ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*precisely*

P R IH0 S AY1 S L IY0   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: precisely, -precisely-
English-Thai: Nontri Dictionary
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
determine preciselyกำหนดแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Precisely.แน่นอน The Wake-Up Bomb (2011)
Precisely.ใช่ World War Z (2013)
- Precisely. I sign after.-ได้ หลังจากที่ผมเซ็นสัญญา The Great Dictator (1940)
Indicate precisely what you mean to sayบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณหมายถึงว่า Yellow Submarine (1968)
And we've had them here, standing precisely where you are now.และเรานํามาสอบสวน นํามายืนตรงที่คุณยืน Beneath the Planet of the Apes (1970)
But seriously, put down that man and women-persons their existence means exactly and precisely not more, not one tiny bit less, just what they think it means.พูดจริง ๆ นะ คุณเขียนคำว่าผู้ชาย และผู้หญิงด้วย การมีตัวตนของเขามีความหมายตรงตัว Oh, God! (1977)
Precisely.ถูกต้อง Gandhi (1982)
What were you told, precisely?คุณต้องการจะบอกอะไรกันแน่? Clue (1985)
- Precisely.- ใช่แล้ว Clue (1985)
Precisely.บรรจุลงในผงสาหร่ายทะเล Big (1988)
Precisely why we feel it's time for you to guide his efforts... in a specific direction.ไม่คิดว่าถึงเวลาที่เรา จะให้เขาดำเนินงานวิจัย.. ..ในเป้าหมายใหม่หรือ? The Lawnmower Man (1992)
Precisely.เฉียบขาดมาก Squeeze (1993)
Dart of Wachootoo shaman. Precisely.พวกวาชูตูไม่ได้เอาชิคาค่าไป Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- Precisely.- แน่นอน Seven Years in Tibet (1997)
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners.เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า Seven Years in Tibet (1997)
An oath is an oath precisely because it cannot be removed.วาจาสัตย์จะเพิกถอนไม่ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
What precisely is the goal of the game that we're playing now?จุดหมายที่แท้จริงของเกมคืออะไร แล้วเราเล่นมันยู่หรือ eXistenZ (1999)
Precisely.เต็มไป ด้วยประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน Anna and the King (1999)
Precisely.PreciselyAnna and the King (1999)
Nor is he early. He arrives precisely when he means to.มาก่อนก็ไม่เคย แต่จะมาตรงเวลาอย่างที่ตั้งใจ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- ...or no one knows. - Precisely.หรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ / ถูกต้อง The Matrix Reloaded (2003)
Precisely what size force are you planning to commit to the primary dock objective?กำลังขนาดไหน ที่คุณวางเเผนจะใช้ป้องกันอู่? The Matrix Revolutions (2003)
- Precisely.-ต้องทำอย่างที่สุดน่ะสิ Hope Springs (2003)
Which is precisely why the Awakening is performed by an elder.การปลุกชีพต้องเกิดขึ้นโดยผู้อาวุโสเท่านั้น Underworld (2003)
And that is precisely why I need Michael.และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องการไมเคิล Underworld (2003)
That's precisely what I thought you'd say.นึกแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้ Swimming Pool (2003)
Precisely 96 degrees.น้ำร้อน 96 องศา Around the World in 80 Days (2004)
Do you know you're standing precisely in the middle of the dance floor?คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังยืนอยู่ ใจกลางฟร์อเต้นรำพอดิบพอดี A Cinderella Story (2004)
- Precisely the point.- อะไร I Heart Huckabees (2004)
And Aaron would describe how simple things become... when you know precisely what someone will have for breakfast... even in a world of tamper-proof lids.แล้วอารอนก็จะอธิบายว่ามันง่ายแค่ไหน... ถ้านายรู้แน่ว่าคนๆ นั้นจะกินอะไรเป็นมื้อเช้า... ต่อให้ฝาขวดมันป้องกันการงัดแงะก็ตาม Primer (2004)
Precisely!ใช่แล้ว ! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
-Whipped cream. -Precisely.วิปครีม แม่นแล้ว Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Precisely.แน่นอนที่สุด Pride & Prejudice (2005)
-You're 31. -Precisely my point. I'm getting older.31 ไม่ใช่เรอะ ก็ใช่ไง แก่ลงไปทุกวันแล้ว Imagine Me & You (2005)
Yes. I do. That's precisely why we need some of your diplomacy now.ผมรู้ดี นั่นคือเหตุผลที่เราเรียกใช้คุณด้านการฑูต X-Men: The Last Stand (2006)
Precisely.ถูกเผง The Da Vinci Code (2006)
Precisely.มัน แน่อยู่แล้ว The Da Vinci Code (2006)
Oh, but that is precisely my point.ความเหมาะสมนั่นล่ะคือประเด็น The Illusionist (2006)
Precisely what I meant to. She burned to death.ฉันหมายความตามนั้น เเกโดนไฟคลอกตาย The Wicker Man (2006)
Also, I know precisely when I will die.และฉัน ก็รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะตาย The Last King of Scotland (2006)
For what precisely?ประมูลอะไรนะครับ? The Last King of Scotland (2006)
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์ An Inconvenient Truth (2006)
They have to be repositioned precisely.มันต้องปรับใหม่ให้ดี Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Precisely the kind of terrorist organization today's accord was designed to combat.ตกลงว่าจุดมุ่งหมายของผกก.ในวันนี้คือการทำสงคราม Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Keung stabbed Wong very precisely.เก็นแทงวองอย่างแม่นยำ Confession of Pain (2006)
Which is precisely what I'm doing to Doakes.ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่ผมทำกับโด๊คส์ Left Turn Ahead (2007)
That's precisely what Bevin Rennie Llywellen wanted you to think.อย่างแม่นยำที่ บีวิน เร็นนี่ ลีเวลเล็น ต้องการให้นายคิด American Duos (2007)
From now on, you should trust your handlers precisely as much as they trust you.ตั้งแต่นี้ไป นายควรไว้ใจผู้ดูแล... ให้มากพอ ๆ กับที่พวกเขาไว้ใจนาย Chuck Versus the Sandworm (2007)
Precisely, agent walker.ถูกต้อง Chuck Versus the Truth (2007)
Precisely, actually I've never seen a fox with 9 tails.แน่นอนว่า เราไม่เคยเห็นจิ้งจอก 9 หางมาก่อน Yobi, the Five Tailed Fox (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preciselyPlease come here at 3 o'clock precisely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่นยำ[ADV] accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
เที่ยง[ADV] correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
ตรงเผง[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
แม่น[ADV] accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง[ADV] precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง[ADV] precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เพะ[ADV] exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปรี๊ยะ[ADV] exactly, See also: precisely, accurately, precisely, Syn. เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ, Example: หมอดูคนนี้ทำนายดวงฉันได้แม่นเปรี๊ยะ
เป๊ะ[ADV] accurately, See also: exactly, correctly, precisely, definitely, Syn. แม่นยำ, Ant. ขาดๆ เกินๆ, Example: คำทำนายของหมอดูตรงเป๊ะทุกเรื่อง, Thai definition: พอดี, ตรง
ถนัด[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
ถ้วนถี่[ADV] carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ชัดถ้อยชัดคำ[ADV] distinctly, See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly, Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Example: เขาเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำ
ตาม[ADV] follow, See also: same as, exactly, precisely, Syn. ทำตาม, Example: เธอจะสั่งตามฉันทำไม อยากกินอะไรก็สั่งเองสิ, Thai definition: อย่างเป็นการเลียนแบบหรือเอาอย่าง
เหม็ง[ADV] perfectly, See also: exactly, precisely, appositely, Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกน้าชาติได้อย่างเหมาะเหม็ง
เป๋ง[ADV] exactly, See also: right, accurately, absolutely, directly, precisely, Syn. เผง, เป้ง, Example: ข้อนี้เป็นคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกเป๋ง, Thai definition: ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only   
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely   FR: exactement ; précisément ; justement
ถนัด[adv.] (thanat) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively   FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง [adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably   
ถูกต้อง[adj.] (thuktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic ; precisely   FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตรง[adv.] (trong) EN: exactly ; precisely ; punctually   FR: exactement

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECISELY    P R IH0 S AY1 S L IY0
PRECISELY    P R IY0 S AY1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precisely    (a) prˈɪsˈaɪsliː (p r i1 s ai1 s l ii)
imprecisely    (a) ˌɪmprɪsˈaɪsliː (i2 m p r i s ai1 s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
就是[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as, #75 [Add to Longdo]
恰恰[qià qià, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄚˋ, ] exactly; just; precisely, #6,253 [Add to Longdo]
表述[biǎo shù, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, ] to formulate; enunciation; to explain sth precisely, #9,749 [Add to Longdo]
紧跟[jǐn gēn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ, / ] to follow precisely; to comply with, #11,277 [Add to Longdo]
如出一辙[rú chū yī zhé, ㄖㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄓㄜˊ, / ] be precisely the same; be no different, #25,157 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genau {adv}precisely [Add to Longdo]
präzisierento specify; to state more precisely [Add to Longdo]
ungenau {adv}imprecisely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
丈に[だけに, dakeni] (exp) (uk) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n,n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precise \Pre*cise"\, a. [L. praecisus cut off, brief, concise,
   p. p. of praecidere to cut off in front, to cut off; prae
   before + caedere to cut: cf. F. pr['e]cis. Cf. {Concise}.]
   1. Having determinate limitations; exactly or sharply defined
    or stated; definite; exact; nice; not vague or equivocal;
    as, precise rules of morality.
    [1913 Webster]
 
       The law in this point is not precise. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       For the hour precise
       Exacts our parting hence.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Strictly adhering or conforming to rule; very nice or
    exact; punctilious in conduct or ceremony; formal;
    ceremonious. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He was ever precise in promise-keeping. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Accurate; exact; definite; correct; scrupulous;
     punctilious; particular; nice; formal. See {Accurate}.
     [1913 Webster] -- {Pre*cise"ly}, adv. --
     {Pre*cise"ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top