ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เที่ยงตรง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เที่ยงตรง-, *เที่ยงตรง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยงตรง(v) be accurate, See also: exact, correct, be certain, Syn. ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง
เที่ยงตรง(adj) honest, See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate, Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เที่ยงตรงน. เวลา ๑๒.๐๐ น.
เที่ยงตรงว. ตั้งตรงไม่เอนเอียง, ยุติธรรม.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Honest John?เที่ยงตรงจอห์น? Pinocchio (1940)
- Honest John gave me--เที่ยงตรง จอห์น ให้ฉัน Pinocchio (1940)
- Honest John--เที่ยงตรง จอห์น Pinocchio (1940)
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ The Jackal (1997)
See this? It's a clockwork chronometer, of my invention.ดูนี่สิ นี่เป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาเอง The Red Violin (1998)
That's an honest mistake.นั่นคือความผิดพลาดที่เที่ยงตรง Showtime (2002)
By the strike of noon, after I, Phileas Fogg, have travelled around the world in 80 days!ในเวลาเที่ยงตรง เมื่อผมฟิเลียส ฟ็อกก์ เดินทางรอบโลกสำเร็จภายใน 80 วัน! Around the World in 80 Days (2004)
Tomorrow, 1 2:00, the bus leaves. Don't be late!พรุ่งนี้เที่ยงตรง รถบัสออก ห้ามมาสาย The Longest Yard (2005)
We judge because the souls of history hang in the balance.ใช่เราเป็นผู้ตัดสินเพราะวิญญาณในอดีต ยึดในความเที่ยงตรง Silent Hill (2006)
If you want my open and honest and direct opinion, the best man for this job is a man by the name of chuck Bartowski.ถ้าจะให้ผมออกความเห็นอย่างเที่ยงตรง ตำแหน่งนี้ ไม่มีใครเหมาะสมเท่าชัคอีกแล้ว Chuck Versus the Sandworm (2007)
Are you sure? Molly's ability has pinpoint accuracy.พลังพิเศษของมอลลี่เที่ยงตรงแม่นยำ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
It's high noon, baby.มันเที่ยงตรงพอดีที่รัก Lazarus Rising (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยงตรง[thīeng trong] (x) EN: at noon ; noon ; 12 p.m.  FR: midi pile ; 12 heures précises
เที่ยงตรง[thīengtrong] (adj) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright  FR: exact ; juste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate(adj) ระมัดระวัง, See also: เที่ยงตรง
equitable(adj) ยุติธรรม, See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง, Syn. fair, impartial, just
fair-minded(adj) เที่ยงตรง, See also: ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, Syn. unbiased, unprejudiced
keep good time(idm) ตรงเวลา, See also: เที่ยงตรง
nice(adj) แน่นอน, See also: เที่ยงตรง
strict(adj) แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ, Syn. exact, accurate, precise
true(adv) แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
chronographn. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก., See also: chronographer n. ดูchronograph -chronographic adj. ดูchronograph
chronometer(คระนอม'มิเทอะ) n. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก, See also: chronometric, chronometrical adj.
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา, เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี, ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
high noonเวลาเที่ยงตรง, จุดสุดยอด
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, พอดี, ชัดถ้อยชัดคำ, พิถีพิถัน, เฉียบขาด, ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความเที่ยงตรง, ความถูกต้อง, ความพอดี, ความชัดถ้อยชัดคำ, ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
unerring(อันเอีย'ริง) adj. ไม่ผิดพลาด, ไม่คลาดเคลื่อน, แม่นยำ, เที่ยงตรง, ยึดมั่น
upright(อัพ'ไรทฺ) adj., adv. ตั้งขึ้น, ตั้งตรง, ยกสูงขึ้น, ซื่อตรง, เที่ยงตรง, ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง, ความเที่ยงธรรม, สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical, upstanding

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง, เที่ยงตรง, แม่นยำ
equipoise(n) ความสมดุล, ความเที่ยงตรง, ดุลยภาพ, ความแน่วแน่
exactness(n) ความแน่นอน, ความถูกต้อง, ความแน่ชัด, ความเที่ยงตรง
fidelity(n) ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความเที่ยงตรง, ความจงรักภักดี
HIGH high noon(n) เที่ยงตรง
just(adj) เที่ยงตรง, เป็นธรรม, ยุติธรรม, ถูกต้อง, สมควร, สมเหตุผล
justice(n) ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง, ความถูกต้อง
precise(adj) เที่ยงตรง, แน่นอน, ถูกต้อง, แม่นยำ, ละเอียด
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่นอน, อย่างละเอียด

German-Thai: Longdo Dictionary
ungenau(adj, adv) ไม่เที่ยงตรง, ไม่แน่นอน
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. die Eichung
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, Syn. Präzision

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top