ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

きちんと

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -きちんと-, *きちんと*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
きちんと[きちんと, kichinto] (adv) อย่างดี,อย่างเรียบร้อย,อย่างเป็นระเบียบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must keep your room tidy.あなたは部屋をきちんと整理しておかなくてはならない。
Always keep your office tidy.いつも仕事場をきちんと整理しておきなさい。
See if the gas is turned off.ガスがきちんと閉まっているか確認しなさい。
No one is so poor that he cannot afford to be neat.きちんとした身なりをしていられないほど貧しい人はいない。
Shut the door tight.きちんと戸を閉めなさい。
You should think before you begin to speak.きちんと考えてから話し始めなくてはいけません。
Sit up straight.きちんと座りなさい。
Attending classes regularly.きちんと授業に出席すること。
You can't rely on him these days to do a proper job.このごろは彼がきちんと仕事をやってくれるのを当てにできない。
This tie does not tie well.このネクタイはきちんと結べない。
The monkey, trained properly, will be able to do a lot of tricks.この猿は、きちんと仕込めばいろいろな芸ができるようになるだろう。
Everything is in good order.すべてきちんと整っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We better be on the lookout.[JA] わかった、きちんとしよう The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
What's he saying?[JA] きちんと固定したと思う 彼は何を言っている? La Grande Vadrouille (1966)
- Mr. Brubaker- - You want a real evaluat- Mr. Brubaker.[JA] ブルーベイカー 状況をきちんと把握したい The Crazies (1973)
I haven't really said goodbye yet.[JA] きちんとお別れを惜しみたいの! Return to Oz (1985)
Sit up.[JA] きちんと座ってください La Grande Vadrouille (1966)
Serve the Master well.[JA] 旦那様に きちんと仕えるように Raise the Red Lantern (1991)
This is a nice place, the way it's fixed up.[JA] いい部屋だ きちんとしてる Soylent Green (1973)
I know. - Have to keep those books straight.[JA] - 帳簿にはきちんと明記しておいて下さい Brewster's Millions (1985)
Line up everybody. Line up. Line up.[JA] きちんと整列して Turkish Delight (1973)
You should be dressed up, going out with boys.[JA] きちんとした身なりで デートしたり Taxi Driver (1976)
Now, I keep a real orderly shop.[JA] 俺はきちんとした店をやってる Crossroads (1986)
Sit up.[JA] あぁ、病気のようですね きちんと座ってください La Grande Vadrouille (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top