Search result for

trac

(164 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trac-, *trac*
English-Thai: Longdo Dictionary
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trace[N] ร่องรอย, See also: วี่แวว
trace[N] จำนวนบางเบา, See also: จำนวนเล็กน้อย
trace[N] รอยเท้า, Syn. footprint
trace[N] ทาง (ที่มนุษย์หรือสัตว์เดินผ่านไป)
trace[N] การวาด, See also: การร่างภาพ
trace[N] การตามหา
trace[VI] ตามหา
trace[VI] ติดตาม, See also: ตามรอย
trace[VT] สืบหาร่องรอย, See also: สะกดรอย
trace[VT] ร่างคร่าวๆ, See also: อธิบายคร่าวๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้,ติดตามได้,สืบเสาะได้,ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network
trachea(เทร'เคีย) n. หลอดคอ,ท่อน้ำอากาศในระบบหายใจของแมลง pl. tracheae
tracing(เทรส'ซิง) n. การติดตามรอย,การแกะรอย,การติดตาม,การสืบเสาะ,สิ่งที่เกิดจากการติดตามหรือสืบเสาะ,สำเนาที่เกิดจากลากเส้นทาบกัน
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
track ballแทร็คบอลล์ <คำอ่าน>ลูกกลมควบคุมหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ใช้ปฏิบัติงานได้ในทำนองเดียว กับเมาส์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) อยู่ใกล้ ๆ กับแป้นพิมพ์ ช่วยทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดกระทัดรัดขึ้น มีลักษณะเป็นลูก กลม ๆ หมุนรอบตัวได้เหมือนลูกกลมที่อยู่ใต้เมาส์นั่นเอง
track meetn. การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
trackage(แทรคฺ'คิจฺ) n. ทางทั้งหมด,ทางรถไฟทั้งหมด,ความยาวทั้งหมดของทาง,สิทธิในการใช้ทางรถไฟ,ค่าสิทธิดังกล่าว,ค่ารถ,ค่าบรรทุก,เรือที่ใช้ลากเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
trace(n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบังเหียน
trace(vt) ลากเส้น,เขียน,วาด,คัดลอก,ติดตาม
tracery(n) ลวดลาย
tracing(n) สิ่งที่คัดลอก,สำเนา,แบบ,การแกะรอย,การติดตาม
track(n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง
track(vt) สะกดรอย,คอยฟัง,ลาก,ตามรอย
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traceตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace๑. รอย, ร่องรอย๒. ปริมาณน้อยมาก๓. ติดตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traceตามรอย, ติดตาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trace๑. รอย๒. ส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trace elementธาตุส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trace element; microelement; micronutrientสารอาหารรอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trace of a matrixรอยเมทริกซ์ [มีความหมายเหมือนกับ spur of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trace programโปรแกรมติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace routineรูทีนติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace statementข้อความสั่งติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Traceฝนวัดจำนวนไม่ได้ [อุตุนิยมวิทยา]
Trace Compounds สารประกอบปริมาณน้อย, สารประกอบเทรซ [สิ่งแวดล้อม]
Trace elementsแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย [TU Subject Heading]
Trace Elements โลหะปริมาณน้อย
เป็นโลหะปริมาณน้อยในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีน้ำหนักอะตอมค่อนข้างสูง จึงเรียกว่า "โลหะหนัก" (Heavy metals) ได้แก่ โครเมียม แมงกานีส ทองแดง สังกะสี แคดเมียม และปรอท [สิ่งแวดล้อม]
Tracheaท่อลม [TU Subject Heading]
tracheaท่อลม,หลอดลม, 1.อวัยวะหายใจของแมลงและอาร์โทรพอดบางชนิด อยู่ถัดจากช่องหายใจ แตกแขนงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแก๊ส 2.หลอดที่อยู่บริเวณลำคอของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ติดต่อกับขั้วปอด  เป็นทางให้อากาศจากช่องจมูกผ่านเข้าสู่ปอด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tracheidเทรคีด, เซลล์ชนิดหนึ่งของไซเลม มีรูปร่างยาวปลายแหลม เมื่อเจริญเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส ผนังเซลล์หนาไม่เท่ากันทั้งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tracheophytaเทรคีโอไฟตา, พืชที่มีเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลมสำหรับสำเลียงน้ำ แร่ธาตุและอาหาร เช่น พื่ชมีดอก เฟิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tracheostomyการเจาะคอ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
traceability (n ) การสืบทวนแหล่งที่มา การสอบทวนแหล่งที่มา
track (n) สิ่งที่ระบุตำแหน่งของภาพวีดีโอหรือเสียง
track record ( ) ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้
tracking system (n ) ระบบติดตาม ใช้สำหรับติดตามกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการดำเนินไปถึงส่วนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลำดับในการดำเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the track.ในลู่วิ่ง Adverse Events (2008)
That sounds like a fast track to success.ฟังดูจะประสบผลสำเร็จเร็วมาก Pret-a-Poor-J (2008)
At least three couples in the last two weeks have vanished without a trace.โคลอี้กับจิมมี่ไม่ใช่คู่เดียวที่หายไป, คลาร์ก Committed (2008)
We can track down more leads if we go in opposite directions.นี่ไม่เหมือนตอนทำข่าวนะ, โลอีส, เราต้องแยกกันหา Committed (2008)
Footprints, snowmobile tracks, any sign of an escape.รอยเท้า, รถหิมะ,ร่องรอย ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการหลบหนี Odyssey (2008)
Have you been searching for Lex, or are you just covering your own tracks?คุณหาเล็กซ์เจอแล้วหรือ? หรือเพียงค้นพบร่องรอยเขา? Odyssey (2008)
I've been tracking Chloe down. The question is how did you get here?ฉันกำลังตามร่องรอยของโคอี้ คำถามคือคุณรู้จักที่นี่ได้อย่างไร? Odyssey (2008)
We found no trace on any of your imaging,เราตรวจที่อื่นไม่พบอะไร Adverse Events (2008)
I need a trache kit. His throat's closing.ผมต้องการเครื่องมือเจาะคอ\ /หลอดลมเค้าเกือบจะปิดแล้ว Adverse Events (2008)
Just start cutting. An exploratory trache?อย่างเพิ่งเจาะ Adverse Events (2008)
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
You lost track of your speed?ตามควมเร้ซรถคุณ.. Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tracWhat's the track for the limited express?
tracIt's easy to lose track of time when you are in Las Vegas.
tracThey followed the tracks the car had left.
tracOh, while I remember, it seems that that was a bug that occurs when you use the comment field's 'letter-spacing' tag which adjusts the tracking.
tracThe track descends.
tracI began driving our tractor when I was 12 years old to help my father out at harvest time.
tracTracy had never used chopsticks before then.
tracWhatever the reason, forfeiting the trade that we finally got on track is a fiasco.
tracI think you're on the right track.
tracTracy, I just felt like hearing the sound of your voice.
tracThe horses are coming down the track and it's neck and neck.
tracHe acquitted himself admirably at the track meet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลู่[N] track, See also: trail, path, line, Syn. แนว, ทาง, ทางวิ่ง, เลน, Example: เขาได้อยู่ลู่ในสุดเลยได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันคนอื่น, Thai definition: ในทางกีฬาหมายถึงทางวิ่ง เป็นแนวเป็นช่องคู่กับ ลาน
รถแทรกเตอร์[N] tractor, Syn. รถไถนา
กรีฑาประเภทลู่[N] track and road, Ant. กรีฑาประเภทลาน, Example: เหรียญทองทั้งหมดแบ่งเป็นกีฬา 12 เหรียญ และกรีฑาประเภทลู่ 9 เหรียญ, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การแข่งขันวิ่งส่วนใหญ่แข่งกันบนลู่
แรงฉุด[N] traction
รอย[N] trail, See also: trace, track, path, spoor, Syn. ร่องรอย, Example: นายพรานแกะรอยของเสือโคร่งไปทางชายป่า, Thai definition: รอยที่ปรากฏให้เห็นด้วยสายตา
รถไถ[N] pushcart, See also: tractor, Syn. รถแทรกเตอร์, Example: การจะเข้าไปสู่ป่าทองผาภูมินั้นต้องอาศัยรถไถเป็นพาหนะ, Count unit: คัน
ลาดเลา[N] trace, See also: clue, sign, track, Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, Example: ตำรวจดูลาดเลาที่หลบซ่อนของคนร้ายก่อนที่จะบุกจับ
หลอดลม[N] windpipe, See also: trachea, Example: เวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดไปด้วย เพราะอาหารอาจตกลงไปในหลอดลมได้, Count unit: หลอด, Thai definition: ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม, Notes: (อังกฤษ)
เค้าเดิม[N] trace, See also: trail, vestige, Example: บ้านเรือนในซอยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ไม่เหลือเค้าเดิมอยู่เลย, Thai definition: รูปหรือร่องรอยก่อนหน้านี้
เขียน[V] write, See also: trace, Syn. จด, เขียนหนังสือ, Example: อย่าให้เขาเขียนเลย สงสารคนอ่าน, Thai definition: ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontrac
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk sanyā) EN: cancel a contract   FR: annuler un contrat
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace   
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAC    T R AE1 K
TRACZ    T R AA1 CH
TRACT    T R AE1 K T
TRACY    T R EY1 S IY0
TRACE    T R EY1 S
TRACK    T R AE1 K
TRACHT    T R AE1 K T
TRACES    T R EY1 S AH0 Z
TRACKS    T R AE1 K S
TRACIE    T R EY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tracy    (n) (t r ei1 s ii)
trace    (v) (t r ei1 s)
track    (v) (t r a1 k)
tract    (n) (t r a1 k t)
traced    (v) (t r ei1 s t)
tracer    (n) (t r ei1 s @ r)
traces    (v) (t r ei1 s i z)
tracks    (v) (t r a1 k s)
tracts    (n) (t r a1 k t s)
tracers    (n) (t r ei1 s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tracer {m}; Indikator {m}; Fühler {m} | radioaktiver Tracer; radioaktiver Indikatortracer | radioactive tracer [Add to Longdo]
Tracht {f}traditional costume; dress [Add to Longdo]
Trachee {f} (Atmungsorgan der Insekten) [anat.]spiracle [Add to Longdo]
Tracht {f}traditional costume; national costume [Add to Longdo]
Trachtenanzug {m}suit in the style of a traditional costume [Add to Longdo]
Tracht {f} | Trachten {pl}garb | garbs [Add to Longdo]
Tracht {f} | Trachten {pl}livery | liveries [Add to Longdo]
Tracht Prügel | eine Tracht Prügel verabreichen | eine Tracht Prügel verabreichenflogging; pounding; hiding; drubbing; whipping | to get the stick | to give the stick [Add to Longdo]
Trackball {m}; Rollball {m}; Steuerkugel {f} [comp.]trackball [Add to Longdo]
Tractus {m}; Bahn des Nervensystems [anat.]tract [Add to Longdo]
Tracheitis {f}; Entzündung der Luftröhrenschleimhaut [med.]tracheitis [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
田径[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] track and field (athletics), #8,497 [Add to Longdo]
拖拉机[tuō lā jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ ㄐㄧ, / ] tractor, #12,747 [Add to Longdo]
遗迹[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] trace; vestige; historical remains; remnant, #16,187 [Add to Longdo]
踪迹[zōng jì, ㄗㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] tracks; trail; footprint; trace; vestige, #17,701 [Add to Longdo]
沙眼[shā yǎn, ㄕㄚ ㄧㄢˇ, ] trachoma, #46,969 [Add to Longdo]
田径赛[tián jìng sài, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] track and field competition, #56,656 [Add to Longdo]
拖带[tuō dài, ㄊㄨㄛ ㄉㄞˋ, / ] traction; towing; pulling, #61,541 [Add to Longdo]
影踪[yǐng zōng, ˇ ㄗㄨㄥ, / ] trace; sign, #66,375 [Add to Longdo]
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] track events (athletics competition), #97,953 [Add to Longdo]
稀有元素[xī yǒu yuán sù, ㄒㄧ ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] trace element (nutrition), #147,545 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball [Add to Longdo]
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed [Add to Longdo]
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top