ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ้วนถี่

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ้วนถี่-, *ถ้วนถี่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้วนถี่[ADV] carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้วนถี่ว. ละเอียดลออ, รอบคอบ, โดยปริยายหมายความว่า ไม่ยอมให้ตกหล่นเสียหาย, ถี่ถ้วน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You speak of honor, duty and glory?- เจ้าบังอาจ ? - ข้าบังอาจหรือ ? มองหล่อน อย่างถ้วนถี่ 300 (2006)
When exactly do you think the changes will be ready?คุณคิดมาถ้วนถี่แล้ว พร้อมจะเปลี่ยนเมื่อไหร่? Vantage Point (2008)
Because, Markham, you're exactly the kind of fastidious packrat who keeps a handwritten log of every book he's ever sold.ก็เพราะว่า มาร์คแฮม คุณน่ะเป็นประเภท ทำงานถ้วนถี่ จดไว้หมดเลยว่า ว่าขายให้ใครบ้าง The Bishop Revival (2010)
Keen observation and careful thought are traits that are as valuable as kindness, understanding and compassion.ด้วยการสังเกตอย่างหลักแหลม และครุ่นคิดอย่างถ้วนถี่ ถือเป็นคุณสมบัติ ที่ทรงคุณค่ามากๆ เช่นเดียวกับความเมตตา การเข้าอกเข้าใจ และการเห็นอกเห็นใจ The Body and the Bounty (2010)
- and a background check.และเช็คประวัติอย่างถ้วนถี่ หยุด... Get Out of My Life (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top