ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แม่นยำ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่นยำ-, *แม่นยำ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่นยำ(adj) accurate, See also: exact, correct, precise, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่นยำก. จำได้อย่างถูกต้อง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I keep them with precision, " he thought.ฉันให้มันมีความแม่นยำที่เขา คิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
- It is a lovely bridge.มันเป็นช่วงเวลาที่แม่นยำนี้ เท่านั้น How I Won the War (1967)
Archaeology is not an exact science. It does not deal in time schedules.โบราณคดีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You know, I have this recurring dream.รู้มั้ย ผมมีความฝันที่จำได้แม่นยำ Heat (1995)
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น Contact (1997)
I'm interested in intermediate range system, high cyclic rate.ผมสนใจปืนกลที่แม่นยำ ในระยะกลาง The Jackal (1997)
Titanic off the tee. Approach shots which fell to earth, as Sam Snead once put it, "ตีไกลที่สุด" "โยนขึ้นกรีนได้แม่นยำ" The Legend of Bagger Vance (2000)
Thus, I redesigned it based on your history to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature.ดังนั้น ผมเลยออกแบบมันเสียใหม่ โดยอาศัยเค้าโครงจากประวัติของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นตามธรรมชาติของคุณ The Matrix Reloaded (2003)
I do. I think of nothing else.ผมจำได้นะ จำได้แม่นยำเลย The Matrix Revolutions (2003)
A precision tactical nuclear device.อุปกรณ์นิวเคลียร์ที่ แม่นยำและฉลาด Resident Evil: Apocalypse (2004)
Your estimate is pretty acute, sir.การคาดการณ์คุณแม่นยำนะคะ ท่าน Innocent Steps (2005)
- An accurate profile by 4:00 today?-ได้ผลวิเคราะห์อย่างแม่นยำภายในสี่โมงเย็นวันนี้? Extreme Aggressor (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่นยำ[maenyam] (adj) EN: accurate ; exact ; correct ; precise  FR: précis ; exact ; correct

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pinpoint(adj) แน่นอน, See also: แม่นยำ
precise(adj) แม่นยำ, See also: แน่นอน, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Syn. accurate, correct, explicit
spot on(adj) ถูกต้อง, See also: แม่นยำ
spot-on(adj) ถูกต้อง, See also: แม่นยำ
straight(adj) ถูกต้อง, See also: แม่นยำ, Syn. accurate, correct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
chronoscope(ครอน'โนสโคพ) n. เครื่อง วัดเวลาได้อย่างละเอียดและแม่นยำมาก, See also: chronoscopic adj. ดูchronoscope chronoscopy n. ดูchronoscope
dead(เดด) adj.ตาย, สิ้นลมหายใจ, ไม่มีชีวิต, ไม่มีความรู้สึก, ทื่อ, จืดชืด, โดยสิ้นเชิง, แม่นยำ, กะทันหัน, ตรง, จริง ๆ , ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
deadly(เดด'ลี) adj. เป็นอันตรายถึงตายได้, เหมือนตาย, เดินพอ, แม่นยำที่สุด, น่าเบื่อที่สุด -adv. คล้ายตาย, เหลือเกิน, อย่างยิ่ง, See also: deadliness n. ดูdeadly, Syn. mortal, fatal, -A.safe
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน, ความแน่ชัด, ความถูกต้อง, ความแม่นยำ
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
directrix(ดิเรค'ทริคซ) n. เส้นคงที่แสดงเกี่ยวกับเส้นโค้งหรือผิวหน้า, เส้นแม่นยำ -pl. directrixes, directrics
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
exact(อิดแซคทฺ') { exacted, exacting, exacts } adj. แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ. vt. บีบบังคับ, เรียกร้อง, ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน, ความแม่นยำ

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง, เที่ยงตรง, แม่นยำ
exact(adj) แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน, ความไม่เที่ยง, ความไม่แม่นยำ
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน, ไม่เที่ยง, ไม่แม่นยำ
nicety(n) ความดี, ความงาม, ความแม่นยำ, ความละเอียดลออ
perfect(adj) สมบูรณ์, ดีพร้อม, ดีเลิศ, แม่นยำ
precise(adj) เที่ยงตรง, แน่นอน, ถูกต้อง, แม่นยำ, ละเอียด
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่นอน, อย่างละเอียด
precision(n) ความเที่ยงตรง, ความแน่นอน, ความถูกต้อง, ความแม่นยำ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top