ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป้ง

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป้ง-, *เป้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้ง[N] Phoenix humilis, See also: Phoenix paludosa, Syn. ต้นเป้ง, Example: ในสวนสาธารณะนี้มีต้นเป้งอยู่หลายต้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่ม 3 ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล (P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย (P. humilis Royle) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก หรือ ปุ้มเป้ง (P. acaulis Ham.) ขึ้นในป่าเต็งรัง
เป้ง[ADV] directly, See also: exactly, Syn. เผง, เป๋ง
เป้ง[ADJ] big, See also: large, great, enormous, giant, Syn. ใหญ่, เขื่อง, โต, Ant. เล็ก, กระจิริด, จิ๋ว, Example: การฉ้อฉลครั้งนี้มีข้าราชการตัวเป้งหลายคนหนุนหลังอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป่งว. พองขึ้นหรือนูนขึ้นเต็มที่ เช่น บวมเป่ง ท้องเป่ง.
เป๋งว. ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ เช่น ตรงเป๋ง ตึงเป๋ง
เป๋งเสียงดังเช่นนั้น.
เป้งน. ชื่อปาล์ม ๓ ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล ( P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย ( P. loureiroiKunth) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก ปุ่มเป้ง หรือ ปุ้มเป้ง ( P. acaulis Roxb.) ขึ้นในป่าเต็งรัง.
เป้งว. โต เช่น มดเป้ง
เป้งถูกอย่างจัง เช่น ชนเป้ง
เป้งเสียงดังอย่างเสียงตีด้วยไม้แรง ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish the hell I was your dad.ฉันอยากเป็นพ่อแกชิบเป้งเลย Stand by Me (1986)
Kooky.เจ๋งเป้ง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Do not worship me!เจ๋งเป้ง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
All right!เจ๋งเป้งToy Story (1995)
- Yo, that´s a big fuckin´ spider, man.ตัวเป้งเลยเว๊ยเฮ้ย Nothing to Lose (1997)
So, tell me about this dance. Was it hopping'?ไหน เล่าเรื่องงานเต้นอะไรนี่ซิ เจ๋งเป้งมั้ย? 10 Things I Hate About You (1999)
totally rufus.เจ๋งเป้ง Never Been Kissed (1999)
Two weeks, Ms. geiler, or I´II ´"rufus´" you right outta here.2 สัปดาห์เท่านั้น ไม่งั้นฉันจะเจ๋งเป้งเธอออกจากงานไปเลย Never Been Kissed (1999)
It´s rufus.เจ๋งเป้ง Never Been Kissed (1999)
Rufus?เจ๋งเป้งเหรอ Never Been Kissed (1999)
Major rufus.เจ๋งเป้งที่สุด Never Been Kissed (1999)
Big toe.หัวแม่เท้าเป้ง Ken Park (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป๋ง[X] (peng) FR: droit ; exact

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top