ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -稀-, *稀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[稀, xī, ㄒㄧ] rare, unusual; scarce, sparse
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  希 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,788

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] diluted; sparse, #6,586 [Add to Longdo]
[xī fàn, ㄒㄧ ㄈㄢˋ, / ] porridge; gruel, #10,386 [Add to Longdo]
[xī shì, ㄒㄧ ㄕˋ, / ] to disperse, #10,622 [Add to Longdo]
[xī han, ㄒㄧ ㄏㄢ˙, ] rare; scarce; uncommon; to value as a rarity; to cherish, #16,110 [Add to Longdo]
[xī shǎo, ㄒㄧ ㄕㄠˇ, ] rare; rarely, #16,997 [Add to Longdo]
[xī tǔ, ㄒㄧ ㄊㄨˇ, ] rare earth (chem.), #18,066 [Add to Longdo]
[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] rare; precious and uncommon, #19,282 [Add to Longdo]
[xī yǒu, ㄒㄧ ㄧㄡˇ, ] uncommon, #19,543 [Add to Longdo]
[xī qí, ㄒㄧ ㄑㄧˊ, ] rare; strange, #21,539 [Add to Longdo]
[xī shū, ㄒㄧ ㄕㄨ, ] sparse; infrequent; thinly spread, #26,017 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);希[まれ, mare] (adj-na) (uk) rare; seldom; (P) [Add to Longdo]
崩壊[きほうかい, kihoukai] (n) rare decay (particle physics) [Add to Longdo]
覯本[きこうぼん, kikoubon] (n) rare book [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such painters as Picasso are rare.ピカソのような画家はだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have always felt... that there was something very serious at the back of your eccentricities.[CN] 我一直觉得 您奇古怪的行为背后一定有什么隐情 Baltic Deputy (1937)
I do try get it in every once in a blue moon.[JA] だけど試すわ After Porn Ends 2 (2017)
- Many of them extremely rare.[CN] - 其中很多是有的 Sorry, Wrong Number (1948)
Definitely. Well, I don't know about gangbangs. I don't really usually get into a gang bang situation all that often.[JA] 輪姦はないかも 実際に輪姦は After Porn Ends 2 (2017)
I understand that there's rarely true passion involved.[JA] な熱意を含むのを 理解出来る After Porn Ends 2 (2017)
New ideas are thin on the ground.[JA] 新ネタは Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I'm just shocked to find a patient, with such advanced symptoms of 10K fever, is still alive.[JA] こんなな患者を見て びっくりしたんだ 10K熱の症状で生きている Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
It's such a rare five-pound note too. The watermark's upside down.[CN] 真糟糕这是很有的五英磅钞 Foreign Correspondent (1940)
Then when they finally do do interracial, when they're not getting enough work doing other things, they get paid more money for it.[JA] 異人種をやったら 雇用はだから その分ギャラは良い After Porn Ends 2 (2017)
Unusual.[JA] なことだ The Queen's Justice (2017)
But he was not young anymore.[CN] 不过人生七十古来 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
- What? - Look at Nelly. - Where?[CN] 在那边,跟个大兵在一起 真 Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top