ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chance

CH AE1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chance-, *chance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chance(n) การเสี่ยง, See also: ความเสี่ยง, Syn. hazard, risk
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
chance(n) ความเป็นไปได้, See also: ความน่าจะเป็น, Syn. possibility, probability
chance(n) โชค, See also: โอกาส, Syn. fortune, luck
chance(adj) โดยบังเอิญ, Syn. accidental
chance(n) โอกาส, Syn. opportunity
chancel(n) พื้นที่ในโบสถ์สำหรับพระและนักร้องของโบสถ์นั่ง
chancery(n) ศาลฎีกา
chance it(idm) เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ)
chance on(phrv) พบโดยบังเอิญ, Syn. happen on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chance(ชานซฺ) n. โอกาส, หนทาง, ลักษณะที่เป็นไปได้, หนทางสำเร็จ, ความเป็นไปได้, การเสี่ยง, ช่องทาง, ท่าทาง, โชค, วาสนา, เคราะห์, ยถากรรม, ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส, เสี่ยง, พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening, risk, opening, happen
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา, พลับพลา, ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled, chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี, สำนักงานเสนาบดี, รัฐมนตรี, ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ, สถานเอกอัครราชฑูต, สถานกงสุลใหญ่, เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) , เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) , นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) , ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี, อัครมหาเสนาบดี, นายกรัฐมนตรี, เอกอัครราชทูต, ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา, ที่เก็บเอกสารทางราชการ, ที่ทำการของเสนาบดี, ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
game of chancen. การพนันที่ขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถ
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด, ประธานสภาขุนนาง

English-Thai: Nontri Dictionary
chance(n) โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, ช่องทาง, อุปัทวเหตุ, โชค, เหตุบังเอิญ
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, ประจวบเหมาะ, พอดี
chancel(n) แท่นบูชาในโบสถ์, พลับพลา
chancellery(n) ตำแหน่ง, สถานกงสุล, สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี, อัครมหาเสนาบดี, นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, เลขานุการสถานทูตน
chancery(n) ศาล, ศาลฎีกา, ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
mischance(n) โชคร้าย, ความบังเอิญ, อุบัติเหตุ
perchance(adv) อาจจะ, บังเอิญ, บางที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chanceความบังเอิญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceโอกาส, ความบังเอิญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
chance fluctuationการขึ้นลงตามโอกาส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancellorนายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor, Lord Highประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceryสำนักงานสถานทูต (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancery, Court of; Court of Chanceryศาลชานเซอรีของอังกฤษ (ศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chanceโอกาส [TU Subject Heading]
Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]
Chance of Successโอกาสสำเร็จ [การแพทย์]
chanceryอาคารที่ทำการ " เช่น ที่ทำการสถานทูต สถานกงสุล ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
Chancellor(n) สมุหนายก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take a chance for her!ฉันจะใช้โอกาสสำหรับเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
Most girls will give their eyes for a chance to see Monte.หญิงสาวส่วนมากยอมแลกดวงตา เพียงเพื่อที่จะได้มาเห็นมอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
We've lost our little chance of happiness.เราสูญเสียโอกาสที่จะมีความสุขไปเเล้ว Rebecca (1940)
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
I didn't get a chance to see a paper this morning.ฉันไม่ได้รับโอกาสที่จะเห็นกระดาษเช้านี้ 12 Angry Men (1957)
They'll get a chance to talk. Be quiet a second, will ya?พวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะพูดคุย จะเงียบที่สองจะยา? 12 Angry Men (1957)
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ 12 Angry Men (1957)
If /'d done the stabbing, I'd take a chance and go back for the knife.ถ้า / 'D ทำแทงที่ฉันได้รับโอกาสและกลับไปมีด 12 Angry Men (1957)
Let the kid take his chance with 12 other guys.ให้เด็กได้รับโอกาสของเขากับ 12 คนอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
This kid wouldn't stand a chance with another jury, and you know it.เด็กคนนี้จะไม่ยืนโอกาสกับคณะลูกขุนอื่นและคุณจะรู้ว่า 12 Angry Men (1957)
But then you must go in, and you must take your chances like every man and every fish and every bird must do.คุณต้องใช้โอกาสของคุณ เหมือนทุกคน และทุกปลาและนกทุกอย่าง ต้องทำ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chanceAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
chanceAlso, those of you who don't have the chance to wear a 'kimono', go for it and wear one!
chanceAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
chanceAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
chanceAren't you looking forward to your next chance to speak?
chanceAs long as you have hope, a chance remains.
chanceAt last a chance in a million arrived.
chanceBeing in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned.
chanceBeing unemployed gave me the chance to stand back and think about my life.
chanceBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
chanceBridges are burning and chances are few.
chanceBy chance, I met her in the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอกาส(n) opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, จังหวะ
ยถากรรม(n) fate, See also: chance, random, destiny, Syn. กรรม, โชคชะตา, ดวง, Example: เขาปล่อยตัวไปตามยถากรรม
เวลา(n) chance, See also: occasion, Syn. โอกาส, Example: การวิจารณ์ไม่ว่าจะใช้ในเวลาใดก็ตามต้องมีลักษณะสร้างสรรค์มิใช่ทำลาย
โอกาส(n) chance, See also: occasion (for), opening, time, Example: ถ้าหากผมมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ก็มักจะถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ, Thai Definition: เวลาที่เหมาะ, จังหวะ
โอกาส(n) opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, Example: ในสังคมไทยการรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนา หรือกรรมกร
เสี่ยงโชค(v) take a chance, See also: chance, venture, Syn. ลอง, เสี่ยง, Example: ลูกชายเขาละทิ้งถิ่นกำเนิด สัญจรเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวง, Thai Definition: แสวงโชคไปตามบุญตามกรรม
ที(n) occasion, See also: chance, opportunity, Syn. คราว, โอกาส, Example: ครั้งนี้เป็นทีของฝ่ายรัฐบาลบ้าง
จังหวะ(n) chance, See also: opportunity, Syn. โอกาสอันควร, โอกาส, Example: เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
สบเหมาะ(v) happen by chance, See also: chance to occur, Example: สบเหมาะผมอาจพบเธอที่นั่นก็ได้
อธิการบดี(n) chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [ m ] ; recteur [ m ]
บังเอิญ[bang-oēn] (v) EN: happen ; chance
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บาปเคราะห์[bāpkhrǿ] (n) EN: misfortune ; bad luck ; adversity  FR: malchance [ f ]
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ]
ชะตาดี[chatā dī] (n, exp) EN: good luck  FR: chance [ f ]
ชะตาตก[chatā tok] (x) EN: be down on one's luck  FR: la chance a tourné
โชค[chōk] (n) EN: luck ; fortune  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ] ; destin [ m ] ; sort [ m ]
ฉกฉวยโอกาส[chokchuay ōkāt] (v, exp) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity  FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
โชคดี[chokdi] (v) EN: be lucky  FR: avoir de la chance ; être chanceux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHANCE CH AE1 N S
CHANCES CH AE1 N S AH0 Z
CHANCES CH AE1 N S IH0 Z
CHANCEY CH AE1 N S IY0
CHANCERY CH AE1 N S ER0 IY0
CHANCELLOR CH AE1 N S AH0 L ER0
CHANCELLOR CH AE1 N S L ER0
CHANCELLORS CH AE1 N S AH0 L ER0 Z
CHANCELLOR'S CH AE1 N S AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chance (v) tʃˈaːns (ch aa1 n s)
chanced (v) tʃˈaːnst (ch aa1 n s t)
chancel (n) tʃˈaːnsl (ch aa1 n s l)
chances (v) tʃˈaːnsɪz (ch aa1 n s i z)
chancels (n) tʃˈaːnslz (ch aa1 n s l z)
chancery (n) tʃˈaːnsəriː (ch aa1 n s @ r ii)
chancellor (n) tʃˈaːnsələr (ch aa1 n s @ l @ r)
chanceries (n) tʃˈaːnsərɪz (ch aa1 n s @ r i z)
chancellery (n) tʃˈaːnsəlriː (ch aa1 n s @ l r ii)
chancellors (n) tʃˈaːnsələz (ch aa1 n s @ l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大臣[dà chén, ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] chancellor, #6,625 [Add to Longdo]
机缘[jī yuán, ㄐㄧ ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; destiny, #24,720 [Add to Longdo]
偶然性[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] chance; fortuity; serendipity, #32,506 [Add to Longdo]
因缘[yīn yuán, ㄧㄣ ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect, #33,445 [Add to Longdo]
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, / ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, / ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
ChancenSee also: Chance
chancenlos(adj) ไม่มีโอกาส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chance { f } | Chancen { pl } | keine Chance | überhaupt keine Chance | eine faire Chance bekommenchance | odds | not a chance | a snowball's chance [ fig. ] | a fair crack of the whip [Add to Longdo]
Chancengleichheit { f }equal opportunities [Add to Longdo]
Gelegenheit { f }; Möglichkeit { f } | Gelegenheiten { pl }chance | chances [Add to Longdo]
Gelegenheitskauf { m }chance purchase [Add to Longdo]
Zufallstreffer { m }chance shell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いやだ[iyada] (int) not a chance; not likely; no way; (P) [Add to Longdo]
きかっけ[kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
そびれる[sobireru] (v1, vi) to miss a chance; to fail to do [Add to Longdo]
っこない[kkonai] (exp) (after a verb's -masu base) no chance of (verb) [Add to Longdo]
どうかした;どうかして[doukashita ; doukashite] (exp) by mere chance; by some chance; somehow or other; in some way [Add to Longdo]
ひょいと[hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
ひょっと[hyotto] (adv, vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると, ひょっとしたら, ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
ひょっとして[hyottoshite] (exp) by any chance; (should) it happen (that); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chance \Chance\ (ch[.a]ns), n. [F. chance, OF. cheance, fr. LL.
   cadentia a allusion to the falling of the dice), fr. L.
   cadere to fall; akin to Skr. [,c]ad to fall, L. cedere to
   yield, E. cede. Cf. {Cadence}.]
   1. A supposed material or psychical agent or mode of activity
    other than a force, law, or purpose; fortune; fate; -- in
    this sense often personified.
    [1913 Webster]
 
       It is strictly and philosophically true in nature
       and reason that there is no such thing as chance or
       accident; it being evident that these words do not
       signify anything really existing, anything that is
       truly an agent or the cause of any event; but they
       signify merely men's ignorance of the real and
       immediate cause.           --Samuel
                          Clark.
    [1913 Webster]
 
   Note: Many of the everyday events which people observe and
      attribute to chance fall into the category described by
      Clark, as being in practice too complex for people to
      easily predict, but in theory predictable if one were
      to know the actions of the causal agents in great
      detail. At the subatomic level, however, there is much
      evidence to support the notion derived from
      Heisenberg's uncertaintly principle, that phenomena
      occur in nature which are truly randomly determined,
      not merely too complex to predict or observe
      accurately. Such phenomena, however, are observed only
      with one or a very small number of subatomic particles.
      When the probabilities of observed events are
      determined by the behavior of aggregates of millions of
      particles, the variations due to such quantum
      indeterminacy becomes so small as to be unobservable
      even over billions of repetitions, and may therefore be
      ignored in practical situations; such variations are so
      improbable that it would be irrational to condition
      anything of consequence upon the occurrence of such an
      improbable event. A clever experimenter, nevertheless,
      may contrive a system where a very visible event (such
      as the dynamiting of a building) depends on the
      occurrence of a truly chance subatomic event (such as
      the disintegration of a single radioactive nucleus). In
      such a contrived situation, one may accurately speak of
      an event determined by chance, in the sense of a random
      occurrence completely unpredictable, at least as to
      time.
      [PJC]
 
         Any society into which chance might throw him.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         That power
         Which erring men call Chance.   --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. The operation or activity of such agent.
    [1913 Webster]
 
       By chance a priest came down that way. --Luke x. 31.
    [1913 Webster]
 
   3. The supposed effect of such an agent; something that
    befalls, as the result of unknown or unconsidered forces;
    the issue of uncertain conditions; an event not calculated
    upon; an unexpected occurrence; a happening; accident;
    fortuity; casualty.
    [1913 Webster]
 
       In the field of observation, chance favors only the
       mind that is prepared.        --Louis
                          Pasteur.
    [PJC]
 
   Note: This quotation is usually found in the form "Chance
      favors the prepared mind." It is a common rejoinder to
      the assertion that a scientist was "lucky" to have made
      some particular discovery because of unanticipated
      factors. A related quotation, from the
      Nobel-Prize-winning chemist R. B. Woodward, is that "A
      scientist has to work wery hard to get to the point
      where he can be lucky."
      [PJC]
 
         It was a chance that happened to us. --1 Sam. vi.
                          9.
      [1913 Webster]
 
         The Knave of Diamonds tries his wily arts,
         And wins (O shameful chance!) the Queen of
         Hearts.              --Pope.
      [1913 Webster]
 
         I spake of most disastrous chance. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   4. A possibility; a likelihood; an opportunity; -- with
    reference to a doubtful result; as, a chance to escape; a
    chance for life; the chances are all against him.
    [1913 Webster]
 
       So weary with disasters, tugged with fortune.
       That I would get my life on any chance,
       To mend it, or be rid on 't      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) Probability.
    [1913 Webster]
 
   Note: The mathematical expression, of a chance is the ratio
      of frequency with which an event happens in the long
      run. If an event may happen in a ways and may fail in b
      ways, and each of these a + b ways is equally likely,
      the chance, or probability, that the event will happen
      is measured by the fraction a/a + b, and the chance, or
      probability, that it will fail is measured by b/a + b.
      [1913 Webster]
 
   {Chance comer}, one who comes unexpectedly.
 
   {The last chance}, the sole remaining ground of hope.
 
   {The main chance}, the chief opportunity; that upon which
    reliance is had, esp. self-interest.
 
   {Theory of chances}, {Doctrine of chances} (Math.), that
    branch of mathematics which treats of the probability of
    the occurrence of particular events, as the fall of dice
    in given positions.
 
   {To mind one's chances}, to take advantage of every
    circumstance; to seize every opportunity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chance \Chance\, v. i. [imp. & p. p. {Chanced}; p. pr. & vb. n.
   {Chancing}.]
   To happen, come, or arrive, without design or expectation.
   "Things that chance daily." --Robynson (More's Utopia).
   [1913 Webster]
 
      If a bird's nest chance to be before thee. --Deut.
                          xxii. 6.
   [1913 Webster]
 
      I chanced on this letter.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: Often used impersonally; as, how chances it?
      [1913 Webster]
 
         How chance, thou art returned so soon? --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chance \Chance\, v. t.
   1. To take the chances of; to venture upon; -- usually with
    it as object.
    [1913 Webster]
 
       Come what will, I will chance it.   --W. D.
                          Howells.
    [1913 Webster]
 
   2. To befall; to happen to. [Obs.] --W. Lambarde.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chance \Chance\, a.
   Happening by chance; casual.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chance \Chance\, adv.
   By chance; perchance. --Gray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chance
   adj 1: occurring or appearing or singled out by chance; "seek
       help from casual passers-by"; "a casual meeting"; "a
       chance occurrence" [syn: {casual}, {chance(a)}]
   n 1: a possibility due to a favorable combination of
      circumstances; "the holiday gave us the opportunity to
      visit Washington"; "now is your chance" [syn:
      {opportunity}, {chance}]
   2: an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event
     to result one way rather than another; "bad luck caused his
     downfall"; "we ran into each other by pure chance" [syn:
     {luck}, {fortune}, {chance}, {hazard}]
   3: a risk involving danger; "you take a chance when you let her
     drive"
   4: a measure of how likely it is that some event will occur; a
     number expressing the ratio of favorable cases to the whole
     number of cases possible; "the probability that an unbiased
     coin will fall with the head up is 0.5" [syn: {probability},
     {chance}]
   5: the possibility of future success; "his prospects as a writer
     are excellent" [syn: {prospect}, {chance}]
   v 1: be the case by chance; "I chanced to meet my old friend in
      the street"
   2: take a risk in the hope of a favorable outcome; "When you buy
     these stocks you are gambling" [syn: {gamble}, {chance},
     {risk}, {hazard}, {take chances}, {adventure}, {run a risk},
     {take a chance}]
   3: come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea
     in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not
     very far from here"; "She chanced upon an interesting book in
     the bookstore the other day" [syn: {find}, {happen},
     {chance}, {bump}, {encounter}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chance /ʃɑ̃s/ 
  chance; luck

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 chance
  chance; luck

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Chance /ʃãsə/ 
  chance; prospect

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top