Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accidental

AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accidental-, *accidental*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accidental(adj) ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
accidental(adj) โดยบังเอิญ, See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา, Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidental(n) ผลข้างเคียง
accidental(n) สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accidentally(adv) โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ได้คาดคิด, Syn. unintentionally, unexpectedly, casually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj., n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ, โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ, เป็นเหตุบังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental causeเหตุบังเอิญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental colourสีอุบัติการณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental deathความตายโดยอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ ดู double indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental haemorrhageการตกเลือดอุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidental hostตัวให้อาศัยโดยบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidental inclusion; xenolithหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accidental lightแสงอุบัติการณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental meansวิถีอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Accidental fallsการหกล้ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Accidental Magic Reversal Department was dispatched immediately.กองการถอนอุบัติเหตุเวทย์มนตร์ถูกส่งไปทันที Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Now, I'm sorry, but, why does the wildlife service care about an accidental drowning ?ขอโทษนะครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สนใจอุบัติเหตุการจมน้ำ Dead in the Water (2005)
You sure it's accidental ?แน่ใจเหรอครับว่าเป็นอุบัติเหตุ Dead in the Water (2005)
That was accidental. Accidental boob graze.ไม่ได้เจตนา ชนภูเขาไฟโดยบังเอิญ The Holiday (2006)
Accidental heart attack or... suicide?หัวใจวายเป็นอุบัติเหตุหรือ ฆ่าตัวตาย Death Note: The Last Name (2006)
Vampire called about an accidental kill.แวมไพร์โทรมา เรื่องเกี่ยวอุบัติเหตุในการฆ่า Dr. Feelgood (2007)
Congratulations. You were able to repeat your accidental success.ยินดีด้วย แกทำสำเร็จโดยอุบัติเหตุ ได้อีกครั้ง Ratatouille (2007)
An accidental shooting.ปืนมันลั่นน่ะ Chuck Versus Santa Claus (2008)
There was an accidental shot fired and someone lost the majority of their toe, but besides that, everything's okay.เรามีอุบัติเหตุปืนลั่น และมีบางคนเสียนิ้วเท้าไป แต่ยังไงก็ตาม ทุกอย่างโอเค Chuck Versus Santa Claus (2008)
SHERATON HOTEL accidental DEATHโรงแรมเชอราตัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตู Bangkok Dangerous (2008)
No, the sad thing is, accidental meth lab explosions are pretty usual.ไม่ สิ่งที่น่าเศร้าก็คือ การระเบิด ในห้องทดลองพวกนี้ต่างเสียหายหนักมาก Emotional Rescue (2009)
That seem accidental and unplanned to you?-เหมือนคุณตั้งใจ และจะออกจากแผนใช่มั้ย? Blinded by the Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accidentalAccidentally, the rumor has turned out to be false.
accidentalA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
accidentalColumbus' discovery of America was accidental.
accidentalHe accidentally hit his thumb with the hammer.
accidentalHis rudeness was conscious, not accidental.
accidentalIn short some guns have excellent security systems to prevent accidental firing (e.g. when dropped), others don't.
accidentalOur meeting was purely accidental.
accidentalOur meeting was quite accidental.
accidentalThat discovery was quite accidental.
accidentalWillie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยบังเอิญ(adv) accidentally, See also: by chance, unexpectedly, Ant. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: พ่อพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมา 10 ปีโดยบังเอิญ, Thai Definition: โดยไม่คาดคิดมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเอิญ[bang-oēn] (adj) EN: accidental ; fortuitous  FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
โดยบังเอิญ[dōi bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly  FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยไม่ตั้งใจ[dōi mai tangjai] (adv) EN: unintentionally ; accidentally
เหตุบังเอิญ[hēt bang-oēn] (n, exp) EN: accidental cause
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เผอิญ[pha-oēn] (adv) EN: by chance ; be accident ; accidentally ; fortunaly  FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement
ประจวบ[prajūap] (v) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally  FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[prajūap mǿ] (v, exp) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally
ตายโหง[tāihōng] (n, exp) EN: accidental death  FR: mort accidentale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCIDENTAL AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L
ACCIDENTAL AE2 K S AH0 D EH1 N AH0 L
ACCIDENTALLY AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L IY0
ACCIDENTALLY AE2 K S AH0 D EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accidental (j) ˌæksɪdˈɛntl (a2 k s i d e1 n t l)
accidentally (a) ˌæksɪdˈɛntəliː (a2 k s i d e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ǒu, ㄡˇ, ] accidental; image; pair; mate #2,650 [Add to Longdo]
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, ] accidentally; once in a while; very ocassionally #42,915 [Add to Longdo]
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] accidental exposure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdschluss { m }accidental ground [Add to Longdo]
Unfalltod { m }; Tod durch Unfallaccidental death [Add to Longdo]
unkontrolliertes Stichprobenverfahrenaccidental sampling [Add to Longdo]
zufällig { adj } | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事故死[じこし, jikoshi] (n) accidental death #16,017 [Add to Longdo]
ひょいと[hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility [Add to Longdo]
ひょっと[hyotto] (adv, vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると, ひょっとしたら, ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
ふとした[futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ふらっと[furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
アクシデンタル;アクスィデンタル[akushidentaru ; akusuidentaru] (n) accidental [Add to Longdo]
横死[おうし, oushi] (n, vs) violent (tragic or accidental) death; dog's death [Add to Longdo]
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accidental \Ac`ci*den"tal\, a. [Cf. F. accidentel, earlier
   accidental.]
   1. Happening by chance, or unexpectedly; taking place not
    according to the usual course of things; casual;
    fortuitous; as, an accidental visit.
    [1913 Webster]
 
   2. Nonessential; not necessary belonging; incidental; as, are
    accidental to a play.
    [1913 Webster]
 
   {Accidental chords} (Mus.), those which contain one or more
    tones foreign to their proper harmony.
 
   {Accidental colors} (Opt.), colors depending on the
    hypersensibility of the retina of the eye for
    complementary colors. They are purely subjective
    sensations of color which often result from the
    contemplation of actually colored bodies.
 
   {Accidental point} (Persp.), the point in which a right line,
    drawn from the eye, parallel to a given right line, cuts
    the perspective plane; so called to distinguish it from
    the principal point, or point of view, where a line drawn
    from the eye perpendicular to the perspective plane meets
    this plane.
 
   {Accidental lights} (Paint.), secondary lights; effects of
    light other than ordinary daylight, such as the rays of
    the sun darting through a cloud, or between the leaves of
    trees; the effect of moonlight, candlelight, or burning
    bodies. --Fairholt.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Casual; fortuitous; contingent; occasional;
     adventitious.
 
   Usage: {Accidental}, {Incidental}, {Casual}, {Fortuitous},
      {Contingent}. We speak of a thing as accidental when
      it falls out as by chance, and not in the regular
      course of things; as, an accidental meeting, an
      accidental advantage, etc. We call a thing incidental
      when it falls, as it were, into some regular course of
      things, but is secondary, and forms no essential part
      thereof; as, an incremental remark, an incidental
      evil, an incidental benefit. We speak of a thing as
      casual, when it falls out or happens, as it were, by
      mere chance, without being prearranged or
      premeditated; as, a casual remark or encounter; a
      casual observer. An idea of the unimportant is
      attached to what is casual. Fortuitous is applied to
      what occurs without any known cause, and in opposition
      to what has been foreseen; as, a fortuitous concourse
      of atoms. We call a thing contingent when it is such
      that, considered in itself, it may or may not happen,
      but is dependent for its existence on something else;
      as, the time of my coming will be contingent on
      intelligence yet to be received.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accidental \Ac`ci*den"tal\, n.
   1. A property which is not essential; a nonessential;
    anything happening accidentally.
    [1913 Webster]
 
       He conceived it just that accidentals . . . should
       sink with the substance of the accusation. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Paint.) Those fortuitous effects produced by luminous
    rays falling on certain objects so that some parts stand
    forth in abnormal brightness and other parts are cast into
    a deep shadow.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A sharp, flat, or natural, occurring not at the
    commencement of a piece of music as the signature, but
    before a particular note.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accidental
   adj 1: happening by chance or unexpectedly or unintentionally ;
       "with an inadvertent gesture she swept the vase off the
       table"; "accidental poisoning"; "an accidental shooting"
       [syn: {accidental}, {inadvertent}]
   n 1: a musical notation that makes a note sharp or flat or
      natural although that is not part of the key signature

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top