- How about a gift for your girlfriend?- ซื้อให้แฟนเป็นของขวัญสักชิ้นมั้ยคะ Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giftA card was attached to the gift.
giftA Christmas gift.
giftA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
giftA pair of gloves is a nice gift.
giftBy gift of the late Mr Smith the hospital received 3, 000 dollars.
giftCan you gift-wrap this, please?
giftCould you gift wrap it?
giftDon't look a gift horse in the mouth.
giftDo you want me to wrap it up as a gift?
giftEh? Hundreds of thousands of Yen plus betrothal gifts?
giftFor people who dislike the idea of giving money, a gift certificate is a good idea.
giftHe accepted her gift.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามารถพิเศษ(n) talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Count Unit: อย่าง
ส่วย(n) tribute, See also: gift, present, Syn. เครื่องบรรณาการ, ของกำนัล, Thai Definition: ของที่เรียกเก็บจากพื้นเมืองส่งเป็นภาคหลวงตามวิธีการเรียกเก็บภาษีอากรสมัยโบราณ
เครื่องบรรณาการ(n) tribute, See also: gift, present, Syn. ของขวัญ, ส่วย, ของกำนัล, Example: พระมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเครื่องบรรณาการไปพระราชทานประธานาธิบดีอเมริกันหลายครั้ง, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี, ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เงินบริจาค(n) donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai Definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พรสวรรค์(n) gift, See also: talent, genius, Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, Example: ความอดทนในการบินนับเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้กับนกพิราบ, Thai Definition: ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด
ทักขิณา(n) gift, See also: alms given to Buddhist monks, Syn. ทักษิณา, Thai Definition: ทานเพื่อผลอันเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทักษิณา(n) gift, See also: alms given to Buddhist monks, Thai Definition: ของทำบุญ, Notes: (สันสกฤต)
ทาน(n) alms, See also: gift, donation, charity, Syn. การให้, การบริจาค, การแจก, Example: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน, Thai Definition: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กำนัล(n) present, See also: gift, Syn. ของขวัญ, ของกำนัล, Example: เขามอบเพชรเม็ดหนึ่งให้เป็นกำนัลแก่เธอ, Thai Definition: ของที่ให้กันด้วยความนับถือ
กัณฑ์เทศน์(n) gifts of the Buddhist priests, Syn. เครื่องกัณฑ์, Example: ฉันทำบุญติดกัณฑ์เทศน์, Count Unit: กัณฑ์, Thai Definition: เครื่องไทยธรรมถวายพระเทศน์, สิ่งของสำหรับถวายพระเทศน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บรรณาการ[bannākān] (n) EN: tribute ; present ; gift  FR: cadeau [ m ] ; présent [ m ]
บัตรสมนาคุณ[bat sommanākhun] (n, exp) EN: gift coupon ; gift certificate
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour  FR: demander la charité
บริจาค[børijāk] (v) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift  FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
ชำร่วย[chamrūay] (n) EN: gift ; present  FR: présent [ m ] ; cadeau [ m ]
ชำร่วย[chamrūay] (v) EN: gift presents to
ฝีมือดี[fīmeū dī] (adj) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted  FR: doué ; habile ; expérimenté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GIFT G IH1 F T
GIFTS G IH1 F T S
GIFTS G IH1 F S
GIFTED G IH1 F T AH0 D
GIFTED G IH1 F T IH0 D
GIFTING G IH1 F T IH0 NG
GIFTRUST G IH1 F T R AH2 S T
GIFTWARE G IH1 F T W EH2 R
GIFT-HORSE G IH1 F T HH AO1 R S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gift (v) gˈɪft (g i1 f t)
gifts (v) gˈɪfts (g i1 f t s)
gifted (v) gˈɪftɪd (g i1 f t i d)
gifting (v) gˈɪftɪŋ (g i1 f t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] gift; propriety; rite #2,105 [Add to Longdo]
礼物[lǐ wù, ㄌㄧˇ ㄨˋ, / ] gift; present #2,565 [Add to Longdo]
礼品[lǐ pǐn, ㄌㄧˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] gift; present #5,917 [Add to Longdo]
天赋[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, / ] gift; innate skill #9,826 [Add to Longdo]
才子[cái zǐ, ㄘㄞˊ ㄗˇ, ] gifted scholar #21,831 [Add to Longdo]
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction) #55,934 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] gifts to superiors #105,574 [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, ] gift to the dead [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Gift(n) |das, pl. Gifte| พิษ, สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย
Giftpilz|der, pl. Giftpilze| เห็ดที่เป็นพิษ
vergiften(vt) |vergiftete, hat vergiftet| วางยาพิษ
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschenk { n }; Gabe { f } | Geschenke { pl }; Gaben { pl } | trügerisches Geschenkgift | gifts | Greek gift [Add to Longdo]
Geschenkpackung { f } | Geschenkpackungen { pl }gift box | gift boxes [Add to Longdo]
Gift { n } | Gifte { pl }venom | venoms [Add to Longdo]
Gift und Galle spuckento breathe fire and brimstone [Add to Longdo]
Gift { n } | Gifte { pl }poison | poisons [Add to Longdo]
Gifthauch { m }; Pesthauch { m }blight [Add to Longdo]
Giftigkeit { f }poisonousness [Add to Longdo]
Giftigkeit { f }venomousness [Add to Longdo]
Giftigkeit { f } | Giftigkeiten { pl }virulence | virulency [Add to Longdo]
Giftmörder { m }poisoner [Add to Longdo]
Giftpflanze { f }poisonous plant [Add to Longdo]
Giftpilz { m } | Giftpilze { pl }toadstool | toadstools [Add to Longdo]
Giftschlange { f }poisonous snake [Add to Longdo]
Giftstoff { m } | Giftstoffe { pl }toxicity | toxicities [Add to Longdo]
Giftsumach { m } [ bot. ]poison ivy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P) #321 [Add to Longdo]
与え[あたえ, atae] (n) gift; godsend #1,103 [Add to Longdo]
[のう, nou] (n, n-suf) (1) talent; gift; function; (2) noh (theatre); (P) #3,688 [Add to Longdo]
プレゼント[purezento] (n) (1) present; gift; (vs) (2) to give a present or gift; (P) #5,343 [Add to Longdo]
目録[もくろく, mokuroku] (n) (1) catalogue; catalog; inventory; index; list; (2) certificate indicating an impending gift; (P) #6,801 [Add to Longdo]
珍しい(P);珍らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P) #7,321 [Add to Longdo]
返し[かえし, kaeshi] (n) (1) reversal; return; (2) (See お返し・1) return gift; return favour (favor) #8,671 [Add to Longdo]
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P) #8,961 [Add to Longdo]
寄贈[きぞう(P);きそう, kizou (P); kisou] (n, vs) donation; presentation; gift; (P) #9,553 [Add to Longdo]
贈呈[ぞうてい, zoutei] (n, vs, adj-no) presentation (e.g. of a gift, etc.); (P) #15,342 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
有毒[ゆうどく, yuudoku] giftig [Add to Longdo]
[どく, doku] GIFT [Add to Longdo]
毒殺[どくさつ, dokusatsu] Giftmord, Vergiftung [Add to Longdo]
毒舌[どくぜつ, dokuzetsu] giftige_Zunge, boese_Zunge [Add to Longdo]
毒草[どくそう, dokusou] giftige_Pflanze [Add to Longdo]
毒薬[どくやく, dokuyaku] Gift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gift \Gift\, n. [OE. gift, yift, yeft, AS. gift, fr. gifan to
   give; akin to D. & G. gift, Icel. gift, gipt, Goth. gifts (in
   comp.). See {Give}, v. t.]
   1. Anything given; anything voluntarily transferred by one
    person to another without compensation; a present; an
    offering.
    [1913 Webster]
 
       Shall I receive by gift, what of my own, . . .
       I can command ?            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The act, right, or power of giving or bestowing; as, the
    office is in the gift of the President.
    [1913 Webster]
 
   3. A bribe; anything given to corrupt.
    [1913 Webster]
 
       Neither take a gift, for a gift doth blind the eyes
       of the wise.             --Deut. xvi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   4. Some exceptional inborn quality or characteristic; a
    striking or special talent or aptitude; power; faculty;
    as, the gift of wit; a gift for speaking.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A voluntary transfer of real or personal property,
    without any consideration. It can be perfected only by
    deed, or in case of personal property, by an actual
    delivery of possession. --Bouvier. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {Gift rope} (Naut), a rope extended to a boat for towing it;
    a guest rope.
 
   Syn: Present; donation; grant; largess; benefaction; boon;
     bounty; gratuity; endowment; talent; faculty.
 
   Usage: {Gift}, {Present}, {Donation}. These words, as here
      compared, denote something gratuitously imparted to
      another out of one's property. A gift is something
      given whether by a superior or an inferior, and is
      usually designed for the relief or benefit of him who
      receives it. A present is ordinarly from an equal or
      inferior, and is always intended as a compliment or
      expression of kindness. Donation is a word of more
      dignity, denoting, properly, a gift of considerable
      value, and ordinarly a gift made either to some public
      institution, or to an individual on account of his
      services to the public; as, a donation to a hospital,
      a charitable society, or a minister.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gift \Gift\, v. t. [imp. & p. p. {Gifted}; p. pr. & vb. n.
   {Gifting}.]
   To endow with some power or faculty. See {gift}[4].
   [1913 Webster]
 
      He was gifted . . . with philosophical sagacity. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gift
   n 1: something acquired without compensation
   2: natural abilities or qualities [syn: {endowment}, {gift},
     {talent}, {natural endowment}]
   3: the act of giving [syn: {giving}, {gift}]
   v 1: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
      {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]
   2: give as a present; make a gift of; "What will you give her
     for her birthday?" [syn: {give}, {gift}, {present}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GIFT
     GNU Image Finding Tool (GNU)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gift /gift/ 
  poison; toxin; venom

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 gift
  1. married
  2. married
  3. poison

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 gift /xift/
  1. gift; present
  2. gift
  3. poison

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 gift
  1. married
  2. married
  3. married
  4. poison

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top