ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chance-, *chance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chance(n) การเสี่ยง, See also: ความเสี่ยง, Syn. hazard, risk
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
chance(n) ความเป็นไปได้, See also: ความน่าจะเป็น, Syn. possibility, probability
chance(n) โชค, See also: โอกาส, Syn. fortune, luck
chance(adj) โดยบังเอิญ, Syn. accidental
chance(n) โอกาส, Syn. opportunity
chancel(n) พื้นที่ในโบสถ์สำหรับพระและนักร้องของโบสถ์นั่ง
chancery(n) ศาลฎีกา
chance it(idm) เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ)
chance on(phrv) พบโดยบังเอิญ, Syn. happen on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chance(ชานซฺ) n. โอกาส, หนทาง, ลักษณะที่เป็นไปได้, หนทางสำเร็จ, ความเป็นไปได้, การเสี่ยง, ช่องทาง, ท่าทาง, โชค, วาสนา, เคราะห์, ยถากรรม, ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส, เสี่ยง, พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening, risk, opening, happen
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา, พลับพลา, ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled, chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี, สำนักงานเสนาบดี, รัฐมนตรี, ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ, สถานเอกอัครราชฑูต, สถานกงสุลใหญ่, เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) , เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) , นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) , ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี, อัครมหาเสนาบดี, นายกรัฐมนตรี, เอกอัครราชทูต, ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา, ที่เก็บเอกสารทางราชการ, ที่ทำการของเสนาบดี, ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
game of chancen. การพนันที่ขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถ
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด, ประธานสภาขุนนาง

English-Thai: Nontri Dictionary
chance(n) โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, ช่องทาง, อุปัทวเหตุ, โชค, เหตุบังเอิญ
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, ประจวบเหมาะ, พอดี
chancel(n) แท่นบูชาในโบสถ์, พลับพลา
chancellery(n) ตำแหน่ง, สถานกงสุล, สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี, อัครมหาเสนาบดี, นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, เลขานุการสถานทูตน
chancery(n) ศาล, ศาลฎีกา, ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
mischance(n) โชคร้าย, ความบังเอิญ, อุบัติเหตุ
perchance(adv) อาจจะ, บังเอิญ, บางที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chanceความบังเอิญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceโอกาส, ความบังเอิญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
chance fluctuationการขึ้นลงตามโอกาส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancellorนายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor, Lord Highประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceryสำนักงานสถานทูต (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancery, Court of; Court of Chanceryศาลชานเซอรีของอังกฤษ (ศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chanceโอกาส [TU Subject Heading]
Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]
Chance of Successโอกาสสำเร็จ [การแพทย์]
chanceryอาคารที่ทำการ " เช่น ที่ทำการสถานทูต สถานกงสุล ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
Chancellor(n) สมุหนายก

WordNet (3.0)
chance(n) a risk involving danger
chance(v) be the case by chance
chancel(n) area around the altar of a church for the clergy and choir; often enclosed by a lattice or railing, Syn. sanctuary, bema
chancellery(n) a government building housing the office of a chancellor
chancellor(n) the person who is head of state (in several countries), Syn. prime minister, premier
chancellor(n) the honorary or titular head of a university
chancellorship(n) the office of chancellor
Chancellorsville(n) a village in northeastern Virginia
Chancellorsville(n) a major battle in the American Civil War (1863); the Confederates under Robert E. Lee defeated the Union forces under Joseph Hooker
chance-medley(n) an unpremeditated killing of a human being in self defense

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Chance

n. [ F. chance, OF. cheance, fr. LL. cadentia a allusion to the falling of the dice), fr. L. cadere to fall; akin to Skr. çad to fall, L. cedere to yield, E. cede. Cf. Cadence. ] 1. A supposed material or psychical agent or mode of activity other than a force, law, or purpose; fortune; fate; -- in this sense often personified. [ 1913 Webster ]

It is strictly and philosophically true in nature and reason that there is no such thing as chance or accident; it being evident that these words do not signify anything really existing, anything that is truly an agent or the cause of any event; but they signify merely men's ignorance of the real and immediate cause. Samuel Clark. [ 1913 Webster ]

Many of the everyday events which people observe and attribute to chance fall into the category described by Clark, as being in practice too complex for people to easily predict, but in theory predictable if one were to know the actions of the causal agents in great detail. At the subatomic level, however, there is much evidence to support the notion derived from Heisenberg's uncertaintly principle, that phenomena occur in nature which are truly randomly determined, not merely too complex to predict or observe accurately. Such phenomena, however, are observed only with one or a very small number of subatomic particles. When the probabilities of observed events are determined by the behavior of aggregates of millions of particles, the variations due to such quantum indeterminacy becomes so small as to be unobservable even over billions of repetitions, and may therefore be ignored in practical situations; such variations are so improbable that it would be irrational to condition anything of consequence upon the occurrence of such an improbable event. A clever experimenter, nevertheless, may contrive a system where a very visible event (such as the dynamiting of a building) depends on the occurrence of a truly chance subatomic event (such as the disintegration of a single radioactive nucleus). In such a contrived situation, one may accurately speak of an event determined by chance, in the sense of a random occurrence completely unpredictable, at least as to time. [ PJC ]

Any society into which chance might throw him. Macaulay. [ 1913 Webster ]

That power
Which erring men call Chance. Milton. [ 1913 Webster ]

2. The operation or activity of such agent. [ 1913 Webster ]

By chance a priest came down that way. Luke x. 31. [ 1913 Webster ]

3. The supposed effect of such an agent; something that befalls, as the result of unknown or unconsidered forces; the issue of uncertain conditions; an event not calculated upon; an unexpected occurrence; a happening; accident; fortuity; casualty. [ 1913 Webster ]

In the field of observation, chance favors only the mind that is prepared. Louis Pasteur. [ PJC ]

This quotation is usually found in the form "Chance favors the prepared mind." It is a common rejoinder to the assertion that a scientist was "lucky" to have made some particular discovery because of unanticipated factors. A related quotation, from the Nobel-Prize-winning chemist R. B. Woodward, is that "A scientist has to work wery hard to get to the point where he can be lucky." [ PJC ]

It was a chance that happened to us. 1 Sam. vi. 9. [ 1913 Webster ]

The Knave of Diamonds tries his wily arts,
And wins (O shameful chance!) the Queen of Hearts. Pope. [ 1913 Webster ]

I spake of most disastrous chance. Shak. [ 1913 Webster ]

4. A possibility; a likelihood; an opportunity; -- with reference to a doubtful result; as, a chance to escape; a chance for life; the chances are all against him. [ 1913 Webster ]

So weary with disasters, tugged with fortune.
That I would get my life on any chance,
To mend it, or be rid on 't Shak. [ 1913 Webster ]

5. (Math.) Probability. [ 1913 Webster ]

☞ The mathematical expression, of a chance is the ratio of frequency with which an event happens in the long run. If an event may happen in a ways and may fail in b ways, and each of these a + b ways is equally likely, the chance, or probability, that the event will happen is measured by the fraction a/a + b, and the chance, or probability, that it will fail is measured by b/a + b. [ 1913 Webster ]


Chance comer, one who comes unexpectedly. --
The last chance, the sole remaining ground of hope. --
The main chance, the chief opportunity; that upon which reliance is had, esp. self-interest. --
Theory of chances,
Doctrine of chances
(Math.), that branch of mathematics which treats of the probability of the occurrence of particular events, as the fall of dice in given positions. --
To mind one's chances, to take advantage of every circumstance; to seize every opportunity.
[ 1913 Webster ]

Chance

v. i. [ imp. & p. p. Chanced p. pr. & vb. n. Chancing. ] To happen, come, or arrive, without design or expectation. “Things that chance daily.” Robynson (More's Utopia). [ 1913 Webster ]

If a bird's nest chance to be before thee. Deut. xxii. 6. [ 1913 Webster ]

I chanced on this letter. Shak. [ 1913 Webster ]

Often used impersonally; as, how chances it? [ 1913 Webster ]

How chance, thou art returned so soon? Shak. [ 1913 Webster ]

Chance

v. t. 1. To take the chances of; to venture upon; -- usually with it as object. [ 1913 Webster ]

Come what will, I will chance it. W. D. Howells. [ 1913 Webster ]

2. To befall; to happen to. [ Obs. ] W. Lambarde. [ 1913 Webster ]

Chance

a. Happening by chance; casual. [ 1913 Webster ]

Chance

adv. By chance; perchance. Gray. [ 1913 Webster ]

Chanceable

a. Fortuitous; casual. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Chanceably

adv. By chance. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Chanceful

a. Hazardous. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Chancel

n. [ OF. chancel, F. chanceau, cancel, fr. L. cancelli lattices, crossbars. (The chancel was formerly inclosed with lattices or crossbars) See Cancel, v. t. ] (Arch.) (a) That part of a church, reserved for the use of the clergy, where the altar, or communion table, is placed. Hence, in modern use; (b) All that part of a cruciform church which is beyond the line of the transept farthest from the main front. [ 1913 Webster ]


Chancel aisle (Arch.), the aisle which passes on either side of or around the chancel. --
Chancel arch (Arch.), the arch which spans the main opening, leading to the chancel. --
Chancel casement, the principal window in a chancel. Tennyson. --
Chancel table, the communion table.
[ 1913 Webster ]

Chancellery

n. [ Cf. Chancery. ] Chancellorship. [ Obs. ] Gower. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a chance.ไม่มีทาง Quite a Common Fairy (2013)
To even have a chance, I'd have to be a-- hey, can you make me a prince?แต่เธอเป็นเจ้าหญิง เพื่อที่จะมีแม้แต่โอกาสสักครั้ง ฉันจะต้องเป็น.. เฮ้ ทำให้ฉันเป็นเจ้าชายสิ Aladdin (1992)
Give me a chance.ให้ข้าอยู่คนเดียว Aladdin (1992)
I should have freed the genie when I had the chance.ข้าควรปลดลป่อยจีนี่ เมื่อมีโอกาส อาบู Aladdin (1992)
While we're chatting about killers is there any chance of talking about George Cheslav?ขณะที่เราคุยกันเรื่องฆาตกร... ...จะมีโอกาสที่เราจะพูดเรื่อง จอร์จ เชสลาฟ บ้างไหม? Basic Instinct (1992)
No, not a chance.ไม่ เป็นไปไม่ได้ Basic Instinct (1992)
It's the only chance you've got.นี่เป็นโอกาสเดียวที่คุณมี Basic Instinct (1992)
Just a minute. Give me a chance.ฟังก่อนครับ ผมขอพูดก่อน The Bodyguard (1992)
Cathy, give Father a chance to draw breath.แคธที ให้เวลา พ่อพักหายใจหน่อยสิจ๊ะ Wuthering Heights (1992)
No way, fella. Not a chance.อ่ะจิงสิ ชั้นอ่านข่าวคุณแล้วเมื่อเช้า สนุกดี Hero (1992)
You looking for Bernie LaPlante by any chance?นายนี่นี่กล้าดียังไง Hero (1992)
We take chances all the time, save people's lives.เด่วนี้เค้าออกจะแปลกๆไป ร้องไห้บ่อยขึ้นนะ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chanceAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
chanceAlso, those of you who don't have the chance to wear a 'kimono', go for it and wear one!
chanceAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
chanceAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
chanceAren't you looking forward to your next chance to speak?
chanceAs long as you have hope, a chance remains.
chanceAt last a chance in a million arrived.
chanceBeing in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned.
chanceBeing unemployed gave me the chance to stand back and think about my life.
chanceBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
chanceBridges are burning and chances are few.
chanceBy chance, I met her in the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอกาส(n) opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, จังหวะ
ยถากรรม(n) fate, See also: chance, random, destiny, Syn. กรรม, โชคชะตา, ดวง, Example: เขาปล่อยตัวไปตามยถากรรม
เวลา(n) chance, See also: occasion, Syn. โอกาส, Example: การวิจารณ์ไม่ว่าจะใช้ในเวลาใดก็ตามต้องมีลักษณะสร้างสรรค์มิใช่ทำลาย
โอกาส(n) chance, See also: occasion (for), opening, time, Example: ถ้าหากผมมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ก็มักจะถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ, Thai Definition: เวลาที่เหมาะ, จังหวะ
โอกาส(n) opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, Example: ในสังคมไทยการรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนา หรือกรรมกร
เสี่ยงโชค(v) take a chance, See also: chance, venture, Syn. ลอง, เสี่ยง, Example: ลูกชายเขาละทิ้งถิ่นกำเนิด สัญจรเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวง, Thai Definition: แสวงโชคไปตามบุญตามกรรม
ที(n) occasion, See also: chance, opportunity, Syn. คราว, โอกาส, Example: ครั้งนี้เป็นทีของฝ่ายรัฐบาลบ้าง
จังหวะ(n) chance, See also: opportunity, Syn. โอกาสอันควร, โอกาส, Example: เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
สบเหมาะ(v) happen by chance, See also: chance to occur, Example: สบเหมาะผมอาจพบเธอที่นั่นก็ได้
อธิการบดี(n) chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [ m ] ; recteur [ m ]
บังเอิญ[bang-oēn] (v) EN: happen ; chance
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บาปเคราะห์[bāpkhrǿ] (n) EN: misfortune ; bad luck ; adversity  FR: malchance [ f ]
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ]
ชะตาดี[chatā dī] (n, exp) EN: good luck  FR: chance [ f ]
ชะตาตก[chatā tok] (x) EN: be down on one's luck  FR: la chance a tourné
โชค[chōk] (n) EN: luck ; fortune  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ] ; destin [ m ] ; sort [ m ]
ฉกฉวยโอกาส[chokchuay ōkāt] (v, exp) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity  FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
โชคดี[chokdi] (v) EN: be lucky  FR: avoir de la chance ; être chanceux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chance
chanced
chances
chances
chancey
chancery
chancellor
chancellor
chancellors
chancellor's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chance
chanced
chancel
chances
chancels
chancery
chancellor
chanceries
chancellery
chancellors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大臣[dà chén, ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ,  ] chancellor #6,625 [Add to Longdo]
机缘[jī yuán, ㄐㄧ ㄩㄢˊ,   /  ] chance; opportunity; destiny #24,720 [Add to Longdo]
偶然性[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ,   ] chance; fortuity; serendipity #32,506 [Add to Longdo]
因缘[yīn yuán, ㄧㄣ ㄩㄢˊ,   /  ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect #33,445 [Add to Longdo]
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ,     /    ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ,    /   ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
ChancenSee also: Chance
chancenlos(adj) ไม่มีโอกาส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chance { f } | Chancen { pl } | keine Chance | überhaupt keine Chance | eine faire Chance bekommenchance | odds | not a chance | a snowball's chance [ fig. ] | a fair crack of the whip [Add to Longdo]
Chancengleichheit { f }equal opportunities [Add to Longdo]
Gelegenheit { f }; Möglichkeit { f } | Gelegenheiten { pl }chance | chances [Add to Longdo]
Gelegenheitskauf { m }chance purchase [Add to Longdo]
Zufallstreffer { m }chance shell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) #1,683 [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n, n-suf) (1) flight (e.g. airline flight); trip (e.g. train trip); service; (2) mail; post; letter; (3) opportunity; chance; (P) #1,730 [Add to Longdo]
機会[きかい, kikai] (n) chance; opportunity; (P) #2,896 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
放置[ほうち, houchi] (n, vs) leave as is; leave to chance; leave alone; neglect; (P) #5,150 [Add to Longdo]
確率[かくりつ, kakuritsu] (n) probability; likelihood; chances; (P) #5,268 [Add to Longdo]
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na, adj-no, n-adv, n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) #5,780 [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) #6,602 [Add to Longdo]
チャンス[chansu] (n) chance; opportunity; (P) #6,932 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top