Search result for

เลิศเลอ

(18 entries)
(0.0772 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลิศเลอ-, *เลิศเลอ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิศเลอ [ADJ] superb, See also: perfect, splendid, excellent, magnificent, superior, marvelous, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ, Example: เขาเป็นคนประเภทที่เห็นฝรั่งเป็นคนวิเศษเลิศเลอมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว, Thai definition: ที่ยอดเยี่ยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลิศเลอว. เลอเลิศ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're just afraid you'll get an answer you don't want, which will shatter all the illusions of how great these past few months have been.แล้วมันจะทำให้ภาพฝันที่เลิศเลอของพี่ทั้งหมดในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา พังทลายไปหมด 500 Days of Summer (2009)
I mean, you just described the perfect woman.คุณเพิ่งสาธยายเกี่ยวกับ หญิงสาวที่เลิศเลอคนนึง The Ugly Truth (2009)
You're still the same scared, pathetic, perfect little girl.เธอยังเป็นสาวน้อยไร้เดียงสา ที่เลิศเลอคนเดิมจ้า Dare (2009)
And everything is so beautiful.สวยเลิศเลอเพอร์เฟ็กต์ Sex and the City 2 (2010)
You might just be letting your imaginations run away with you.เธออาจจะจินตนาการเลิศเลอไปเองก็ได้ The Social Network (2010)
I have watched that kind, caring boy grow into a fine, outstanding, great man.ฉันได้แต่มองดูความใจดีนั้น เด็กผู้ชายที่ฉันใส่ใจ เติบโตขึ้นเป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟ็ค Evil Is Going On (2010)
'Cause you're doing such a bang-up job of it all by yourself.เพราะว่านายทำอยู่ อย่างกับงานที่เลิศเลอ นายทำทั้งหมดแหละ Audition (2010)
And right now I don't want a heavenly father.และตอนนี้ ฉันไม่ต้องการพ่อผู้เลิศเลอ Grilled Cheesus (2010)
Freedom from the drudgery of every day life freedom as abstract ideal.อิสระจากงานที่น่าเบื่อหน่ายในทุกๆวันของชีวิต อิสระเหมือนกับความฝันอันเลิศเลอ Sucker Punch (2011)
Oh, once again, your dad's perfect and I'm the bitch.โอ้ อีกแล้วรึ พ่อพวกนายมันเลิศเลอส่วนฉันนั้นมันร่าน Turn! Turn! Turn! (2012)
That's because most people don't want good passwords... they want password.เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากได้ พาสเวิร์ดที่ดีเลิศเลอ พวกเขาอยากได้แค่พาสเวิร์ดที่จำได้ง่าย Stolen Kisses (2012)
I trust even less people who have such a high opinion of themselves that they won't even poke their nose outside the door!ผมไม่ไว้ใจคนที่มองตัวเองเลิศเลอเสียจน ไม่แม้แต่จะยื่นจมูกออกมานอกประตู The Best Offer (2013)
And now I'm calling your delightful hospital.ตอนนี้ฉันเลยโทรหาโรงพยาบาล ที่แสนเลิศเลอของคุณ The Teens, They Are a Changin' (2013)
I admit that the accommodations are not ideal.ขอยอมรับล่ะว่า ความสะดวกสบายไม่ได้เลิศเลอ The Perfect Mark (2013)
This party's gonna be humanity at its finest.งานนี้คงมีแต่พวกเลิศเลอเพอร์เฟกต์ La La Land (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperial    [ADJ] เลิศเลอ, See also: ดีเลิศ, สูงส่ง, Syn. grand, majestic

Are you satisfied with the result?

Go to Top