ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสี่ยง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสี่ยง-, *เสี่ยง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสี่ยง(v) risk, See also: stake, bet, gamble, try out, Syn. ลองดู, เผชิญดู, Example: เขาเสี่ยงวัดกระแสความนิยมของชาวกทม. ด้วยการลงสมัคร ส.ส., Thai Definition: ลองเผชิญดู
เสี่ยง(n) piece (of), See also: fragment, portion, part (of), Syn. ซีก, Example: ข้าศึกตีกรุงศรีอยุธยาเสียแตกเป็นเสี่ยง, Thai Definition: ส่วนย่อยที่แตกจากส่วนใหญ่
เสี่ยง(v) be possible, See also: risk, have opportunity, Example: เมื่อความหลากหลายทางธรรมชาติถูกทำลายไป พืชพันธุ์ต่างๆ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากยิ่งขึ้น, Thai Definition: มีความน่าจะเป็น, มีความเป็นไปได้
เสี่ยงทาย(v) cast lots, Example: ชาวบ้านเขย่าติ้ว เสี่ยงทายเซียมซี, Thai Definition: ทำนายโชคโดยฉลากหรือเครื่องหมายเป็นต้น
เสี่ยงภัย(v) risk, See also: jeopardize, imperil, Syn. เสี่ยง, เสี่ยงอันตราย, Example: ประชาชาติมุสลิมเห็นใจชาวอิรักมากขึ้นจึงยินยอมเสี่ยงภัยจากการถูกยุโรปและสหรัฐประณาม, Thai Definition: ทำลงไปโดยไม่เกรงภัย
เสี่ยงโชค(v) take a chance, See also: chance, venture, Syn. ลอง, เสี่ยง, Example: ลูกชายเขาละทิ้งถิ่นกำเนิด สัญจรเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวง, Thai Definition: แสวงโชคไปตามบุญตามกรรม
เสี่ยงชีวิต(v) risk, See also: jeopardize, Syn. เสี่ยง, Example: เขารู้สึกละอายใจที่เป็นคนขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวในขณะที่พรรคพวกยอมเสี่ยงชีวิตสู้รบและล้มตายไป, Thai Definition: เสี่ยงอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต
เสี่ยงโอกาส(v) take a chance, See also: risk, Syn. เสี่ยงโชค, เสี่ยง, Example: ของอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะ คุณน่าจะลองเสี่ยงโอกาสดู
เสี่ยงอันตราย(v) risk, See also: jeopardize, endanger, Syn. เสี่ยงภัย, Example: ลูกจ้างที่ต้องเสี่ยงอันตรายในการทำงานย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมากเป็นพิเศษ, Thai Definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย
เสี่ยงอันตราย(adj) risky, See also: dangerous, Syn. เสี่ยงภัย, Example: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง, Thai Definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสี่ยงน. ส่วนย่อยที่แตกออกจากส่วนใหญ่ เช่น เขาทำแจกันตกแตกเป็นหลายเสี่ยง.
เสี่ยงก. ลองเผชิญดู, ลองทำดูในสิ่งที่อาจให้ผลได้ ๒ ทาง คือ ดีหรือไม่ดี แต่หวังว่าจะได้ผลทางดี เช่น งานนี้ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ ต้องเสี่ยงทำดู.
เสี่ยงก. มีโอกาสจะได้รับทุกข์หรืออันตรายเป็นต้น เช่น พูดอย่างนี้เสี่ยงคุกเสี่ยงตะราง.
เสี่ยงก. ตั้งจิตอธิษฐานใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องเสี่ยงเพื่อทราบความเป็นไปในอนาคตของตนหรือผู้อื่น, ถ้าใช้เทียนเสี่ยง เรียกว่า เสี่ยงเทียน, ถ้าใช้ดอกบัวเสี่ยง เรียกว่า เสี่ยงดอกบัว, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เสี่ยงบุญ เสี่ยงบารมี เสี่ยงโชค เสี่ยงวาสนา.
เสี่ยงชีวิตก. ยอมทำสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ทหารเสี่ยงชีวิตเข้ากู้กับระเบิด.
เสี่ยงทายก. หาคำทำนายโชคชะตาของตนจากสลากหรือใบเซียมซีโดยการสั่นติ้วหรือโยนไม้เสี่ยงทายเป็นต้น.
เสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมก. ลองทำดูโดยเชื่อว่าสุดแต่บุญหรือบาปจะบันดาลให้เป็นไป เช่น ลองเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมขอเด็กกำพร้ามาเลี้ยงดู ถ้าเขามีบุญก็จะได้ดิบได้ดีต่อไป.
เสี่ยงภัยก. ทำลงไปโดยไม่เกรงอันตราย เช่น ตำรวจดับเพลิงเสี่ยงภัยเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazardousเสี่ยงอันตราย, Example: คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is no risk.ไม่มีความเสี่ยงคือ Pinocchio (1940)
No, I'm afraid it isn't. It smashed into pieces.ฉันว่าคงจะไม่ได้ มันเเตกเป็นเสี่ยงๆ เลย Rebecca (1940)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ 12 Angry Men (1957)
- No. - And again.มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมันไม่เรากำลัง เสี่ยง Help! (1965)
I run the risks.ฉันเดินอยู่บนความเสี่ยง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You may run the risks my friend but I do the cutting.นาก็อาจจะเสี่ยงเหมือนกันนะเพื่อน แต่... ฉันเป็นคนตัดเชือกนี่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You realize we might be risking our lives?สำนึกบ้างไหมว่านายกำลัง ทำให้ชีวิตเราต้องเสี่ยง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา How I Won the War (1967)
- 18.ไม่ฉันเสี่ยงในชีวิตของฉัน ที่นี่ How I Won the War (1967)
I am asking for a truce with your personal convictions in an hour of public danger.ฉันต้องการเพียงความจริง โดยไม่เอาความคิดส่วนตัวเธอ มาทําให้สังคมต้องเสี่ยง Beneath the Planet of the Apes (1970)
If we don't get a piece of that action, we risk everything in 10 years' time.ถ้าเราไม่ได้รับชิ้นส่วนของการกระทำที่เรามีความเสี่ยงทุกอย่างในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสี่ยง[sīeng = sieng] (n) EN: part ; portion ; piece ; fragment ; splinter  FR: partie [ f ] ; fragment [ m ]
เสี่ยง[sīeng = sieng] (v) EN: gamble ; risk ; chance ; brave  FR: risquer ; aventurer
เสี่ยง[sīeng = sieng] (adj) EN: risky
เสี่ยงชีวิต[sīeng chīwit] (v, exp) EN: risk one's life  FR: risquer sa vie ; braver la mort
เสี่ยงภัย[sīengphai] (v, exp) EN: take a chance ; try one's luck ; chance ; hazard  FR: risquer ; tenter sa chance
เสี่ยงภัย[sīengphai] (adj) FR: risqué ; hasardeux
เสี่ยงโชค[sīeng chōk] (v, exp) EN: take a chance ; chance ; venture  FR: tenter sa chance

English-Thai: Longdo Dictionary
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventure(vt) เสี่ยง, See also: เสี่ยงอันตราย, Syn. risk, venture
at stake(idm) เสี่ยง, See also: เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย
chancy(adj) เสี่ยง, Syn. risky
court(vt) เสี่ยง
chance it(idm) เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ)
dice with(phrv) เสี่ยงโดยไม่จำเป็น
fool about with(phrv) เสี่ยงเล่นกับ, Syn. fool around with
fool around with(phrv) เสี่ยงเล่นกับ, Syn. fool about with
dare(aux) กล้าที่จะ, See also: เสี่ยงที่จะ
daring(adj) กล้าหาญ, See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Syn. brave, bold, adventurous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
brave(เบรฟว) { braved, braving, braves } adj. กล้าหาญ, อดทน, ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย, ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ, นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย, ฝ่าผจญ, ท้าทาย, กล้าทำ, ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว, โม้, See also: braveness n. ดูbrave
chance(ชานซฺ) n. โอกาส, หนทาง, ลักษณะที่เป็นไปได้, หนทางสำเร็จ, ความเป็นไปได้, การเสี่ยง, ช่องทาง, ท่าทาง, โชค, วาสนา, เคราะห์, ยถากรรม, ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส, เสี่ยง, พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening, risk, opening, happen
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน, เสี่ยง, โชคดี, เป็นมงคล, Syn. risky
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม IBM แมคอินทอช Macintosh และคอมแพค Compaq ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ compatible หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน Epson ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ห้องเล็ก, ห้องส่วนตัว, ห้องลับ, ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว, ลับเฉพาะ, เสี่ยงโชค.
do-or-die(ดู'เออะได') adj. ซึ่งต้องการเอาชนะให้ได้, เต็มที่, สุดกำลัง, เสี่ยงภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, การฝ่าอันตราย
adventure(vi, vt) ผจญภัย, เสี่ยงภัย, ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย, นักเสี่ยงภัย, นักฉวยโอกาส, นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย, ชองเสี่ยงภัย, กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย
brave(vt) กล้าเผชิญ, ไม่เกรงกลัว, อดทน, เสี่ยงอันตราย
crumble(vi) ร่วน, ละลาย, สลายตัว, แตกเป็นเสี่ยง
fragment(n) เศษ, ชิ้น, เสี่ยง, ส่วน, สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน, กระท่อนกระแท่น, ขาดวิ่น, เป็นเสี่ยง
gamble(vi, vt) พนัน, เล่นการพนัน, เสี่ยงโชค

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
on pain ofเสี่ยงที่จะเจอกับเรื่องไม่ดี หรือถูกกระทำไม่ดี
sail close to the windเสี่ยง, See also: you take risks to do something, going close to the, Syn. If you sail close to the wind

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
挑む[いどむ, idomu] TH: เสี่ยง  EN: to challenge

German-Thai: Longdo Dictionary
das Risiko(n) |das, pl. Risikos/Risiken| ความเสี่ยง
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ein Risiko eingehen(phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง

French-Thai: Longdo Dictionary
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., Syn. parcourir
Image:

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top