ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลน

   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลน-, *เลน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บักเลน[บัก-เหล่น] (n name ) มะเขือเทศ (สีดา)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์[N] lens, Syn. แก้วตา, Example: ส่วนที่เป็นกลไกในการรับภาพและสีที่สำคัญคือ เลนส์และเรตินา, Notes: (อังกฤษ)
เลนส์[N] lens, Example: เลนส์ไม่จำเป็นต้องทำด้วยแก้ว แต่อาจทำด้วยพลาสติกใส ควอตซ์หรือเพชร, Count unit: ชนิด, ประเภท, Notes: (อังกฤษ)
เลนส์นูน[N] convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์ตีบแสง, Example: เลนส์นูนใช้สำหรับคนสายตายาว, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
เลนส์เว้า[N] divergent lens, See also: concave lens, Syn. เลนส์ถ่างแสง, Example: เลนส์เว้าใช้สำหรับคนสายตาสั้น, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก
เลนส์ตีบแสง[N] convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์นูน, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
เลนส์สัมผัส[N] contact lens, Example: ปัจจุบันมีเลนส์สัมผัสชนิดที่ใส่ได้นานหลายวันโดยไม่ต้องถอดออก, Count unit: อัน, ข้าง, คู่, Thai definition: เลนส์เล็กๆ บางๆ ใช้ครอบตาดำเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ดีอย่างคนสายตาปกติ
เลนส์ถ่างแสง[N] concave lens, See also: divergent lens, Syn. เลนส์เว้า, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลนน. ดินเปียกเหลวจนปั้นไม่ได้ เช่น โกยเลนลอกท้องร่อง.
เลนจงดู ลินจง.
เลนส์น. วัตถุโปร่งใสซึ่งมีพื้นหน้าเป็นผิวนูนหรือเว้า โดยทั่วไปมักทำด้วยแก้ว มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้าหรือถ่างออกได้
เลนส์แก้วตา.
เลนส์ตีบแสงน. เลนส์นูน.
เลนส์ถ่างแสงน. เลนส์เว้า.
เลนส์นูนน. เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูนตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า, เลนส์ตีบแสง ก็เรียก.
เลนส์สัมผัสน. เลนส์เล็ก ๆ บาง ๆ ใช้ครอบตาดำเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ดีอย่างคนสายตาปรกติ.
เลนส์เว้าน. เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก, เลนส์ถ่างแสง ก็เรียก.
เลนหะรี(เลน-) น. ข่าวแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oozeเลนพื้นท้องทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lens, contactเลนส์สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contact lensเลนส์สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Fresnel lensเลนส์เฟรสเนล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lens, aplanaticเลนส์แก้ความคลาด (แสง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aplanatic lensเลนส์แก้ความคลาด (แสง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focusing lensเลนส์โฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sapropelเลนอินทรีย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pteropod oozeเลนเทโรพอด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous oozeเลนเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoom lensesเลนส์ซูม [TU Subject Heading]
Contact lensesเลนส์สัมผัส [TU Subject Heading]
Lenin, Vladimir Il'ich, 1870-1924เลนิน, วลาดีมีร์ อิลยิช, ค.ศ.1870-1924 [TU Subject Heading]
Lenses, Crystallineเลนส์ตา [TU Subject Heading]
Lenses, Intraocularเลนส์แก้วตาเทียม [TU Subject Heading]
Opthalmic lensesเลนส์สายตา [TU Subject Heading]
Photographic lensesเลนส์กล้อง [TU Subject Heading]
Plastic lensesเลนส์พลาสติก [TU Subject Heading]
Telephoto lensesเลนส์ถ่ายไกล [TU Subject Heading]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lennie.เลนนี่... Of Mice and Men (1992)
Ellen.เอลเลน Your Secrets Are Safe (2010)
Elena.เอเลน่า Dangerous Liaisons (2012)
Elena.เอเลน่า Dangerous Liaisons (2012)
Napaloni's train is coming into the station.ขบวนรถไฟของ เนโพเลนี ได้เทียบชานชราแล้ว The Great Dictator (1940)
No, that's fine. Pull around the corner.ดีมากมัลเลนช่วยกลับรถให้ด้วย Rebecca (1940)
- Oh, Mullen?- มัลเลน Rebecca (1940)
Will you still be sending me a valentineคุณจะยังคงได้รับการส่งฉันวาเลน ไทน์ Yellow Submarine (1968)
- What kind of a sea is this?ชนิดของทะเลนี้คืออะไร? Yellow Submarine (1968)
If they can't swim here they'll be glad to swim at the beaches of Cape Cod, the Hamptons, Long Island.ถ้าว่ายนํ้าที่นี่ไม่ได้... คนเขาก็ไปว่ายกันที่หาดเคปคอด เเฮมป์ตันส์ หรือลองไอส์เเลนด์ Jaws (1975)
Ellen, never. You're not born here, you're not an Islander. That's it.เอลเลนไม่มีวันหรอก คุณไม่ได้เกิดที่นี่ คุณไม่ใช่ชาวเกาะ ก็เเต่นั้น Jaws (1975)
You know, Ellen, people don't even know how old sharks are.รู้มั้ย เอลเลน คนเราไม่รู้ด้วยซํ้า ว่าฉลามอายุเท่าไร Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลน[n.] (lēn) EN: mud ; mire ; slush ; muck   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; bourbier [m] ; bourbe [f]
เลนส์[n.] (lēn = lēns) EN: lens   FR: lentille [f] ; verre [m] ; objectif [m]
เลนส์กระจก[n. prop.] (lēn krajok) FR: verre [m] ; lentille [f]
เลนส์ตา[n.] (lēn tā) EN: lens   FR: cristallin [m]
เลนส์นูน[n. exp.] (lēn nūn) EN: convex lens   FR: lentille concave [f]
เลนส์ออฟติคอล[n. exp.] (lēn øptikøn) EN: optical lens   FR: lentille optique [f]
เลนส์เว้า[n. exp.] (lēn wāo) EN: concave lens   FR: lentille concave [f]
เลนส์ใกล้ตา[n. exp.] (lēn klai tā) FR: oculaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
Nikkor(name) ยี่ห้อเลนส์ของ Nikon
wader(n) นกชายเลน เช่น Changes in estuary morphology, such as might occur with sea level rise, can affect wader and sea bird density., S. shorebird,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contact lens[N] เลนส์สัมผัส, See also: คอนแทคเลนส์
convex lens[N] เลนส์นูน, See also: กระจกนูน, Syn. converging lens
hag[N] ตม, See also: เลน, ปลัก, Syn. bog, quagmire
lens[N] เลนส์
lens[N] เลนส์ตา (อวัยวะ), Syn. crystalline lens
meniscus[N] เลนส์นูนข้างเว้าข้าง, See also: สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว, Syn. crescent
mire[N] หล่ม, See also: เลน, โคลนตม, โคลน, Syn. marsh, bog, ooze
object glass[N] เลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุด (เช่น เลนส์ในกล้องจุลทรรศน์)
object lens[N] เลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุด (เช่น เลนส์ในกล้องจุลทรรศน์)
silt[N] ี้โคลน, See also: เลน, ขี้เลน, Syn. deposit, sediment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkali metal(Chem.) n. กลุ่มของโลหะที่มีวาเลนซี่เดียว ได้แก่ potassium, sodium, lithium, rubidium, cesium, francium
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
aphakiaไม่มีเลนส์ในลูกตา
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
argentic(อาร์เจน'ทิค) adj. ประกอบด้วยเงิน (โดยเฉพาะ 2 วาเลนซี่) (of silver)
argentous(อาร์เจน'ทัส) adj. ประกอบด้วยเงิน (หนึ่งวาเลนซี่) (containing univalent)
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
aurous(ออ'รัส) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทอง (วาเลนซี่เดียว) (of the univalent state)
auslander(เอาสเลน' เดอะ) n., German ต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (foreigner)
bifocal(ไบโฟ'เคิล) adj. มีสองโฟกัส (มองภาพไกลละมองภาพใกล้), See also: bifocals n. แว่นตามีสองเลนส์ที่เป็น bifocal

English-Thai: Nontri Dictionary
clay(n) ดินเหนียว,ดินเลน,โคลน
dredge(n) เรือขุดเลน,เครื่องขุดทางน้ำไหล
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์
glass(n) แก้ว,แว่นตา,เลนส์,แว่นขยาย,ตู้กระจก,กระจก
lens(n) เลนส์,แว่น
marshy(adj) เฉอะแฉะ,เป็นหนอง,เป็นบึง,เป็นเลน
mire(n) หล่ม,โคลน,ปลัก,เลน,ตม,หนอง,บึง
mud(n) โคลน,เลน,ปลัก
oozy(adj) เป็นโคลน,เป็นเลน
optics(n) ทรรศนศาสตร์,เครื่องเลนส์กล้องถ่ายรูป

German-Thai: Longdo Dictionary
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top