ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่องรอย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่องรอย-, *ร่องรอย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่องรอยน. เค้าเงื่อนหรือเบาะแสที่ปรากฏเป็นแนวบอกให้รู้.
เค้า ๑ร่องรอย เช่น พอได้เค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clear traces of guiltร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pit canalร่องรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animal tracksร่องรอยสัตว์ [TU Subject Heading]
Clueร่องรอย [การแพทย์]
Eye Lesions, Bull'sร่องรอยของตาวัว [การแพทย์]
Lesions, Basal Ganglionร่องรอยที่ปมประสาทที่ฐาน [การแพทย์]
Lesions, Structuralร่องรอยของความผิดปกติเฉพาะที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ? Night and Fog (1956)
He told me they had some definite clues.เขาบอกว่า มีร่องรอยที่ชัดเจน. Suspiria (1977)
I got a couple of leads, a few phone numbers.ผมมีร่องรอยบางอย่าง เบอร์โทรศัพท์บางเบอร์ The Blues Brothers (1980)
- No trace yet.- ไม่มีร่องรอย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He must have pieced it together from clues scattered through the whole history of the Grail quest.เขาต้องต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน จากร่องรอย, แสงกระจายออกไป ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
On the pilgrim trail from the Eastern Empire.ตามร่องรอยของนักเดินทาง จากอาณาจักรทางตะวันออก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
For when you do you must strike hard and fade away without a trace.เมื่อคุณทำ ... ... คุณต้องตีอย่างหนักและจางหายไป ... อย่างไร้ร่องรอย ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
These three contain traces of ketamine the same as we found in your blood and his.ไอ้สามสิ่งนี้ มันมีร่องรอย ของเคตามีน ...อย่างเดียวกับที่เราพบในเลือดของคุณ และของเขา Basic Instinct (1992)
This could be something.นี่อาจเป็นร่องรอย The Bodyguard (1992)
Look, I don't have a fucking clue what this is about.ดูสิฉันไม่ได้มีร่องรอยร่วมเพศ นี้คือสิ่งที่เกี่ยวก? In the Name of the Father (1993)
Yes, there are traces of nitro.ใช่มี ร่องรอยของอินโทร In the Name of the Father (1993)
We couldn't find any trace of such a person.เราไม่พบร่องรอยใด ๆ ของคนเช่นนี้ In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่องรอย[rǿngrøi] (n) EN: clue ; trail  FR: trace [ f ] ; marque [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clue(n) ร่องรอย, See also: เงื่อนงำ, เบาะแส, Syn. hint, suggestion, trace, sign, evidence, mark, intimation, key
lead(n) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา, See also: ร่องรอย, Syn. clue, tip
sign(n) ร่องรอย, See also: อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้
signpost(n) ร่องรอย
smack(n) ร่องรอย, See also: รอย, เค้า, Syn. touch, trace, suggestion
strain(n) ร่องรอย, Syn. trace, streak
suggestion(n) ร่องรอย, See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, Syn. hint, indication, trace
suspicion(n) ร่องรอย, See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, รอยแต้มเล็กน้อย, Syn. hint, trace, tinge
trace(n) ร่องรอย, See also: วี่แวว
trail(n) ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้ตามได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaze(เบลซ) { blazed, blazing, blazes } n. ไฟที่ลุกโชติช่วง, ความสว่างโชติช่วง, เปลวไฟ, ลำแสงเจิดจ้า, ความแวววาว, การระเบิดออก, จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์, ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ, ลุกโพลง, ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ, เปล่งแสงเจิดจ้า, ประทุ, ระเบิด, มีอารมณ์รุนแรง, ยิงอย่างไม่หย
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ, การหายใจ, ชีวิต, พลังชีวิต, การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง, การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย, ร่องรอย, กระแสลมอ่อน, กลิ่นปาก, กลิ่น, ไอ -Conf. breathe, breadth
clue(คลู) n. ร่องรอย, เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง), Syn. hint
gleam(กลีม) n. แสงวาบ, แสงอ่อน ๆ , ร่องรอย, นิดหน่อย, จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว, ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
marker(มาร์'เคอะ) n. ผู้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย, สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย, เครื่องชี้บ่ง
marking(มาร์ค'คิง) n. รอบ, ร่องรอย, แผลเป็น, แต้ม, เครื่องหมาย, การทำรอย, การทำแต้ม
obliterate(อะบลิท'เทอเรท) vt. ขจัดร่องรอยทิ้ง, ขจัด, กำจัด, ลบออก, ถูออก, ขัดออก, ทำให้สูญหาย., See also: obliterable adj. obliteration n. obliterative adj.
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก, รอยแยก, ช่อง, ร่อง, ร่องรอย, การแตกแยก, การแตกร้าว, Syn. fissure
show(โช) vt., vi. แสดง, นำออกแสดง, เผยให้เห็น, นำออกฉาย, แสดงตัว, พิสูจน์ให้เห็น, บอก, อธิบาย, นำไปดู, บอกให้รู้, ชี้, อวด, อวดฝีมือ, ให้, ประทานให้, ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง, เรื่องราว, ร่องรอย, แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)

English-Thai: Nontri Dictionary
clue(n) ร่องรอย, เงื่อนงำ, เงื่อนไข, เบาะแส, ปม
impression(n) ร่องรอย, ความรู้สึก, ความประทับใจ, รอยพิมพ์
rift(n) ช่องโหว่, รอยแตก, ร่องรอย, ช่อง
scent(n) กลิ่น, กลิ่นหอม, น้ำหอม, ประสาทดมกลิ่น, ร่องรอย
strain(n) ความเครียด, ความเคล็ด, ความหักโหม, วงศ์ตระกูล, ร่องรอย
suggestion(n) ข้อเสนอ, การแนะ, ร่องรอย, ข้อชวนคิด
suspicion(n) ข้อพิรุธ, ความสงสัย, ความระแวง, ร่องรอย
vestige(n) เครื่องหมาย, ร่องรอย, หลักฐาน
wake(n) ร่องรอย, ทางเดิน, ทางผ่าน, การรอคอย, การอยู่ยาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
跡形[あとかた, atokata] ร่องรอย เค้าเดิม

German-Thai: Longdo Dictionary
Mal(n) |das| ร่องรอย(สำหรับคน), แผลเป็น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top