ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premier

P R EH0 M IH1 R   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premier-, *premier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premier[ADJ] ที่สำคัญที่สุด, Syn. principal, first
premier[N] นายกรัฐมนตรี
premiere[N] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
premiere[N] นักแสดงนำหญิง
premiere[VT] แสดงรอบปฐมทัศน์
premiere[VI] แสดงรอบปฐมทัศน์
premiere[ADJ] ที่สำคัญที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premier(พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด., See also: premiership n., Syn. prime minister
premiere(พรีเมียร์',-แมร') n. การเบิกโรง,การโหมโรง,การแสดงรอบปฐมทัศน์,ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง,นางเอกตัวละคร. vt.,vi. เบิกโรง,โหมโรง แสดงรอบปฐมทัศน์,แสดงเป็นครั้งแรก. adj. ครั้งแรกสุด,แรกเริ่ม,สำคัญ
vice-premier(ไวสฺ'เพรม'เมียร์) n. รองนายกรัฐมนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
premier(adj) ครั้งแรก,เริ่มแรก,เป็นรอบปฐมทัศน์,เป็นการเบิกโรง
premier(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Premier; Prime Minister; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
premiership (n adj) (พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด. คำศัพท์ย่อย: premiership n. คำที่มีความหมายเหมือนกัน: prime minister

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Premier UIonova made a televised address and said that technically a state of war exists between our two countries.พรีเมียร์ Ulonova ทำอยู่มีการ ถ่ายทอดสด และบอกว่าในทางเทคนิครัฐ ของสงคราม อยู่ระหว่างสองประเทศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
and, uh... they sent me here to assassinate your premier.เอ่อ... พวกเขาส่งผมที่นี่ เพื่อลอบสังหารผู้นำของคุณ Spies Like Us (1985)
How could Allegra Geller the world's premier game designer, be on our side?อัลเลกร้า เกลเลอร์ นักออกแบบเกมของโลก จะอยู่ข้างเราได้ไง? eXistenZ (1999)
With money people gonna spend once they know that this is the premier resort in the South.ด้วยเงินที่คนจะมาใช้ในรีสอร์ท เมื่อพวกเขารู้ว่ามันดีแค่ไหน The Legend of Bagger Vance (2000)
And until he left for the war, was considered... the South's premier golfer.และก่อนที่เขาจะจากไปทำสงคราม... ...เขาเป็นยอดนักกอล์ฟของภาคใต้ The Legend of Bagger Vance (2000)
That's it for us. Stay tuned for the premiere of our new feature: "Passion Food Live."อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน เรามีโชว์ใหม่ Woman on Top (2000)
The season premiere of The Bachelor is next.The season premiere of The Bachelor is next. Mayday! Pilot: Part 1 (2004)
Stiffmeister Productions... in association with its talented new director, Matthew Stifler... is happy to premier the unedited... unfiltered, and un-fucking-believable Bandeez Gone Wild.นักล่าจิ๋มโปรดักชั่น ร่วมกับผู้กำกับผู้มีพรสวรรค์ แมทธิว สตีฟเลอร์ ภูมิใจเสนองานชิ้นแรกที่ยังไม่ได้ตัดต่อ American Pie Presents: Band Camp (2005)
And now this season's premiere of "Smallville."ต่อไปนี้ พบกับ สมอลวิลปี 5 Arrival (2005)
So Premier Tojo gave it to Kuribayashi instead.ท่านแม่ทัพใหญ่ โตโจ จึงสั่ง ให้ คูริบายาชิ มาแทน Letters from Iwo Jima (2006)
and now the season premiere of "smallville."และ.. ตอนใหม่ของสมอลล์วิลล์ Zod (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
premierDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
premierHe firmly refused the Premier's earnest request.
premierHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
premierI guarantee a huge audience for tonight's premiere.
premierInformed of their safety, the premier breathed a sigh of relief.
premierThe premier and his cabinet colleagues resigned.
premierThe premier announced his intention to undertake drastic reforms in parliament.
premierThe premier is likely to resign.
premierThe premier paid a formal visit to the white house.
premierThe Premier subscribed his name to the charter.
premierThe two premiers had nothing in common.
premierToday's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกโรง[V] premiere, Example: ละครเรื่องนี้จะออกโรงเดือนหน้า, Thai definition: ออกแสดงเป็นครั้งแรก เมื่อได้ฝึกหัดมาแล้ว
ปฐมทัศน์[N] premiere, See also: gala premier, Syn. รอบแรก, รอบปฐมฤกษ์, Example: ฉันไปดูภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มาเมื่อคืนนี้, Thai definition: การแสดงครั้งแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neung) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[n. exp.] (bot thī neung) EN: first lesson ; lesson 1   FR: première leçon [f] ; leçon 1[f]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[n. exp.] (chabap phim khrang raēk) EN: first edition   FR: première édition [f]
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs khlās) EN: first class   FR: première classe [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑[xp] (chan matthayomseuksā pī thī neung) FR: première année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de première année de l'enseignement secondaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMIER    P R EH0 M IH1 R
PREMIER    P R IY0 M IH1 R
PREMIERS    P R EH0 M IH1 R Z
PREMIERE    P R EH0 M IH1 R
PREMIERES    P R EH0 M IH1 R Z
PREMIERED    P R EH0 M IH1 R D
PREMIER'S    P R IY0 M IH1 R Z
PREMIER'S    P R EH0 M IH1 R Z
PREMIERING    P R EH0 M IH1 R IH0 NG
PREMIERSHIP    P R EH0 M IH1 R SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premier    (n) prˈɛmɪəʴr (p r e1 m i@ r)
premiers    (n) prˈɛmɪəʴz (p r e1 m i@ z)
premieres    (n) prɛmɪˈɜːʴz (p r e m i @@1 z)
premiership    (n) prˈɛmɪəʴʃɪp (p r e1 m i@ sh i p)
premierships    (n) prˈɛmɪəʴʃɪps (p r e1 m i@ sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总理[zǒng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] premier; prime minister, #2,217 [Add to Longdo]
首映[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ, ] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film), #13,376 [Add to Longdo]
周总理[Zhōu zǒng lǐ, ㄓㄡ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] Premier Zhou Enlai 周恩來|周恩来 (1898-1976), #14,711 [Add to Longdo]
首映式[shǒu yìng shì, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ ㄕˋ, ] premiere of a movie, #29,861 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Premiere {f} | Premieren {pl}premiere | premieres [Add to Longdo]
Premiere {f}first night [Add to Longdo]
Premierenfeier {f}; Buchpremiere {f}launch party [Add to Longdo]
PremierministerPM : Prime Minister [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレミア[, puremia] (n) (1) (abbr) (See プレミアム) premium; (2) (abbr) (See プレミアショー) premiere [Add to Longdo]
プレミアショー[, puremiasho-] (n) premiere (film, etc.) (wasei [Add to Longdo]
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) Prime Minister or Premier (as the head of a cabinet government) [Add to Longdo]
封切り;封切[ふうきり, fuukiri] (n,vs) premiere; first showing; release (film) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
首相[しゅしょう, shushou] Premierminister, Ministerpraesident [Add to Longdo]
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] Premierminister u.Aussenminister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premier \Pre"mi*er\, a. [F. premier, fr. L. primarius of the
   first rank, principal, fr. primus the first. See {Primary},
   {Prime}, a.]
   1. First; chief; principal; as, the premier place; premier
    minister. --Camden. Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Most ancient; -- said of the peer bearing the oldest title
    of his degree.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premier \Pre"mi*er\, n.
   The first minister of state; the prime minister.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premier
   adj 1: first in rank or degree; "an architect of premier rank";
       "the prime minister" [syn: {premier(a)}, {prime(a)}]
   2: preceding all others in time; "the premiere showing" [syn:
     {premier}, {premiere}]
   n 1: the person who holds the position of head of the government
      in the United Kingdom [syn: {Prime Minister}, {PM},
      {premier}]
   2: the person who is head of state (in several countries) [syn:
     {chancellor}, {premier}, {prime minister}]
   v 1: be performed for the first time; "We premiered the opera of
      the young composer and it was a critical success" [syn:
      {premier}, {premiere}]
   2: perform a work for the first time [syn: {premier},
     {premiere}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 premier /pʀəmje/ 
  first

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 premier /prəmjer/
  1. premier; primeminister
  2. premier; primeminister

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top