ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luck

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luck-, *luck*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luck(n) โชคชะตา, See also: เคราะห์, ดวง, วาสนา, Syn. fate, chance
luck(n) โชคดี, Syn. good fortunate, success
lucky(adj) โชคดี, See also: มีโชค, เคราะห์ดี
lucky(adj) นำโชค, See also: ที่นำเคราะห์ดีมาให้, Syn. auspicious, propitious, favorable
luckily(adv) โชคดี, Syn. fortunately, Ant. unfortunately
luck out(phrv) โชคดี (คำไม่เป็นทางการ)
luckless(adj) โชคร้าย, See also: อับโชค, โชคไม่ดี, ไม่มีโชค, Syn. unfortunate, unlucky, ill-fated, hapless, Ant. fortunate, blessed, lucky
lucky dip(idm) สถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือก
lucky dog(sl) ผู้โชคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luck(ลัค) n. โชค, โชคดี, เคราะห์ดี, โชคชะตา. -phr. (in luck โชคดี) . -Pht. (out of luck โชคไม่ดี)
luckily(ลัค'คิลี) adv. โชคดี
lucky(ลัค'คี) adj. โชคดี, มีโชค, นำโชค, See also: luckiness n. ดูlucky, Syn. fortunate, auspicious
cluck(คลัค) n., v. (ร้องเสียง) เสียงร้องกะต๊ากของไก่ตัวเมีย, คนทึ่ม
pluck(พลัค) vt. ดึง, เด็ด, ถอน, เก็บ, ปล้น, ปอกลอก, ดีดหรือกรีด (นิ้ว) , ไม่ให้สอบผ่าน, ทำให้สอบตก. vi. ดึง, เด็ด, เก็บ, ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก, การเด็ด, การถอน, การเก็บ, เครื่องในสัตว์ หัวใจ, ตับ, ปอด ความกล้าหาญ, เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี, การ
plucky(พลัค'คี) adj. กล้าหาญ, กล้า, ชัดแจ้ง., See also: pluckily adv. pluckiness n., Syn. brave
potluckn. อาหารว่างที่บ้าน (โดยไม่ได้ทำพิเศษหรือซื้อมาเป็นพิเศษ)
unlucky(อันลัค'คี) adj. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, ไม่สำเร็จ., See also: unluckily adv., Syn. ill-fated, hapless

English-Thai: Nontri Dictionary
luck(n) โชค, เคราะห์, ความเฮง, โชคชะตา
luckily(adv) โดยโชคดี, อย่างบังเอิญ, อย่างเฮง
luckless(adj) อับโชค, ไม่มีโชค, ซวย, โชคไม่ดี
lucky(adj) มีโชค, โชคดี, เฮง, เคราะห์ดี
cluck(n) เสียงแม่ไก่ร้อง
cluck
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม, ตามบุญตามกรรม, สบายอกสบายใจ
pluck(n) การถอน, การเก็บ, การดึง, การเด็ด, ความกล้า
pluck(vt) เก็บ, เด็ด, ดึง, ถอน, ปอกลอก, ปล้น
plucky(adj) กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Luckyโชคดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like to wish him luck though.ฉันอยากจะขอให้เขาโชคดี แม้ว่า Pinocchio (1940)
Crawley didn't have much success with Rebecca, but he ought to have more luck this time.ครอว์ลี่ย์ชวดโอกาสกับรีเบคคา เเต่ครั้งนี้เขาน่าจะโชคดีกว่าเดิม Rebecca (1940)
No luck yet, huh?ไม่มีโชคเลยฮะ? The Old Man and the Sea (1958)
You know, maybe it's not luck at all.คุณจะรู้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ โชคดีที่ทุกคน บางทีเขาอาจจะเก่าเกินไป The Old Man and the Sea (1958)
Then when luck comes, you are ready. "จากนั้นเมื่อโชคมาคุณก็พร้อม The Old Man and the Sea (1958)
"Only, I have no luck anymore.เพียง แต่ฉันมีโชคไม่มีอีกต่อไป แต่ใครจะรู้? The Old Man and the Sea (1958)
No, you violated your luck when you went too far out.เมื่อคุณไปไกลเกินไปออก The Old Man and the Sea (1958)
Maybe I will have the luck to bring that much of him in.ที่จะนำที่มากของเขาใน ฉันควรจะมีโชคบางอย่าง The Old Man and the Sea (1958)
Luck is a thing that comes in many forms.โชคดีเป็นสิ่งที่มาในหลาย รูปแบบ The Old Man and the Sea (1958)
I'll bring the luck with me.ฉันจะนำโชคกับฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Good luck to you all.แทลี โฮ! How I Won the War (1967)
That's bad luck for me, and bad luck for you if you don't make that deal.นั่นเป็นโชคร้ายสำหรับฉันและโชคไม่ดีสำหรับคุณถ้าคุณไม่ได้ทำข้อตกลงว่า The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luck60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
luckA calamity was avoided by sheer luck.
luckAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
luckAlas, what ill luck has befallen me!
luckA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
luckAnd soon your luck will turn for the better.
luckAren't you the lucky one?
luckAs good luck would have it, a steamer passed by and they were saved.
luckBest of luck in your tournament.
luckBetter luck next time.
luckBill won the match, not so much by good luck as by real ability.
luckBut he was lucky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิริมงคล(n) luck, See also: fortune, fate, Syn. มงคล, ศรี, มิ่งขวัญ, Ant. อัปมงคล, เสนียดจัญไร
เลขเด็ด(n) lucky number, See also: cool number, Example: นางได้เลขเด็ดมาจากเจดีย์ในวัด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เลขที่เก็งด้วยความมั่นใจว่าจะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน
ลาภ(n) luck, See also: fortune, Example: ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, Thai Definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาสนา(n) luck, See also: fortune, lot, destiny, fate, chance, Syn. บุญบารมี, Example: ฉันไม่เคยน้อยใจในวาสนาเลยเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้, Thai Definition: กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
โชคเคราะห์(n) luck, See also: fortune, fate, lot, destiny, Syn. ชะตากรรม, Example: เขาเชื่อว่าการกระทำนี้เป็นการซัดทอดโชคเคราะห์ไปให้สิ่งอื่นนอกเหนือไปจากตัวเขา, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดลักษณะเหตุดีหรือชั่ว ที่ผ่านเข้ามาในการดำเนินชีวิต
โชคช่วย(v) luck, See also: good luck, good fortune, Syn. โชคเข้าข้าง, มีโชค, เคราะห์ดี, Example: เขาสอบผ่านมาได้ก็เพราะโชคช่วย ไม่ใช่เพราะความสามารถของเขาเอง, Thai Definition: สิ่งที่นำผลมาให้หรือนำให้ประสบผลดีโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
เคราะห์ดี(adj) lucky, See also: fortunate, Example: ลูกชาวบ้านถ้ามีโอกาสได้เรียนหนังสือที่วัดก็จัดว่าเป็นเด็กเคราะห์ดี
เคราะห์ดี(n) luck, See also: fortunateness, luckiness, good luck, good fortune, Syn. โชคดี, โชค, Ant. เคราะห์ร้าย, Example: ท่านบอกว่าเคราะห์ดี เคราะห์ร้ายเกิดจากการกระทำของตนเอง
เคราะห์(n) fate, See also: luck, fortune, chance, Syn. โชค, ชะตา, โชคชะตา, Example: หมอดูทำนายว่าจะมีเคราะห์ ควรจะต้องไปสะเดาะเคราะห์ด้วยการทำบุญ, Thai Definition: สิ่งที่นำผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย เช่น เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย, มักนิยมใช้ในทางไม่ดี เช่น มีเคราะห์ ฟาดเคราะห์
ภาคย์(n) fortune, See also: luck, Syn. โชค, โชคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาปเคราะห์[bāpkhrǿ] (n) EN: misfortune ; bad luck ; adversity  FR: malchance [ f ]
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ]
ชะตา[chatā] (n) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot  FR: destin [ m ] ; sort [ m ] ; horoscope [ m ]
ชะตาดี[chatā dī] (n, exp) EN: good luck  FR: chance [ f ]
ชะตาร้าย[chatā rāi] (n, exp) EN: bad luck  FR: malheur [ m ]
ชะตาตก[chatā tok] (x) EN: be down on one's luck  FR: la chance a tourné
โชค[chōk] (n) EN: luck ; fortune  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ] ; destin [ m ] ; sort [ m ]
โชคดี[chokdi] (v) EN: be lucky  FR: avoir de la chance ; être chanceux
โชคดี[chōkdī] (adj) EN: lucky  FR: chanceux
โชคดี[chōkdī] (n, exp) EN: good luck ! bon voyage !  FR: bonne chance ! ; bon voyage !

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
luck
lucke
lucks
lucky
lucked
lucken
lucker
luckey
luckie
luckow

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luck
lucky
Lucknow
luckier
luckily
luckiest
luckless

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] lucky; auspicious; propitious; rayl (acoustical unit) #3,040 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] lucky; abbr. for Jilin 吉林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji #3,752 [Add to Longdo]
运气[yùn qi, ㄩㄣˋ ㄑㄧ˙,   /  ] luck (good or bad) #4,598 [Add to Longdo]
好在[hǎo zài, ㄏㄠˇ ㄗㄞˋ,  ] luckily; fortunately #6,301 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, / ] lucky #6,590 [Add to Longdo]
吉祥[jí xiáng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˊ,  ] lucky #9,104 [Add to Longdo]
手气[shǒu qì, ㄕㄡˇ ㄑㄧˋ,   /  ] luck at gambling #11,585 [Add to Longdo]
侥幸[jiǎo xìng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] luckily #12,796 [Add to Longdo]
桃花运[táo huā yùn, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄣˋ,    /   ] luck in love; romance; good luck #21,534 [Add to Longdo]
际遇[jì yù, ㄐㄧˋ ㄩˋ,   /  ] luck; fate; opportunity; the ups and downs of life #34,877 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
schlucken(vt) |schluckte, hat geschluckt| กลืน
schlucken(vt) |schluckte, hat geschluckt| ซึมซับ
Glück(n) |das, nur Sing.| โชคดี, ความมีโชค
Glück(n) |das, nur Sing.| ความสุข
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด, เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: die Katastrophe, das Pech, Syn. der Unfall
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
verunglücken(vi) |verunglückte, ist verunglückt| ประสบอุบัติเหตุ เช่น mit dem Flugzeug tödlich verunglücken ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินจนถึงตาย
zum Glück(adj) เป็นที่โชดดี เช่น Ich habe mein Geldbeutel vergessen. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. ฉันลืมกระเป๋าเงิน โชคดีที่เธอมาทันเวลา, See also: A. leider

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lucknow (Stadt in Indien)Lucknow (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]
残念[ざんねん, zannen] (adj-na, n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P) #1,808 [Add to Longdo]
[きち;きつ, kichi ; kitsu] (n, adj-no) (See 御神籤・おみくじ) good fortune (esp. omikuji fortune-telling result); good luck; auspiciousness #2,161 [Add to Longdo]
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na, n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P) #2,610 [Add to Longdo]
[さち(P);こう;さき(ok), sachi (P); kou ; saki (ok)] (n) (1) good luck; fortune; happiness; (2) (さち only) (See 海の幸) harvest; yield; (P) #2,929 [Add to Longdo]
[うん, un] (n) fortune; luck; (P) #3,203 [Add to Longdo]
幸せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na, n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P) #5,147 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
肝(P);胆(P)[きも(P);たん(胆), kimo (P); tan ( tan )] (n) (1) liver; innards; (2) courage; spirit; pluck; guts; (P) #10,627 [Add to Longdo]
ラック[rakku] (n) (1) rack; (2) ruck; (3) luck; (P) #11,086 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luck \Luck\, n. [Akin to D. luk, geluk, G. gl["u]ck, Icel.
   lukka, Sw. lycka, Dan. lykke, and perh. to G. locken to
   entice. Cf. 3d {Gleck}.]
   That which happens to a person; an event, good or ill,
   affecting one's interests or happiness, and which is deemed
   casual; a course or series of such events regarded as
   occurring by chance; chance; hap; fate; fortune; often, one's
   habitual or characteristic fortune; as, good, bad, ill, or
   hard luck. Luck is often used by itself to mean good luck;
   as, luck is better than skill; a stroke of luck.
   [1913 Webster]
 
      If thou dost play with him at any game,
      Thou art sure to lose; and of that natural luck,
      He beats thee 'gainst the odds.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Luck penny}, a small sum given back for luck to one who pays
    money. [Prov. Eng.]
 
   {To be in luck}, to receive some good, or to meet with some
    success, in an unexpected manner, or as the result of
    circumstances beyond one's control; to be fortunate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luck
   n 1: your overall circumstances or condition in life (including
      everything that happens to you); "whatever my fortune may
      be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck
      of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that
      was her portion" [syn: {fortune}, {destiny}, {fate},
      {luck}, {lot}, {circumstances}, {portion}]
   2: an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event
     to result one way rather than another; "bad luck caused his
     downfall"; "we ran into each other by pure chance" [syn:
     {luck}, {fortune}, {chance}, {hazard}]
   3: an unknown and unpredictable phenomenon that leads to a
     favorable outcome; "it was my good luck to be there"; "they
     say luck is a lady"; "it was as if fortune guided his hand"
     [syn: {luck}, {fortune}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top