ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

random

R AE1 N D AH0 M   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -random-, *random*
Possible hiragana form: らんどん
English-Thai: Longdo Dictionary
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
random[ADJ] โดยการสุ่ม
random[ADJ] ซึ่งไม่มีแบบแผน, See also: ตามอำเภอใจ, Syn. haphazard
randomly[ADV] อย่างไร้แบบแผน, Syn. incoherently
randomise[VT] สุ่มตัวอย่าง, See also: สุ่ม
randomize[VT] สุ่มตัวอย่าง, See also: สุ่ม
randomness[N] ความไม่มีแบบแผน
random-access memory[N] หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อคือ RAM)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่มเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) หน่วยเก็บในที่นี้หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด นอกจากนั้นยังหมายถึงจานบันทึก ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเท่ากันหมดเช่นกัน
random fileแฟ้มสุ่มหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บระเบียน (record) กระจายออกไปในเนื้อที่จัดเก็บบนสื่อต่าง ๆ (medium) โดยไม่เรียงไปตามลำดับก่อนหลังอย่างแฟ้มลำดับ (sequential file) ตำแหน่งของระเบียนมักจะขึ้นอยู่กับเขตหลัก (key field) เขตหลักนี้จะขึ้นกับฟังก์ชันแบบแฮช (hashing function) เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนในที่จัดเก็บมีความหมายเหมือน direct fileดู random access ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
randomสุ่ม, สุ่ม ๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
randomสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
random accessการเข้าถึงโดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random access memory (RAM)หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (แรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random access memory (RAM)หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (แรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random fileแฟ้มสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random fluctuationการขึ้นลงแบบสุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
random matingการจับคู่แบบสุ่ม [ดู panmixia] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
random number generatorตัวสร้างเลขสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม [TU Subject Heading]
Random Access Memory ( RAM)แรม, หน่วยความจำหลัก ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากการประมวลผลเป็นการชั่วคราว ซึ่งอนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็วพอสมควรแต่จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งจะสูญหายไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
random drainage systemrandom drainage system, ระบบระบายสุ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
random experimentการทดลองสุ่ม, การทดลองที่ทราบผลลัพธ์ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ไม่สามารถจะพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งว่าจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นได้เหล่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
random fillrandom fill, ส่วนวัสดุถมสุ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Random number generatorตัวกำเนิดจำนวนสุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Random number generatorsตัวสร้างเลขสุ่ม [TU Subject Heading]
random samplingการสุ่มตัวอย่าง, การเลือกตัวอย่างสมาชิกของประชากรโดยที่ทุกสมาชิกในกลุ่มมีโอกาสได้รับเลือกเท่า ๆ กันโดยไม่เจาะจง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
random samplingการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ, การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิเหมาะสำหรับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่มีกรอบตัวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้ตามเขตที่อยู่อาศัยของผู้ตอบ หรือแบ่งตามลักษณะของผู้ตอบ การเลือกตัวอย่างแบบนี้มีข้อดีก็คือสามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Random variableตัวแปรสุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... random acts of violence committed by people in a trance.'เคลื่อนไหวสะเปสะปะ มีอาการเหมือนถูกสะกดจิต' Night of the Living Dead (1990)
These are much more than just a series of random isolated incidents.เหล่านี้มีมากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของการเกิดอุบัติเหตุที่แยกสุ่ม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Random robbers don't get that lucky.ปล้นธรรมดาคงไม่โชคดีขนาดนั้น . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A sexy, omnipotent killer with a Random House contract.ฆาตรกรที่มีอำนาจสุดเซ็กซี่ กับสัญญาของสำนักพิมพ์แรนดอมเฮ้าส์ Basic Instinct (1992)
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์ In the Mouth of Madness (1994)
Draw a five-mile radius around Gattaca, sweep again. Random stops.ในรัสมี 5 ไมล์รอบๆกัตตากา,\ ค้นหาดูอีกครั้ง และสุ่มตรวจ Gattaca (1997)
All you have to do is you have to figure out a way to condition them so that you don't get these random flashes.สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือ หาทาง.. ..หรือเงื่อนไขการเกิด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดตาพร่าแบบสุ่มอย่างนี้ X-Ray (2001)
Because the nerve endings in her brain were firing as she died, and some random memory of us at one of your baseball games just popped into her head.นั่นเพราะเส้นประสาทเธอตาย ความทรงจำเรื่องเกมเบสบอลของนายเลยผุดขึ้นมาในสมอง Signs (2002)
Absolutely not. Not now. Not for a random incursion.ไม่,ไม่ใช่ตอนนี้/ไม่ใช่ในการสุ้มโจมตี Underworld (2003)
It's all random and cruel. It doesn't matter what you do.สนุกกับงานทอมมี่ I Heart Huckabees (2004)
Usually a random book or a newspaper article.ไม่มีประโยชน์ที่จะสุ่มเลือกหนังสือ หรือบทความในหนังสือพิมพ์. National Treasure (2004)
I got in trouble for the most random things.ฉันมีปัญหากับสิ่งปกติเกือบทุกอย่าง Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
randomAnimals seem to move at random.
randomChoose three books at random.
randomHe always speaks at random.
randomHe always tells at random.
randomHe asked questions at random.
randomHe bought books at random.
randomHe fired a shot at random.
randomHe listened to his CDs at random.
randomHe reads books at random.
randomI read novels at random.
randomIt is better to read a few books carefully than to read many at random.
randomI used to read novels at random.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรม[N] Random Access Memory, See also: RAM, Syn. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
การสุ่มตัวอย่าง[N] random sampling, Example: งานวิจัยหลายๆ ชิ้นมีการสุ่มตัวอย่างประชากรที่หลากหลาย ทำให้ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือ, Thai definition: การหาตัวอย่างเพื่อแทนกลุ่มโดยไม่เฉพาะเจาะจง เช่น การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจคุณภาพ
คว้าง[ADV] aimlessly, See also: randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง, Example: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสุ่ม[X] (baēp sum) EN: random ; at random   
การสุ่มตรวจ[n. exp.] (kān sum trūat) EN: random inspection   
การสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān sum tūayāng) EN: random sampling   
การทดลองสุ่ม [n. exp.] (kān thotløng sum) EN: random experiment   
การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān trūatsøp dōi withī sum tūayāng) EN: random inspection   
ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม[n. exp.] (khantønwithī baēp sum) EN: randomized algorithm   
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random   
ไม่ตั้งใจ[v.] (mai tangjai) EN: take a random   
ส่งเดช[adv.] (songdēt) EN: at random   
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; choose whimsically   FR: choisir au hasard

CMU English Pronouncing Dictionary
RANDOM    R AE1 N D AH0 M
RANDOMLY    R AE1 N D AH0 M L IY0
RANDOMIZE    R AE1 N D AH0 M AY2 Z
RANDOMIZED    R AE1 N D AH0 M AY2 Z D
RANDOMNESS    R AE1 N D AH0 M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
random    (n) rˈændəm (r a1 n d @ m)
randomly    (a) rˈændəmliː (r a1 n d @ m l ii)
randomness    (n) rˈændəmnɪs (r a1 n d @ m n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂感[zá gǎn, ㄗㄚˊ ㄍㄢˇ, / ] random thoughts (a literary genre), #92,028 [Add to Longdo]
随机数[suí jī shù, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] random number, #97,529 [Add to Longdo]
散记[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] random jottings; travel notes, #98,187 [Add to Longdo]
随机存取[suí jī cún qǔ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, / ] random access (memory), #115,702 [Add to Longdo]
偶然事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] random accident; chance event [Add to Longdo]
随机存取存储器[suí jī cún qǔ cún chǔ qì, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] random access memory (RAM) [Add to Longdo]
随机存取记忆体[suí jī cún qǔ jì yì tǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] Random access memory (RAM) [Add to Longdo]
随机时间[suí jī shí jiān, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] random period of time; random interval [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktzugriff {m}; Zufallszugriff {m}random access [Add to Longdo]
Direktzugriffsspeicher {m}random access memory (RAM) [Add to Longdo]
Randomisation {f} [math.]randomization; randomisation [Br.] [Add to Longdo]
Schreib-Lese-Speicher {m}random access memory (RAM) [Add to Longdo]
Zufallsfehler {m}random error [Add to Longdo]
Zufallsprozess {m}random process; stochastic process [Add to Longdo]
Zufallsstichprobe {f}random sample [Add to Longdo]
Zufallszahl {f}random number [Add to Longdo]
Zufallszahlengenerator {m}random number generator [Add to Longdo]
gestreute Speicherung einer Dateirandom organization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM [Add to Longdo]
アットランダム[, attorandamu] (n) at random [Add to Longdo]
アトランダム[, atorandamu] (adj-na,n) at random [Add to Longdo]
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu [Add to Longdo]
シャドウRAM[シャドウラム, shadouramu] (n) {comp} shadow Random Access Memory [Add to Longdo]
シンクロナスDRAM[シンクロナスディーラム, shinkuronasudei-ramu] (n) {comp} Synchronous Dynamic Random Access Memory; SDRAM [Add to Longdo]
スタティックRAM[スタティックラム, sutateikkuramu] (n) {comp} static Random Access Memory; SRAM [Add to Longdo]
スタティックランダムアクセスメモリ[, sutateikkurandamuakusesumemori] (n) {comp} static random access memory; SRAM [Add to Longdo]
タグRAM[タグラム, taguramu] (n) {comp} Tag Random Access Memory [Add to Longdo]
ダイナミックRAM[ダイナミックラム, dainamikkuramu] (n) {comp} dynamic Random Access Memory (dynamic RAM, DRAM) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM) [Add to Longdo]
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory) [Add to Longdo]
ランダマイズルーチン[らんだまいずるーちん, randamaizuru-chin] randomizing routine [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique [Add to Longdo]
ランダムアクセス[らんだむあくせす, randamuakusesu] random access [Add to Longdo]
ランダムアクセスメモリ[らんだむあくせすめもり, randamuakusesumemori] random access memory (RAM) [Add to Longdo]
ランダムジッタ[らんだむじった, randamujitta] RJ, random jitter [Add to Longdo]
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display [Add to Longdo]
ランダムファイル[らんだむふぁいる, randamufairu] random file [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Random \Ran"dom\, a.
   1. Going at random or by chance; done or made at hazard, or
    without settled direction, aim, or purpose; hazarded
    without previous calculation; left to chance; haphazard;
    as, a random guess.
    [1913 Webster]
 
       Some random truths he can impart.   --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       So sharp a spur to the lazy, and so strong a bridle
       to the random.            --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Statistics) Of, pertaining to, or resulting from a
    process of selection from a starting set of items, in
    which the probability of selecting any one object in the
    starting set is equal to the probability of selecting any
    other.
    [PJC]
 
   3. (Construction) of unequal size or shape; made from
    components of unequal size or shape.
    [PJC]
 
   {at random} in a manner so that all possible results have an
    equal probability of occurrence; for processes, each
    possible result is counted separately although the same
    type of result may occur more than once .
 
   {Random courses} (Masonry), courses of stone of unequal
    thickness.
 
   {Random shot}, a shot not directed or aimed toward any
    particular object, or a shot with the muzzle of the gun
    much elevated.
 
   {Random work} (Masonry), stonework consisting of stones of
    unequal sizes fitted together, but not in courses nor
    always with flat beds.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Random \Ran"dom\ (r[a^]n"d[u^]m), n. [OE. randon, OF. randon
   force, violence, rapidity, [`a] randon, de randon, violently,
   suddenly, rapidly, prob. of German origin; cf. G. rand edge,
   border, OHG. rant shield, edge of a shield, akin to E. rand,
   n. See {Rand}, n.]
   1. Force; violence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For courageously the two kings newly fought with
       great random and force.        --E. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. A roving motion; course without definite direction; want
    of direction, rule, or method; hazard; chance; -- commonly
    used in the phrase at random, that is, without a settled
    point of direction; at hazard.
    [1913 Webster]
 
       Counsels, when they fly
       At random, sometimes hit most happily. --Herrick.
    [1913 Webster]
 
       O, many a shaft, at random sent,
       Finds mark the archer little meant!  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Distance to which a missile is cast; range; reach; as, the
    random of a rifle ball. --Sir K. Digby.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) The direction of a rake-vein. --Raymond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 random
   adj 1: lacking any definite plan or order or purpose; governed
       by or depending on chance; "a random choice"; "bombs fell
       at random"; "random movements" [ant: {nonrandom}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 random
  adj.
 
   1. Unpredictable (closest to mathematical definition); weird. ?The system's
   been behaving pretty randomly.?
 
   2. Assorted; undistinguished. ?Who was at the conference?? ?Just a bunch of
   random business types.?
 
   3. (pejorative) Frivolous; unproductive; undirected. ?He's just a random
   loser.?
 
   4. Incoherent or inelegant; poorly chosen; not well organized. ?The program
   has a random set of misfeatures.? ?That's a random name for that function.?
   ?Well, all the names were chosen pretty randomly.?
 
   5. In no particular order, though deterministic. ?The I/O channels are in a
   pool, and when a file is opened one is chosen randomly.?
 
   6. Arbitrary. ?It generates a random name for the scratch file.?
 
   7. Gratuitously wrong, i.e., poorly done and for no good apparent reason.
   For example, a program that handles file name defaulting in a particularly
   useless way, or an assembler routine that could easily have been coded
   using only three registers, but redundantly uses seven for values with
   non-overlapping lifetimes, so that no one else can invoke it without first
   saving four extra registers. What {randomness}!
 
   8. n. A random hacker; used particularly of high-school students who soak
   up computer time and generally get in the way.
 
   9. n. Anyone who is not a hacker (or, sometimes, anyone not known to the
   hacker speaking); the noun form of sense 2. ?I went to the talk, but the
   audience was full of randoms asking bogus questions?.
 
   10. n. (occasional MIT usage) One who lives at Random Hall. See also {J.
   Random}, {some random X}.
 
   11. [UK] Conversationally, a non sequitur or something similarly
   out-of-the-blue. As in: ?Stop being so random!? This sense equates to
   ?hatstand?, taken from the Viz comic character ?Roger Irrelevant - He's
   completely Hatstand.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top