ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

機会

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -機会-, *機会*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
機会[きかい, kikai] (n) โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
機会[きかい, kikai] (n) chance; opportunity; (P) [Add to Longdo]
機会を伺う;機会をうかがう;機会を覗う[きかいをうかがう, kikaiwoukagau] (exp,v5u) to wait for one's chance; to wait for an opportunity [Add to Longdo]
機会を取る[きかいをとる, kikaiwotoru] (exp,v5r) to take the opportunity (to do something); to take the chance [Add to Longdo]
機会を逃す[きかいをのがす, kikaiwonogasu] (exp,v5s) to miss a chance; to miss an opportunity [Add to Longdo]
機会均等[きかいきんとう, kikaikintou] (n,adj-no) equal opportunity [Add to Longdo]
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] (n) {comp} opportunity study [Add to Longdo]
機会原因論[きかいげんいんろん, kikaigen'inron] (n) occasionalism [Add to Longdo]
機会費用[きかいひよう, kikaihiyou] (n) opportunity cost [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm glad to have this opportunity to speak to you.あなたとお話しする機会を得てうれしいです。
You should make use of this chance.あなたはこの機会を利用すべきだ。
You had better make use of the opportunity.あなたはその機会をぜひ利用すべきだ。
You had better made use of the opportunity.あなたはその機会を利用したほうが良い。
You should not miss the opportunity to see it.あなたはそれを見る機会を逃すべきではない。
You should try to make the most of your opportunities.あなたは機会をできるだけ利用するようにすべきだ。
Try to make the most of every opportunity.あらゆる機会を最大限に利用するようにせよ。
Every opportunity is used, and you should do English practice.あらゆる機会を利用して英語の練習をすべきである。
You should avail yourself of every opportunity.あらゆる機会を利用しなさい。
You must avail yourself of every opportunity.あらゆる機会を利用せよ。
It is essential that every child have the same educational opportunities.あらゆる子供が同じ教育の機会を持つことが絶対に必要だ。
Christmas is a good time to market new toys.クリスマスは新しいおもちゃをうりだすいい機会だ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
. ..would give his life for a chance to fool around with this.[JP] ・・触れる機会を得られるなら 人生の全てを捧げます 本当ですよ Forbidden Planet (1956)
And if we don't have talk shows like this that can help us clear up these issues, we cannot really have good government.[JP] こういう機会がなければ いい政府を― 作ることはできません You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
I've been looking forward to it.[JP] この機会を待ってたぜ Rough Night in Jericho (1967)
Maybe we'll run into each other again some day.[JP] いつか 飲む機会も あるだろう Rough Night in Jericho (1967)
I'll arrange a little meeting.[JP] 会う機会を作るから You're in Love, Charlie Brown (1967)
He's been doing some underwater research in the Baltic so I'm afraid we don't get a chance to see very much of each other these days.[JP] バルト海で水中調査中なの だから最近は ほとんど会う機会がなくて 2001: A Space Odyssey (1968)
I came so close too. I almost met her.[JP] 機会はあったのに You're in Love, Charlie Brown (1967)
And only waiting to be reinvoked for murder.[JP] そして、ただ殺人の機会を 待っているのだ Forbidden Planet (1956)
I wonder if this turns it on...[JP] ー「この機会は滅茶苦茶難しい」− What's Up, Tiger Lily? (1966)
Excuse me, I'd be happy to go on with our talk some other time.[JP] 失礼続きはまたの機会 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Because I know that if you're going to vote for a candidate I'm kind of glad that it's good that you're having a talk show like this because it's kind of nice that we can call in and ask our questions because you really can't ask questions of candidates.[JP] 投票するほうとしては― ドーク・ショーなんて いい機会だし だって候補者に質問なんて なかなかできないでしょ You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
I had to embrace the opportunity.[JP] 機会を受け入れるべきでした。 Live for Life (1967)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
機会[きかい, kikai] Gelegenheit, Chance [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top