ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เผง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผง-, *เผง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผง[ADV] precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง[ADV] precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผงว. เสียงดังเช่นนั้น, โดยปริยายหมายความว่า แน่เทียว, ไม่ผิดพลาด, เช่น ตรงเผง ถูกเผง, เพะ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spot-on.ถูกเผง Pilot: Part 2 (2004)
They leave after supper at 9:30, just like clockwork.พวกเขากลับไปหลังมื้อค่ำ 3 ทุ่มครึ่งตรงเผง,ทำงานเหมือนนาฬิกา. Suspiria (1977)
Ja, we do stink.ถูกเผง พวกเราเน่ากันสุดๆ Mannequin: On the Move (1991)
Goddamn right, baby.ถูกเผงเลยที่รัก Don Juan DeMarco (1994)
And you can't make me.ถูกเผงJames and the Giant Peach (1996)
You're right. This is probably a total waste of my time.ถูกเผง บางทีผมอาจจะเสียเวลาเปล่าก็ได้ Good Will Hunting (1997)
- Persistent hillbilly motherfucker.ไอ้เฒ่าหลังเขามันตื้อชิบเผง Nothing to Lose (1997)
- ´Cause there´s a guard that patrols the building.- มียามเฝ้าตึก - ไร้สาระชิบเผง Nothing to Lose (1997)
-I can make your sword straight.ข้าจะช่วย ให้ดาบท่านตรงเผง The Man in the Iron Mask (1998)
Mr Cohen? Perfect timing.คุณโคเฮนคะ ตรงเวลาเผงเลย ฉันรอคุณอยู่ค่ะ Pi (1998)
- They were correct.ปรากฏว่ามันถูกเผงเลย Pi (1998)
Hi there.ถูกเผงเลยละ Valentine (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top