Search result for

เวลา

(139 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เวลา-, *เวลา*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dyslexia, dyslexie (n ) เวลานี้คนจะเรียกเป็น LD มาจากคำว่า Learning disorder คือความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ช่วงเวลาการทำงาน (n )
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา (phrase ) Without further ado

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เวลา时间

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
时间[shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ] เวลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวลา[N] chance, See also: occasion, Syn. โอกาส, Example: การวิจารณ์ไม่ว่าจะใช้ในเวลาใดก็ตามต้องมีลักษณะสร้างสรรค์มิใช่ทำลาย
เวลา[CONJ] when, Example: เวลางูเห่าตกใจหรือโกรธ มันจะยกหัวสูงขึ้นจากพ้นดิน แล้วแผ่แม่เบี้ยออก
เวลา[N] time, See also: period, hour, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจจนต้องใช้เวลากล่อมนานกว่า 6 ชั่วโมง ผู้ร้ายจึงยอมมอบตัว, Thai definition: ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวลานอน[N] bedtime, Syn. เวลาเข้านอน, Ant. เวลาตื่น, Example: เด็กๆ นั้น หากถึงเวลานอนแล้วไม่ได้นอน เขาจะร้องไห้งอแง
เวลานัด[N] appointment, Syn. เวลานัดหมาย, Example: นักธุรกิจที่ดีต้องมาถึงก่อนเวลานัดสักเล็กน้อย, Thai definition: ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อพบปะเจอะเจอกัน
เวลาปิด[N] closing-time, Ant. เวลาเปิด, Example: เจ้าของกิจการสถานบันเทิงต่างขอให้ยืดเวลาปิดออกไปเป็นตี 4
เวลาจริง[N] real time, Example: เวลาที่บันทึกจะมีความคลาดเคลื่อนจากเวลาจริงไม่เกิน 3 วินาที
เวลาว่าง[N] free time, See also: leisure time, recreational time, Example: พ่อมักจะเปิดฟังเพลงเบาๆ ในเวลาว่าง, Thai definition: เวลาที่ว่างจากการทำงาน
เวลาเปิด[N] opening-time, Ant. เวลาปิด, Example: พอถึงเวลาเปิดปรากฏว่าท่านประธานยังเดินทางมาไม่ถึง
เวลาเย็น[N] evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai definition: ช่วงใกล้ค่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลาน. ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี เป็นต้น เช่น เวลาเป็นเงินเป็นทอง ขอเวลาสักครู่.
ปีเวลา ๑๒ เดือนตามสุริยคติ.
ลัคน-, ลัคน์, ลัคนาเวลาหรือวันที่ถือว่าเป็นมงคลสำหรับลงมือทำการใด ๆ, ถ้าเป็นเวลาที่เป็นมงคล เรียกว่า ลัคนกาล ถ้าเป็นวันที่เป็นมงคล เรียกว่า ลัคนทิน เช่น โหรคำนวณว่าวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เป็น ลัคนทิน เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็น ลัคนกาล เป็นวันและเวลาที่เหมาะสำหรับทำพิธีรดนํ้าแต่งงาน.
อนธการเวลาคํ่า
อวัสดาเวลา, สมัย.
อันเวลากำหนดสำหรับชนไก่พักหนึ่ง ๆ.
อันธการเวลาคํ่า
โอกาสเวลาที่เหมาะ, จังหวะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
squeeze timeเวลากด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dwell time; hold timeเวลากดค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hold time; dwell timeเวลากดค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forging time; forge timeเวลากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge time; forging timeเวลากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding pressure timeเวลากดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upset current timeเวลากระแสเชื่อมยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
decay timeเวลากระแสเสื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
nighttimeเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library hourเวลาเปิดทำการของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Access timeเวลาเข้าถึง
เวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ [เศรษฐศาสตร์]
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ [นิวเคลียร์]
real timeเวลาจริง
ลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
response timeเวลาตอบสนอง
เวลานับตั้งแต่ส่งคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งได้รับคำตอบกลับมา [คอมพิวเตอร์]
Hours of laborเวลาทำงาน [TU Subject Heading]
Rest periodsเวลาพัก [TU Subject Heading]
Timeเวลา [TU Subject Heading]
Time (Law)เวลา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Time and economic reactionsเวลากับปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
it's time.ได้เวลาแล้ว Cradle to Grave (2009)
Time.เวลา I See You (2010)
Time.เวลา Cops & Robbers (2011)
Time.เวลา Fading Gigolo (2013)
Always.ตลอดเวลา The Magician (2014)
Looks like we'll be spending the weekend togetherดูเหมือนว่าเรากำลังจะใช้เวลาในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันนะ New Haven Can Wait (2008)
I wasn't in the shower the whole time.ฉันไม่ได้ทั้งอาบน้ำทั้งเวลา New Haven Can Wait (2008)
You'll see that I spent the summerคุณจะเห็นว่าผมใช้เวลาว่างในช่วงซัมเมอร์ New Haven Can Wait (2008)
I mean, there's a football game at 1:00ฉันหมายความว่า มีฟุตบอล เวลา 1.00 New Haven Can Wait (2008)
Or a tour of the university art gallery at 3:00.หรือทัวร์งานแสดงศิลปะของมหาวิทยาลัย เวลา 3.00 New Haven Can Wait (2008)
When I laugh,เวลาที่ฉันหัวเราะ New Haven Can Wait (2008)
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวลา[n.] (wēlā) EN: time ; period ; hour   FR: temps [m] ; heure [f] ; moment [m]
เวลา[conj.] (wēlā) EN: when   FR: quand ; lorsque
เวลากลางวัน[n. exp.] (wēlā klāngwan) EN: daytime   FR: journée [f]
เวลาจริง[n. exp.] (wēlā jing) EN: real time   
เวลาจำกัด[n. exp.] (wēlā jamkat) EN: time limit   
เวลาตกฟาก[n. exp.] (wēlā tokfāk) EN: time of delivery ; birth time ; time of birth   FR: heure de naissance [f]
เวลาต่อมา[X] (wēlā tø mā) EN: later   FR: plus tard
เวลาตัดสิน[n. exp.] (wēlā tatsin) FR: heure du verdict [f]
เวลาถึง[n. exp.] (wēlā theung) EN: arrival time   FR: heure d'arrivée [f]
เวลาท้องถิ่น[n. exp.] (wēlā thøngthin) EN: local time   FR: heure locale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
timely(adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, S. opportune
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), S. Keep your chin up.
millennium(n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.M.[ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, a.m., AM
a.m.[ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, AM, A.M.
AM[ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, a.m., A.M.
am[ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. a.m., AM, A.M.
bedtime[N] เวลาเข้านอน
cockcrow[N] เวลาเช้าตรู่, See also: เวลาฟ้าสาง, Syn. dawn
curfew[N] เวลาห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล, See also: เวลาเคอร์ฟิว
day[N] กลางวัน, See also: เวลากลางวัน, Syn. daylight, the light of day, Ant. night time
day[N] ช่วงเวลา, See also: เวลา, Syn. period, time
duration[N] เวลา, See also: ช่วงเวลา, Syn. span, continuation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)
alla breve(อา' ลิเบร' เว) Music ใช้เครื่องเสียงต่อหน่วยเวลา 2/2 หรือ 4/2 time, Syn. cut time
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)

English-Thai: Nontri Dictionary
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
bedtime(n) เวลานอน
candlelight(n) แสงเทียน,เวลาสายัณห์,เวลาเข้าไต้เข้าไฟ
clocker(n) คนจับเวลา
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
coincident(adj) พ้องกัน,เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,ประจวบกัน,บังเอิญ
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
dark(n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
curtain call (n ) เวลาที่ผู้แสดงออกมายืนหน้าเวทีหลังจบการแสดงเพื่อรับคำขอบคุณ
daylight saving (n ) เวลาออมแสง
time (n) เวลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
当時[とうじ, touji] (n) เวลานั้น
空き時間[あきじかん, akijikan] (n) เวลาว่าง, See also: S. Free time,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごろ, goro] เวลา ประมาณ.... ช่วง........ ตอน........
自由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
通勤時間[つうきんじかん, tsuukinjikan] (n) เวลาในการเดินทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years
[ま, ma] Thai: เวลา English: time
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning

German-Thai: Longdo Dictionary
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Zeit(n) |die, nur Sg.| เวลา
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
derzeitขณะนี้, ในเวลานี้
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
du(Pron.) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
genau(adj adv) ใช่เลย, ถูกต้อง, แน่นอน, โป๊ะเชะ เช่น die genaue Uhrzeit เวลาโมงยามที่แน่นอน, See also: S. korrekt Related. Genauigkeit
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
innerhalb(Präp.) |+ D (ช่วงเวลา), หรือ + von D| ภายใน เช่น innerhalb einer Woche ภายในหนึ่งอาทิตย์, innerhalb von 4 Tagen ภายในสี่วัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Essenszeit {f}เวลาอาหาร
Öffnungszeit {f} | Öffnungszeiten {pl} | außerhalb der Öffnungszeit (n ) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ
Sprechzeiten (n) เวลาทำการ (ขององกรณ์ หรือ บริษัทต่างๆ)
See also: S. Besucherzeiten,

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์
matin(n) |m| ตอนเช้้า, เวลาเช้า เช่น demain matin พรุ่งนี้เช้า, See also: A. soir
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top