ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถูก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถูก-, *ถูก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยหน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูก(v) touch, See also: handle, feel, Syn. โดน, แตะต้อง, สัมผัส, Example: มือของผมบังเอิญไปถูกเขา แค่นี้เขาก็หันมาจ้องหน้าผม
ถูก(v) be at odds, See also: (can not) get along well, associate, Syn. ดีกัน, Example: เขาไม่ได้เพิ่งโกรธกัน คู่นี้เขาไม่ถูกกันมานานแล้ว
ถูก(v) be cheap, See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost, Syn. ราคาต่ำ, ไม่แพง, Example: การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานแบบรวมศูนย์ นอกจากถูกกว่าแล้ว ระบบยังเชื่อถือได้มากกว่าอีกด้วย
ถูก(v) agree upon, See also: accept, Syn. จริง, ชอบ, เหมาะสม, Example: การตัดสินใจของเขาถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้ว, Thai Definition: ตรงกับความจริงหรือที่กำหนดนิยมไว้
ถูก(adj) cheap, See also: inexpensive, low-price, low-cost, Syn. ถูกมาก, Example: ของถูกๆ และดีๆ แบบนี้ นานๆ จะมีนะ, Thai Definition: ราคาต่ำ
ถูกขา(v) match well, See also: accompany well, Thai Definition: เข้าคู่ เข้าพวก หรือเข้าชุดกันได้ดี
ถูกคอ(v) get along well with, See also: have the same taste, hit it off, Syn. ถูกเส้น, ถูกอัธยาศัย, ชอบพอ, Example: พวกเราถูกคอกันไปเสียทุกเรื่อง, Thai Definition: มีรสนิยมเข้ากันได้
ถูกจำ(v) imprison, See also: be confined, be jailed, Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกกักขัง, ถูกจำขัง, Example: เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนจีนถูกจำเป็นแถว, Thai Definition: ถูกขังคุก
ถูกตา(v) be pleasing to the eyes, See also: be beautiful, be good-looking, Syn. งาม, น่าดู, ต้องตา
ถูกใจ(v) like, See also: be to one's liking, be pleased, be content, be satisfied, Syn. ต้องใจ, ชอบใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เราสามารถพิจารณาแบบบ้านนั้นได้ก่อนว่าถูกใจหรือไม่ โดยยังไม่ต้องลงมือสร้างจริงๆ, Thai Definition: ตรงกับที่ใจชอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถูกก. โดน, แตะต้อง, สัมผัส, เช่น ถูกเนื้อถูกตัว, ถูกต้อง ก็ว่า
ถูกเหมาะกัน, เข้ากัน, เช่น ถูกนิสัย
ถูกตรงกันกับ เช่น ถูกลอตเตอรี่, ไม่ผิด เช่น ถูกกฎหมาย คิดถูก ทำถูก, ถูกต้อง ก็ว่า
ถูกเหมาะสม เช่น ถูกกาลเทศะ
ถูกเป็นกริยาช่วยแสดงว่าประธานของประโยคเป็นผู้ถูกทำ (มักใช้ในข้อความที่ทำให้ผู้ถูกทำเดือดร้อนหรือไม่พอใจ) เช่น ถูกเฆี่ยน ถูกลงโทษ.
ถูกก. มีราคาตํ่า, ไม่แพง.
ถูกกระทำก. ถูกทำให้มีอันเป็นไปต่าง ๆ โดยวิธีใช้เวทมนตร์เป็นต้น.
ถูกกันก. เข้ากันได้, ชอบพอกัน.
ถูกขาก. เข้ากันได้, รู้ชั้นเชิงกัน, (มักใช้ในการพนันและการเล่นกีฬา).
ถูกคอก. ชอบพอ, ถูกอัธยาศัยกัน, มีรสนิยมเข้ากันได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
killed instantlyถูกฆ่าตายทันที [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
properถูกต้อง, แท้, สมควร, เหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholly destroyedถูกทำลายโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
called upon to payถูกเรียกให้ชำระ (หนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalถูกเหตุผล, เป็นไปตามเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accurateถูกต้อง [การแพทย์]
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]
Attackถูกโจมตี, ระยะชัก, เข้าจับโจม [การแพทย์]
By Passถูกลัด, ทางเบี่ยง [การแพทย์]
Clonal Deletionถูกกำจัดไป [การแพทย์]
Clonal Suppressionถูกกดไว้ [การแพทย์]
Commitถูกบังคับ [การแพทย์]
Compressedถูกบีบ [การแพทย์]
Compressibleถูกกดอัด, บีบอัดได้ [การแพทย์]
Convertถูกเปลี่ยน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spot-on.ถูกเผง Pilot: Part 2 (2004)
Yeah.ถูก. Lonesome Jim (2005)
Yeah.ถูก Red Eye (2005)
Correct.ถูกต้อง The Astronaut Farmer (2006)
Aye.ถูกต้อง! Art Isn't Easy (2007)
Right!ถูกต้อง! Unstoppable Marriage (2007)
Oh, yes.ถูก, จ้า Stardust (2007)
Right.ถูกต้อง Heyy Babyy (2007)
- Right. Huh.ถูก Return to House on Haunted Hill (2007)
Exactly.ถูกต้อง Cheating Death (2008)
Exactly.ถูกเผ๋งเลย Capybara (2008)
All right?ถูกไหม The Revelator (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูก[thūk] (v) EN: touch ; come into contact with  FR: toucher
ถูก[thūk] (v) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into
ถูก[thūk] (v) EN: be ... (+ p.p.) ; get ... (+ p.p.)  FR: être ... (+ p.p.)
ถูก[thūk] (adj) EN: right ; correct ; accurate ; true  FR: exact ; correct ; vrai
ถูก[thūk] (adj) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price  FR: bon marché
ถูกกฎหมาย[thūk kotmāi] (v) EN: be lawful ; be legal ; be licit ; be legitimate
ถูกกฎหมาย[thūk kotmāi] (adj) EN: lawful ; legal
ถูกกดดัน[thūk kotdan] (v, exp) EN: be under pressure (on) ; be pushed to/into
ถูกกรอกหู[thūk krøk hū] (v, exp) EN: be told sth. over and over again ; hear repeatedly
ถูกกระทำ[thūkkratham] (v) EN: be a victim of black magic ; hex ; curse

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
bucket shop(n, slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate(adj) ถูกต้อง, See also: แน่นอน, แม่นยำ, ไร้ข้อผิดพลาด, Syn. correct, precise
all right(adj) เรียบร้อย, See also: ถูกต้อง, Syn. correct
allegedly(adv) ถูกกล่าวหา, Syn. assertedly
all right(idm) น่าพอใจ, See also: ถูกต้อง, สมควร
bang-on(adj) ถูกต้องอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถูกเผง
beaten(adj) ถูกโจมตี, See also: พ่ายแพ้
bruised(adj) ถูกทารุณ, See also: ถูกทำร้ายร่างกาย
be in order(phrv) ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ (โดยเฉพาะการพูดอย่างเป็นทางการ), See also: ถูกกฎข้อบังคับ, Syn. be out of
be marked for(phrv) ถูกกำหนดเพื่อ
be named after(phrv) ถูกตั้งชื่อตาม, See also: ได้รับชื่อตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned
accused(อะคิวซดฺ') adj., n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง, ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง, ที่ผิดศีลธรรม, ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abuse(n) การปรามาส, การเหยียดหยาม, การดูถูก, การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส, เหยียดหยาม, ดูถูก, ด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส, ที่ถูกเหยียดหยาม, ที่ถูกด่าว่า
accuracy(n) ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง, เที่ยงตรง, แม่นยำ
accursed(adj) ถูกแช่ง, ถูกสาป, เคราะห์ร้าย, อัปรีย์
accused(n) จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
affront(n) การสบประมาท, การดูถูก, การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส, สบประมาท, ดูถูก, ดูหมิ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be short changed(adj) ถูกหลอก
blow over(vt) ถูกลืมเลือน
confined to(phrase) ถูกบังคับให้..., ถูกจำกัดให้...
deemedถูกคิดว่า
legit(adj) ถูกกฏหมาย
lose oneself(aux, verb) ถูกครอบงำ
out in the coldถูกทอดทิ้ง (ละเลย มองข้าม) ; ไม่ได้รับประโยชน์ในขณะที่คนอื่นได้ Excluded from benefits given to others, neglected, as in Her stand on abortion left her out in the cold with the party.
pass for(phrase) ถูกมองว่า...
shunt(vt) ถูกย้ายอย่างไม่เต็มใจ
to be intimidatedถูกขู่ ทำให้ตกใจกลัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
正しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
正当[せいとう, seitou] (n) ถูกต้องด้วยกฎหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
うずもれる[せいとう, uzumoreru] (vt) ถูกกลบ, จมอยู่ใน, (สถานที่)เต็มไปด้วย
引き抜き[ひきぬき, hikinuki] (vt) ถูกดึงตัว
確からしさ[たしからしさ, tashikarashisa] (n, phrase) ถูกต้องหรือไม่
陥落[かんらく, kanraku] ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ(แพ้)
愛想尽かされた[Aiso tsukasa reta, Aiso tsukasa reta] ถูกเบื่อขี้หน้า
愛想尽かされた[あそつつかされた, asotsutsukasareta] ถูกเบื่อขี้หน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
安い[やすい, yasui] TH: ถูก  EN: cheap
正解[せいかい, seikai] TH: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว  EN: right
的中[てきちゅう, tekichuu] TH: ถูกเผง  EN: become realized
捕まる[つかまる, tsukamaru] TH: ถูกจับ  EN: to be caught
捕まる[つかまる, tsukamaru] TH: ถูกจับกุม  EN: to be arrested
壊れる[こわれる, kowareru] TH: ถูกทำลาย
当たる[あたる, ataru] TH: ถูก(ลอตเตอรี่)

German-Thai: Longdo Dictionary
Recht(n) |das| ความถูกต้อง
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
genau(adj, adv) ใช่เลย, ถูกต้อง, แน่นอน, โป๊ะเชะ เช่น die genaue Uhrzeit เวลาโมงยามที่แน่นอน, Syn. korrekt
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
recht(adj,, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
richtigถูกต้อง
zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ถูกต้อง, See also: stimmen
stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ถูกต้อง เป็นจริง
Stimmt!(phrase) ถูกต้อง ใช่เลย, See also: Genau!, Das ist richtig!

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*esetzmäßigkeit { f }; Legalität { f }; Rechtmäßig*(n) ถูกต้องตามกฎหมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
droite(n) |f| สิทธิ, ความถูกต้อง
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top