ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เยี่ยม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เยี่ยม-, *เยี่ยม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยี่ยม(adj) excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
เยี่ยม(v) visit, See also: make a visit, call on, see, drop in, drop by, stop by, Syn. เยี่ยมเยียน, เยือน, เยี่ยมเยือน, Example: เราจะเดินทางออกไปเยี่ยม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตามจังหวัดและอำเภอต่างๆ ให้มากที่สุด, Thai Definition: ไปถามข่าวทุกข์สุข, ไปหา
เยี่ยม(v) poke, See also: show, look out, Syn. ชะโงก, โผล่ออก
เยี่ยมยอด(adj) excellent, See also: best, supreme, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: คุณมีโอกาสเยี่ยมยอดที่จะพิสูจน์ตัวเอง, Thai Definition: ลักษณะที่ดีที่สุด
เยี่ยมยอด(adv) excellently, See also: wonderfully, terrifically, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด, Thai Definition: อย่างดีที่สุด
เยี่ยมยอด(v) be excellent, See also: be wonderful, be terrific, be first-rate, be topmost, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: ฝีมือทางระนาดเอกของเขาเยี่ยมยอดไม่ด้อยกว่าใคร, Thai Definition: ดีที่สุด
เยี่ยมเยียน(v) visit, See also: call upon, Syn. เยือน, เยี่ยมเยือน, เยี่ยม, Example: คณะของกรุงเทพมหานครออกเดินทางไปตรวจสภาพและเยี่ยมเยียนประชาชนเกือบทุก 2-3 วัน, Thai Definition: ไปมาหาสู่กันเพื่อถามข่าวคราวหรือสารทุกข์สุกดิบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยี่ยม ๆ มอง ๆก. โผล่มองบ่อย ๆ (เพื่อให้เห็น หรือเพื่อให้รู้ว่ามีใครหรืออะไรอยู่ข้างใน).
เยี่ยม ๆ มอง ๆว. อาการที่ด้อมแอบดูบ่อย ๆ เช่น มีคนแปลกหน้ามาเยี่ยม ๆ มอง ๆ.
เยี่ยมก. ไปถามข่าวทุกข์สุข, ไปหา, เช่น ไปเยี่ยมญาติ มาเยี่ยมบ้าน
เยี่ยมชะโงกหน้าออกไป เช่น เยี่ยมหน้าต่าง
เยี่ยมโผล่ออก เช่น พระจันทร์เยี่ยมขอบฟ้า.
เยี่ยมว. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, เช่น ดีเยี่ยม เขาเยี่ยมทางคำนวณ.
เยี่ยมกรายก. กรายมาให้เห็น เช่น นานแล้วไม่เยี่ยมกรายมาเลย.
เยี่ยมยอดว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, ยอดเยี่ยม ก็ว่า.
เยี่ยมวิมานน. ชื่อเพลงไทยอัตรา ๓ ชั้น หน้าทับปรบไก่
เยี่ยมวิมานชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
visitเยี่ยมชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good.เยี่ยม Resident Evil (2002)
Great!เยี่ยม ! Shrek 2 (2004)
Cool.เยี่ยม The Marine (2006)
Nice.เยี่ยม Alpha Dog (2006)
Great.เยี่ยมเลย Hollow Man II (2006)
- Great.- เยี่ยม Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Great.เยี่ยม Fireproof (2008)
Great.เยี่ยม Harbingers in a Fountain (2009)
Great.เยี่ยม Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Great.เยี่ยม Throwdown (2009)
- Great.- เยี่ยม Polly Wants a Crack at Her (2010)
Great.เยี่ยม Más (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยี่ยม[yīem] (v) EN: visit ; pay a visit ; go to see (s.o.) ; call on  FR: visiter ; rendre visite
เยี่ยม[yīem] (v) EN: poke
เยี่ยม[yīem] (adj) EN: excellent ; topmost ; supreme ; brilliant ; fine  FR: excellent ; remarquable ; extra
เยี่ยมที่สุด[yīem thīsut] (adv) EN: excellently
เยี่ยมยอด[yīemyøt] (adj) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great  FR: excellent
เยี่ยมยอด[yīemyøt] (adv) EN: excellently
เยี่ยมเพื่อน[yīem pheūoen] (v, exp) EN: visit friends  FR: rendre visite à des amis
เยี่ยมเยียน[yīemyīen] (v) EN: visit ; call upon ; wait on  FR: rendre visite
เยี่ยมเยือน[yīemyeūoen] (v) EN: visit
เยี่ยมเลย[yīem loēi] (x) EN: that's great  FR: excellent

English-Thai: Longdo Dictionary
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
ripper(n, slang) เยี่ยม, เจ๋ง, สนุกที่สุด (ภาษาพูด)
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary
fabbo(adj, slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, Syn. fabulous
killer(adj, slang) ดีมาก, ยอดเยี่ยม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be about(phrv) เยี่ยมเยียน, See also: เดินทางไปแถวๆ, Syn. get about
call into(phrv) แวะเยี่ยม (ไม่นาน), See also: เยี่ยมเยียน, แวะ, Syn. call at, call into
call on(phrv) แวะเยี่ยม, See also: เยี่ยมเยียน, แวะหา, Syn. wait on
call round(phrv) เยี่ยมเยียน (อย่างไม่เป็นทางการ), See also: แวะเยี่ยม
call upon(phrv) แวะเยี่ยม, See also: เยี่ยมเยียน, แวะหา, Syn. call on
drop around(phrv) เยี่ยมเยียน, Syn. bring over
drop by(phrv) เยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการ, Syn. bring over
drop into(phrv) เยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการ, Syn. fall into, lapse into
drop over(phrv) มาเยี่ยม (อย่างไม่เป็นทางการ), See also: เยี่ยมเยียน, มาเยือน, Syn. bring over
drop round(phrv) เยี่ยมเยียน, Syn. drop around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ , แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
belgian(เบล'เจียน) n. ชาวเบลเยี่ยม adj. เกี่ยวกับเบลเยี่ยม
belgium(เบล'เจียม) n. ประเทศเบลเยี่ยม
brussels(บรัส'เซิลซ) n. ชื่อเมืองหลวงของเบลเยี่ยม
call(คอล) { called, calling, calls } vt., vi., n. (การ) เรียก, ร้องเรียก, ร้องขอ, เรียกให้ตื่น, อ่านออกเสียง, เข้าใจว่า, ถือว่า, ให้ชื่อ, มีชื่อ, มีนามว่า, เรียกไพ่, โทรศัพท์, สั่ง, ออกคำสั่ง, ไปเยี่ยม, แวะรับ, ตำหนิ, เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก main program ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย subprogram เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก, สิ่งเรียก, สิ่งที่เรียกร้อง, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้โทรศัพท์, ผู้เรียกประชุม
calling(คอล'ลิง) n. การเรียกร้อง, อาชีพ, การเยี่ยม, สิ่งดลใจ, การประชุม, Syn. vocation
calling cardn. นามบัตร, บัตรผู้มาเยี่ยม., Syn. visiting card

English-Thai: Nontri Dictionary
best(adj, adv) ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด, เยี่ยมที่สุด
bravo(int) ไชโย, เยี่ยม, ดีมาก, วิเศษ
call(vt) ร้อง, ร้องเรียก, เรียกหา, มาหา, เยี่ยมเยียน, โทรศัพท์
caller(n) ผู้ขานชื่อ, ผู้เรียก, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้มาหา
calling(n) อาชีพ, การเรียกร้อง, การเยี่ยมเยียน, การไปมาหาสู่
delicious(adj) อร่อย, มีรสกลมกล่อม, โอชะ, ถูกปาก, ดีเยี่ยม
distinction(n) ความดีเยี่ยม, ลักษณะพิเศษ, ความเด่น, การแบ่งแยก, ความแตกต่าง,
distinguished(adj) เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ, ฯพณฯ, ความยอดเยี่ยม, ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
def(n, slang) เยี่ยม, เจ๋ง, แจ๋ว, จ๊าบ, สุดยอด, See also: cool, excellent, unreal, Syn. great
way to go(n) เยี่ยมไปเลย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: เยี่ยมยอด  EN: excellent
訪れる[おとずれる, otozureru] TH: เยี่ยม  EN: to visit
伺う[うかがう, ukagau] TH: เยี่ยม
見舞う[みまう, mimau] TH: เยี่ยมไข้  EN: to ask after (health)
訪ねる[たずねる, tazuneru] TH: เยี่ยม  EN: to visit

German-Thai: Longdo Dictionary
aller(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
jedoch(konj) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: doch, Syn. aber
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
brillant(adj) เยี่ยมยอด, ดีมาก เช่น Der Film ist brillant. หนังเรื่องนี่ดีมาก, See also: sehr gut, Syn. ausgezeichnet
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet, jmdn./etw.(A)| คาดหวัง, รอคอย เช่น Wir erwarten an diesem Freitag Besuch. เราคาดว่าจะมีคนมาเยี่ยมวันศุกร์นี้

French-Thai: Longdo Dictionary
aller voir qnไปเยี่ยม (บุคคล), See also: aller
meสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top