ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บริคณห์

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริคณห์-, *บริคณห์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริคณห์(บอริคน) น. เรือน
บริคณห์คำที่แน่นอน, สิ่งที่ถูกต้องแล้ว
บริคณห์ความกำหนดถือเอา, ความยึดถือ, การจับ.
บริคณห์(บอริคน) ก. นับคะเน, ประมวล.
บริคณห์สนธิน. เอกสารก่อตั้งบริษัทจำกัดซึ่งผู้เริ่มก่อการบริษัท เข้าชื่อกันจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจำกัด เรียกว่า หนังสือบริคณห์สนธิ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Memorandum Seven:หนังสือบริคณห์สนธิเซเว่น: Mad Max (1979)
Memorandum Eight:หนังสือบริคณห์สนธิแปด: Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   

English-Thai: Longdo Dictionary
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ
MOA(abb) หนังสือบริคณห์สนธิ ย่อมาจาก Memorandum of Association

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder

English-Thai: Nontri Dictionary
memorandum(n) บันทึกเหตุการณ์,หนังสือบริคณห์สนธิ,บันทึกความทรงจำ,จดหมายเหตุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top