ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*perfectly*

P ER1 F AH0 K T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perfectly, -perfectly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfectly(adv) อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ, Syn. flawlessly, ideally, superbly, Ant. imperfectly
perfectly(adv) อย่างเต็มที่, See also: อย่างที่สุด, Syn. absolutely, utterly, Ant. imperfectly
imperfectly(adv) อย่างไม่สมบูรณ์, See also: อย่างบกพร่อง, Syn. incompletely, Ant. completely

English-Thai: Nontri Dictionary
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfectlyAll that you say is perfectly correct.
perfectlyAnd it is all perfectly clear.
perfectlyDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
perfectlyDon't shout like that. I can hear you perfectly.
perfectlyFew people can speak a foreign language perfectly.
perfectlyHe speaks Russian perfectly.
perfectlyHis composition is not perfectly free of mistakes.
perfectlyHis life is perfectly fulfilled.
perfectlyI can understand him perfectly.
perfectlyI can understand your position perfectly.
perfectlyI'd rather not have those written by people who only know their work imperfectly.
perfectlyIf the other person does mention his family, then it is perfectly OK to ask about the ages of the children, and if you have children, to compare educational and cultural differences in raising children.
perfectlyIf you can use this typewriter perfectly in a month, you may keep it.
perfectlyIn the past it was perfectly normal to get the back of a teacher's hand or fist as punishment.
perfectlyI tried to convince him that I was perfectly capable of it.
perfectlyIt's only a small house but it meets my needs perfectly.
perfectlyI understand your position perfectly.
perfectlyMy life is perfectly fulfilled.
perfectlyNot at all, that's perfectly fine. Calling each other by one's Christian name is a good thing, it produces a feeling of fellowship.
perfectlyOmission is a perfectly good example of an expression technique, and is brought up in many grammar books.
perfectlyOne may as well not know a thing at all, as know it but imperfectly.
perfectlyTektronix's new software perfectly responds to the needs of customers using logic analysers.
perfectlyThat nickname fits him perfectly.
perfectlyThat word describes it perfectly.
perfectlyThe hat fits her perfectly.
perfectlyThe party was perfectly deadly.
perfectlyThe raincoat sheds water perfectly.
perfectlyThe two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.
perfectlyThis, appearing at first glance to be perfectly obvious, is actually very difficult.
perfectlyThis fits perfectly.
perfectlyThough imperfectly, he finished writing his manuscript.
perfectlyWhat you're saying is perfectly viable, but I have a gut feeling that...
perfectlyYou may as well not do it at all than do it imperfectly.
perfectlyYour conduct is perfectly legal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนี้ยบ(adv) perfectly, See also: superbly, excellently, Syn. เยี่ยม, เริ่ด, Example: เธอออกเสียงภาษาอังกฤษได้เนี้ยบจนฝรั่งอาย, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์(adv) perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
อย่างถ่องแท้(adv) clearly, See also: completely, perfectly, Syn. อย่างครบถ้วน, อย่างแท้จริง, Ant. อย่างคร่าวๆ, Example: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้
เสร็จสรรพ(adv) fully, See also: completely, perfectly, Syn. พร้อมสรรพ, Example: รถตู้คันนี้เปรียบเสมือนห้องนอนห้องน้ำและห้องแต่งตัวพร้อมกันเสร็จสรรพ
อย่างละเอียด(adv) thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ไม่มีที่ติ(adv) perfectly, See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly, Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ, Example: รูปปั้นที่เขาประดิษฐ์ขึ้นงดงามอย่างไม่มีที่ติ, Thai Definition: ดีเยี่ยมอย่างที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
ข้าวกล้อง(n) brown rice, See also: milled rice imperfectly cleaned, unpolished rice, half milled rice, Syn. ข้าวซ้อมมือ, Example: มารดาควรกินข้าวกล้องเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง, Thai Definition: ข้าวที่สีแล้วยังมีข้าวเปลือกปนอยู่เพื่อเอาไปซ้อมให้ขาว
เปี๊ยบ(adv) absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
เต็มเม็ดเต็มหน่วย(adv) fully, See also: completely, perfectly, Syn. ครบ, Ant. ขาดตกบกพร่อง, Example: สมชายทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเขาไม่มีครอบครัว, Thai Definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
ถนัดถนี่(adv) distinctly, See also: clearly, perfectly, Syn. ถนัดชัดเจน, ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน, Example: ถ้ายืนที่จุดนี้เราจะเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูถนัดถนี่ที่สุด, Notes: (ปาก)
ยวดยิ่ง(adv) excellently, See also: very well, perfectly, exquisitely, splendidly, wonderfully, Syn. เยี่ยมที่สุด, ยิ่งยวด, Example: สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยวดยิ่งต่อชีวิต
ยอดเยี่ยม(adv) superbly, See also: excellently, best, marvellously, perfectly, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างยอดเยี่ยม
กริบ(adv) extremely, See also: absolutely, perfectly, Example: หล่อนว่างท่าสงบเสงี่ยมผมเผ้าเรียบกริบ, Thai Definition: อย่างสนิท, อย่างสมบูรณ์ยิ่ง
ครบครัน(adv) completely, See also: perfectly, fully, Syn. พร้อม, ครบถ้วน, Ant. พร่อง, บกพร่อง, Example: คอนโดหรูของเขามีของใช้ของอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน
กะล่อมกะแล่ม(v) chew imperfectly, Example: ยายแก่ซึ่งไม่มีฟันกะล่อมกะแล่มกลืนเนื้อเข้าไป, Thai Definition: เคี้ยวไม่ทันแหลกแล้วกลืน
ดิก(adv) exactly, See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely, Syn. จริงๆ, Example: เด็กฝาแฝดเหมือนกันดิก
เหม็ง(adv) perfectly, See also: exactly, precisely, appositely, Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกน้าชาติได้อย่างเหมาะเหม็ง
กินบ้านกินเมือง(adv) absolutely still, See also: completely still, perfectly still, Example: แม่ชอบด่าฉันประจำว่านอนกินบ้านกินเมือง ไม่ยอมช่วยทำอะไรเลย, Thai Definition: เป็นคำขยายกริยา หมายถึงทำแต่อย่างนั้นโดยไม่ยอมทำอย่างอื่นเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
เอม[ēm] (v) EN: be perfectly content ; be perfectly satisfied
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adj) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear  FR: évident ; criant ; explicite
ข้าวกล้อง[khāo klǿng] (n, exp) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice
กินบ้านกินเมือง[kin bān kin meūang] (adv) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still  FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กริบ[krip] (adv) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly
ไม่มีที่ติ[mai mī thī ti] (adv) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly  FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
เนี้ยบ[nīep] (adv) EN: perfectly
สนิท[sanit] (x) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting  FR: bien ajusté ; à fond
สนิท[sanit] (x) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply  FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément
สมบูรณ์[sombūn] (adv) EN: fully ; perfectly
อย่างละเอียด[yāng la-īet] (adv) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely  FR: précisèment ; exactement

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFECTLY P ER1 F AH0 K T L IY0
PERFECTLY P ER1 F AH0 K L IY0
IMPERFECTLY IH2 M P ER1 F IH0 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfectly (a) pˈɜːʳfɪktliː (p @@1 f i k t l ii)
imperfectly (a) ˈɪmpˈɜːʳfɪktliː (i1 m p @@1 f i k t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完美[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] perfect; perfection; perfectly, #1,830 [Add to Longdo]
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do, #16,244 [Add to Longdo]
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, / ] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright, #21,511 [Add to Longdo]
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] perfectly round; tactful; sophisticated, #45,818 [Add to Longdo]
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, / ] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly, #92,955 [Add to Longdo]
跟脚[gēn jiǎo, ㄍㄣ ㄐㄧㄠˇ, / ] to feet the feet perfectly; to follow closely; hard on sb's heels, #120,825 [Add to Longdo]
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument, #420,798 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchschaubar {adj} | leicht durchschaubar; offensichtlich | leicht durchschaubar; verständlich | eine leicht durchschaubare Lügeclear; transparent | perfectly clear | easily comprehensible | a lie that is easy to see through [Add to Longdo]
perfekt {adv}perfectly [Add to Longdo]
unvollkommen {adv}imperfectly [Add to Longdo]
unvollständig {adv}imperfectly [Add to Longdo]
wunschlos {adj}perfectly happy [Add to Longdo]
Es ist völlig töricht.It's perfectly silly. [Add to Longdo]
Ich weiß wohl, dass ...I am perfectly aware of the fact that ... [Add to Longdo]
Operation gelungen, Patient tot!It was a perfectly organized disaster (cock-up)! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perfectly(n, vi, vt, modal, ver) สมบูรณ์แบบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちっと[kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
ちゃんと[chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ぴったり[pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
ジャストフィット[jasutofitto] (exp) it fits perfectly (wasei [Add to Longdo]
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
丸っきり(P);丸っ切り[まるっきり, marukkiri] (adv) completely; perfectly; just as if; (P) [Add to Longdo]
言い得て妙[いいえてみょう, iietemyou] (exp) perfectly fitting phrase [Add to Longdo]
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb [Add to Longdo]
持って来い;持ってこい[もってこい, mottekoi] (exp,adj-na) (1) (uk) just right; ideal; perfectly suitable; (exp) (2) fetch!; bring me ... [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
真っ正直;まっ正直[まっしょうじき, masshoujiki] (adj-na,n) perfectly honest [Add to Longdo]
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
真っ平[まったいら, mattaira] (adj-na) perfectly level [Add to Longdo]
真ん円い;真ん丸い[まんまるい, manmarui] (adj-i) perfectly round; perfectly circular [Add to Longdo]
真澄の鏡[ますみのかがみ, masuminokagami] (exp) (arch) perfectly clear mirror [Add to Longdo]
真澄の空[ますみのそら, masuminosora] (exp) perfectly clear and serene sky [Add to Longdo]
真澄鏡;真十鏡;十寸鏡[まそかがみ(真澄鏡;真十鏡);ますかがみ(真澄鏡;十寸鏡);まそみかがみ(真澄鏡), masokagami ( masumi kagami ; makoto juu kagami ); masukagami ( masumi kagami ; juu ] (exp) (arch) (See 真澄の鏡) perfectly clear mirror [Add to Longdo]
真正直[ましょうじき, mashoujiki] (adj-na,n) perfectly honest [Add to Longdo]
澄み切った[すみきった, sumikitta] (adj-f) perfectly clear [Add to Longdo]
澄み渡る[すみわたる, sumiwataru] (v5r,vi) to be perfectly clear [Add to Longdo]
世話女房[せわにょうぼう, sewanyoubou] (n) perfectly dedicated wife [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) [Add to Longdo]
道理至極[どうりしごく, dourishigoku] (n,adj-na) very reasonable; being perfectly consistent with reason; standing to reason [Add to Longdo]
鳶が鷹を生む[とんびがたかをうむ;とびがたかをうむ, tonbigatakawoumu ; tobigatakawoumu] (exp,v5m) Even plain parents can produce a genius child; A great person may be born of perfectly ordinary parents [Add to Longdo]
百点満点[ひゃくてんまんてん, hyakutenmanten] (n) (getting a) perfect score; scoring 100; grading students on a scale of one hundred; doing perfectly (in a test); leaving nothing to be desired [Add to Longdo]
福徳円満[ふくとくえんまん, fukutokuenman] (n) being perfectly happy and prosperous; wealth and happiness [Add to Longdo]
文句なく[もんくなく, monkunaku] (adv) (See 文句なし) undisputedly; perfectly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfectly \Per"fect*ly\, adv.
   In a perfect manner or degree; in or to perfection;
   completely; wholly; thoroughly; faultlessly. "Perfectly
   divine." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      As many as touched were made perfectly whole. --Matt.
                          xiv. 36.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfectly
   adv 1: completely and without qualification; used informally as
       intensifiers; "an absolutely magnificent painting"; "a
       perfectly idiotic idea"; "you're perfectly right";
       "utterly miserable"; "you can be dead sure of my
       innocence"; "was dead tired"; "dead right" [syn:
       {absolutely}, {perfectly}, {utterly}, {dead}]
   2: in a perfect or faultless way; "She performed perfectly on
     the balance beam"; "spoke English perfectly"; "solved the
     problem perfectly" [ant: {amiss}, {imperfectly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top