ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

track

T R AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -track-, *track*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
tracking(n) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
track(n) หนทาง, See also: เส้นทาง, ถนน
track(n) รางรถไฟ, See also: รางคู่ขนาน
track(n) ลู่, See also: ลู่สำหรับวิ่ง
track(n) ร่องแผ่นเสียง
track(n) ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก
track(vt) ติดตาม, See also: ตามรอย
track(vi) ติดตาม, See also: ตามรอย
trackage(n) ทางทั้งหมด, See also: ความยาวของทางทั้งหมด
track meet(n) การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
track shoe(n) รองเท้าพื้นตะปูใช้เล่นกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน, ทางเดินเท้า, รางรถ, รอยทางรถ, ทางเกวียน, ทางในป่า, รอยเท้า, ลู่วิ่ง, ทางรถไฟ, ช่วงล้อรถ, ร่องรอย, หลักฐาน, วิถีทาง, เส้นทาง, แนวทาง vt., vi. ตามรอย, ตามทาง, คอยตาม, ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
track ballแทร็คบอลล์ <คำอ่าน>ลูกกลมควบคุมหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ใช้ปฏิบัติงานได้ในทำนองเดียว กับเมาส์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) อยู่ใกล้ ๆ กับแป้นพิมพ์ ช่วยทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดกระทัดรัดขึ้น มีลักษณะเป็นลูก กลม ๆ หมุนรอบตัวได้เหมือนลูกกลมที่อยู่ใต้เมาส์นั่นเอง
track meetn. การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
trackage(แทรคฺ'คิจฺ) n. ทางทั้งหมด, ทางรถไฟทั้งหมด, ความยาวทั้งหมดของทาง, สิทธิในการใช้ทางรถไฟ, ค่าสิทธิดังกล่าว, ค่ารถ, ค่าบรรทุก, เรือที่ใช้ลากเรือ
trackingหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน letter spacing
hatrackn. ที่แขวนหมวก
race trackลู่วิ่ง, ลานวิ่ง, สนามวิ่งแข่ง, สนามม้า, Syn. race-track, racetrack

English-Thai: Nontri Dictionary
track(n) รอยเท้า, ทางเดิน, ทางเกวียน, ทางรถไฟ, ลู่วิ่ง
track(vt) สะกดรอย, คอยฟัง, ลาก, ตามรอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
track๑. วง๒. ร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trackสายการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
track๑. วง๒. ร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trackระยะล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
track ballลูกกลมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
track ballลูกกลมควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
track rod; tie rodคันส่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tracking systemระบบค้นหาและติดตาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trackแนวทาง [TU Subject Heading]
trackballลูกกลมควบคุม, Example: ลูกกลมควบคุมที่บรรจุอยู่ในเบ้า และสามารถใช้มือหรือนิ้วกลิ้งลูกกลมนี้ไปมาโดยไม่หลุดออกจากเบ้าได้ เมื่อกลิ้งลูกกลมไปมาจะทำให้เคอร์เซอร์ที่อยู่บนจอภาพเลื่อนไปมาตามทิศที่กลิ้งลูกกลมนั้น ลูกกลมควบคุมจึงเป็นอุปกรณ์อินพุดที่ทำหน้าที่เหมือนเมาท์ [คอมพิวเตอร์]
Trackballแทร็กบอล, ลูกบอลควบคุมเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ที่ประกอบไปด้วยลูกบอลหุ้มด้วยกล่องพลาสติก ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการหมุนของลูกบอลในสองแกน&nbsp;ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกับเมาส์ [Assistive Technology]
Trackingการตามรอย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
track(n) สิ่งที่ระบุตำแหน่งของภาพวีดีโอหรือเสียง
track recordภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้
tracking system(n) ระบบติดตาม ใช้สำหรับติดตามกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการดำเนินไปถึงส่วนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลำดับในการดำเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"De Camp Town race track five miles long, all the doo-dah day!♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪ Blazing Saddles (1974)
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า Blazing Saddles (1974)
"Camp Town race track five miles long, oh, doo-dah day.♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪ Blazing Saddles (1974)
But whenever I talk about Elaine, I get so carried away. I lose all track of time.แต่ผมพูดถึงอีเลนเมื่อไหร่ ผมจะหยุดไม่อยู่ ลืมเวลาไปเลย Airplane! (1980)
How the hell are we supposed to keep track of how many we got left?ไม่งั้นจะรู้ได้ไง ว่าจับไปกี่ตัวแล้ว Day of the Dead (1985)
It comes to a dead end by the Royal River. The train tracks are right there.มันไปสุดถนน ใกล้ แม่น้ำ โรยัลริเวอร์ ทางรถไฟ อยู่ตรงนั้น Stand by Me (1986)
Sure. He must have started walking on the train tracks and just followed them the whole way.แน่นอน เราต้องเริ่มเดินทาง บนรางรถไฟ Stand by Me (1986)
If we follow the tracks all the way into Harlow, it'll be about 20 miles.หากเราเดินไปตามรางตลอดทาง ถึงฮาร์โลว ก็ราวๆ 20 ไมล์ Stand by Me (1986)
Vern didn't just mean being off limits inside the junkyard or fudging on our folks or going on a hike up the railroad tracks to Harlow.เวิร์นไม่ได้หมายถึงแค่ที่มาอยู่ในลานขยะ หรือโกหกพ่อแม่ของพวกเรา หรือล่องตามรางรถไฟไปฮาร์โลว ที่เขาหมายถึง แต่ Stand by Me (1986)
God, the tracks go way out of the way.พระเจ้า รางรถไฟพาเราออกนอกทาง Stand by Me (1986)
He can track a falcon on a cloudy day.พระองค์สามารถล่าเหยี่ยวได้แม้จะเป็นวันที่มีเมฆบัง The Princess Bride (1987)
And you cannot track that, not with a thousand bloodhounds.และท่านไม่มีวันติดตามพวกเราทัน ไม่ใช่ด้วยสุนัขล่าเนื้อนับพันตัว The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trackHe acquitted himself admirably at the track meet.
trackI am used to driving a track.
trackI can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.
trackI can't keep track of our family budget.
trackI followed the deer's tracks.
trackI found the track of the tire.
trackI like onsen off the beaten track.
trackI'm going to keep track of all the expenses on this trip.
trackI think this project is moving on the right track.
trackI think you're on the right track.
trackIt's easy to lose track of time when you are in Las Vegas.
trackKeep track of everything that looks promising.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลู่(n) track, See also: trail, path, line, Syn. แนว, ทาง, ทางวิ่ง, เลน, Example: เขาได้อยู่ลู่ในสุดเลยได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันคนอื่น, Thai Definition: ในทางกีฬาหมายถึงทางวิ่ง เป็นแนวเป็นช่องคู่กับ ลาน
กรีฑาประเภทลู่(n) track and road, Ant. กรีฑาประเภทลาน, Example: เหรียญทองทั้งหมดแบ่งเป็นกีฬา 12 เหรียญ และกรีฑาประเภทลู่ 9 เหรียญ, Count Unit: ประเภท, ชนิด, Thai Definition: การแข่งขันวิ่งส่วนใหญ่แข่งกันบนลู่
รางรถไฟ(n) railway, See also: track, rail, railroad tracks, Example: รางรถไฟทำด้วยเหล็กมีสองรางวางขนานคู่กันไป, Count Unit: ท่อน, ราง
ราง(n) groove, See also: track, Thai Definition: ไม้ที่ต่อ หรือขุดให้เป็นร่องรูปยาวๆ
ราง(n) rail, See also: track, Example: ในปีหนึ่งๆ มีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง โดยมีผู้โดยสารบาดเจ็บล้มตายจำนวนน้อย, Count Unit: ราง, ท่อน, Thai Definition: เหล็กที่ใช้เป็นทางเดินของล้อเลื่อน
กรีฑา(n) athletics, See also: track and field sports, Example: ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคมีการแข่งขันกรีฑารวมอยู่ด้วย, Thai Definition: กีฬาประเภทหนึ่ง แบ่งออกเป็นประเภทลู่ และประเภทลาน
ตามตัว(v) trail, See also: track, trace, pursue, Syn. ส่งหมายเรียก, เรียกตัว, ออกหมายเรียก, Example: ตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี, Thai Definition: เรียกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เพื่อการสอบสวนพิจารณาคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญรอย[jaroēnrøi] (v) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace  FR: suivre
การติดตาม[kān tittām] (n) EN: tracking  FR: adhérence [ f ]
กีฬากรีฑา[kīlā krīthā] (n, exp) EN: track and field ; athletics  FR: athlétisme [ m ]
กรีฑา[krīthā] (n, exp) EN: track and field sports ; athletics  FR: athlétisme [ m ]
กรีฑาประเภทลู่[krīthā praphēt lu] (n, exp) EN: track events
ลู่[lū] (n) EN: track ; path ; lane ; course ; route ; way  FR: chemin [ m ] ; piste [ f ]
ปฏิบัติตาม[patibat tām] (v) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace  FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
พูดนอกเรื่อง[phūt nøk reūang] (v, exp) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked
ราง[rāng] (n) EN: channel ; groove ; slot ; track  FR: voie [ f ] ; rainure [ f ] ; rail [ m ]
รางเดียว[rāng dīo] (n, exp) EN: single track  FR: voie unique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRACK T R AE1 K
TRACKS T R AE1 K S
TRACK'S T R AE1 K S
TRACKER T R AE1 K ER0
TRACKED T R AE1 K T
TRACKAGE T R AE1 K IH0 JH
TRACKERS T R AE1 K ER0 Z
TRACKING T R AE1 K IH0 NG
TRACKBALL T R AE1 K B AO2 L
TRACKBALLS T R AE1 K B AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
track (v) trˈæk (t r a1 k)
tracks (v) trˈæks (t r a1 k s)
tracked (v) trˈækt (t r a1 k t)
tracker (n) trˈækər (t r a1 k @ r)
trackers (n) trˈækəz (t r a1 k @ z)
tracking (v) trˈækɪŋ (t r a1 k i ng)
trackless (j) trˈækləs (t r a1 k l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
田径[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] track and field (athletics), #8,497 [Add to Longdo]
踪迹[zōng jì, ㄗㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] tracks; trail; footprint; trace; vestige, #17,701 [Add to Longdo]
田径赛[tián jìng sài, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] track and field competition, #56,656 [Add to Longdo]
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] track events (athletics competition), #97,953 [Add to Longdo]
径迹[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] track; trajectory; path; way; means; diameter; directly [Add to Longdo]
有轨[yǒu guǐ, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] tracked (tramcar) [Add to Longdo]
无轨[wú guǐ, ㄨˊ ㄍㄨㄟˇ, / ] trackless [Add to Longdo]
田径运动[tián jìng yùn dòng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] track and field sports [Add to Longdo]
迳赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] track [Add to Longdo]
迳迹[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] track [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnsteig { m }track [ Am. ] [Add to Longdo]
Fährte { f } | Fährten { pl } | jdn. auf die falsche Fährte bringentrack | tracks | to set someone on the wrong track [Add to Longdo]
Gleiswaage { f }track scales [Add to Longdo]
Kettenfahrzeug { n } | Kettenfahrzeuge { pl }track vehicle | track vehicles [Add to Longdo]
Rollkugel { f }track ball [Add to Longdo]
Schienenbahn { f } | Schienenbahnen { pl }track railway | track railways [Add to Longdo]
Schienenfahrzeug { n }track vehicle [Add to Longdo]
Spur { f }; Fußspur { f } | Spuren { pl }; Fußspuren { pl }track | tracks [Add to Longdo]
Spuradresse { f }track address [Add to Longdo]
Spurenabstand { m }track pitch [Add to Longdo]
Spurendichte { f }track density [Add to Longdo]
Spürhund { m } | Spürhunde { pl }track hound | track hounds [Add to Longdo]
Spurkennsatz { m }track description record [Add to Longdo]
Spurstange { f }track rod [Add to Longdo]
Streckenbeobachter { m }track marshal; road marshal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp, v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp, v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp, v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
アウトコース[autoko-su] (n) (1) outside track (wasei [Add to Longdo]
アウトコーナー[autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
アフターレコーディング[afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アフレコ[afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
インコース[inko-su] (n) (1) inside track (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball [Add to Longdo]
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics) [Add to Longdo]
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol [Add to Longdo]
トラック[とらっく, torakku] track [Add to Longdo]
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time [Add to Longdo]
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gauge \Gauge\, n. [Written also gage.]
   1. A measure; a standard of measure; an instrument to
    determine dimensions, distance, or capacity; a standard.
    [1913 Webster]
 
       This plate must be a gauge to file your worm and
       groove to equal breadth by.      --Moxon.
    [1913 Webster]
 
       There is not in our hands any fixed gauge of minds.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Measure; dimensions; estimate.
    [1913 Webster]
 
       The gauge and dimensions of misery, depression, and
       contempt.               --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach. & Manuf.) Any instrument for ascertaining or
    regulating the dimensions or forms of things; a templet or
    template; as, a button maker's gauge.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Any instrument or apparatus for measuring the
    state of a phenomenon, or for ascertaining its numerical
    elements at any moment; -- usually applied to some
    particular instrument; as, a rain gauge; a steam gauge.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) Relative positions of two or more vessels with
      reference to the wind; as, a vessel has the weather
      gauge of another when on the windward side of it, and
      the lee gauge when on the lee side of it.
    (b) The depth to which a vessel sinks in the water.
      --Totten.
      [1913 Webster]
 
   6. The distance between the rails of a railway.
    [1913 Webster]
 
   Note: The standard gauge of railroads in most countries is
      four feet, eight and one half inches. Wide, or broad,
      gauge, in the United States, is six feet; in England,
      seven feet, and generally any gauge exceeding standard
      gauge. Any gauge less than standard gauge is now called
      narrow gauge. It varies from two feet to three feet six
      inches.
      [1913 Webster]
 
   7. (Plastering) The quantity of plaster of Paris used with
    common plaster to accelerate its setting.
    [1913 Webster]
 
   8. (Building) That part of a shingle, slate, or tile, which
    is exposed to the weather, when laid; also, one course of
    such shingles, slates, or tiles.
    [1913 Webster]
 
   {Gauge of a carriage}, {car}, etc., the distance between the
    wheels; -- ordinarily called the {track}.
 
   {Gauge cock}, a stop cock used as a try cock for ascertaining
    the height of the water level in a steam boiler.
 
   {Gauge concussion} (Railroads), the jar caused by a car-wheel
    flange striking the edge of the rail.
 
   {Gauge glass}, a glass tube for a water gauge.
 
   {Gauge lathe}, an automatic lathe for turning a round object
    having an irregular profile, as a baluster or chair round,
    to a templet or gauge.
 
   {Gauge point}, the diameter of a cylinder whose altitude is
    one inch, and contents equal to that of a unit of a given
    measure; -- a term used in gauging casks, etc.
 
   {Gauge rod}, a graduated rod, for measuring the capacity of
    barrels, casks, etc.
 
   {Gauge saw}, a handsaw, with a gauge to regulate the depth of
    cut. --Knight.
 
   {Gauge stuff}, a stiff and compact plaster, used in making
    cornices, moldings, etc., by means of a templet.
 
   {Gauge wheel}, a wheel at the forward end of a plow beam, to
    determine the depth of the furrow.
 
   {Joiner's gauge}, an instrument used to strike a line
    parallel to the straight side of a board, etc.
 
   {Printer's gauge}, an instrument to regulate the length of
    the page.
 
   {Rain gauge}, an instrument for measuring the quantity of
    rain at any given place.
 
   {Salt gauge}, or {Brine gauge}, an instrument or contrivance
    for indicating the degree of saltness of water from its
    specific gravity, as in the boilers of ocean steamers.
 
   {Sea gauge}, an instrument for finding the depth of the sea.
    
 
   {Siphon gauge}, a glass siphon tube, partly filled with
    mercury, -- used to indicate pressure, as of steam, or the
    degree of rarefaction produced in the receiver of an air
    pump or other vacuum; a manometer.
 
   {Sliding gauge}. (Mach.)
    (a) A templet or pattern for gauging the commonly accepted
      dimensions or shape of certain parts in general use,
      as screws, railway-car axles, etc.
    (b) A gauge used only for testing other similar gauges,
      and preserved as a reference, to detect wear of the
      working gauges.
    (c) (Railroads) See Note under {Gauge}, n., 5.
 
   {Star gauge} (Ordnance), an instrument for measuring the
    diameter of the bore of a cannon at any point of its
    length.
 
   {Steam gauge}, an instrument for measuring the pressure of
    steam, as in a boiler.
 
   {Tide gauge}, an instrument for determining the height of the
    tides.
 
   {Vacuum gauge}, a species of barometer for determining the
    relative elasticities of the vapor in the condenser of a
    steam engine and the air.
 
   {Water gauge}.
    (a) A contrivance for indicating the height of a water
      surface, as in a steam boiler; as by a gauge cock or
      glass.
    (b) The height of the water in the boiler.
 
   {Wind gauge}, an instrument for measuring the force of the
    wind on any given surface; an anemometer.
 
   {Wire gauge}, a gauge for determining the diameter of wire or
    the thickness of sheet metal; also, a standard of size.
    See under {Wire}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Track \Track\, v. t. [imp. & p. p. {tracked}; p. pr. & vb. n.
   {tracking}.]
   To follow the tracks or traces of; to pursue by following the
   marks of the feet; to trace; to trail; as, to track a deer in
   the snow.
   [1913 Webster]
 
      It was often found impossible to track the robbers to
      their retreats among the hills and morasses.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To draw along continuously, as a vessel, by a
    line, men or animals on shore being the motive power; to
    tow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Track \Track\, n. [OF. trac track of horses, mules, trace of
   animals; of Teutonic origin; cf.D. trek a drawing, trekken to
   draw, travel, march, MHG. trechen, pret. trach. Cf. {Trick}.]
   1. A mark left by something that has passed along; as, the
    track, or wake, of a ship; the track of a meteor; the
    track of a sled or a wheel.
    [1913 Webster]
 
       The bright track of his fiery car.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A mark or impression left by the foot, either of man or
    beast; trace; vestige; footprint.
    [1913 Webster]
 
       Far from track of men.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The entire lower surface of the foot; -- said of
    birds, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A road; a beaten path.
    [1913 Webster]
 
       Behold Torquatus the same track pursue. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Course; way; as, the track of a comet.
    [1913 Webster]
 
   6. A path or course laid out for a race, for exercise, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. (Railroad) The permanent way; the rails.
    [1913 Webster]
 
   8. [Perhaps a mistake for tract.] A tract or area, as of
    land. [Obs.] "Small tracks of ground." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   {Track scale}, a railway scale. See under {Railway}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 track
   n 1: a line or route along which something travels or moves;
      "the hurricane demolished houses in its path"; "the track
      of an animal"; "the course of the river" [syn: {path},
      {track}, {course}]
   2: evidence pointing to a possible solution; "the police are
     following a promising lead"; "the trail led straight to the
     perpetrator" [syn: {lead}, {track}, {trail}]
   3: a pair of parallel rails providing a runway for wheels
   4: a course over which races are run [syn: {racetrack},
     {racecourse}, {raceway}, {track}]
   5: a distinct selection of music from a recording or a compact
     disc; "he played the first cut on the cd"; "the title track
     of the album" [syn: {cut}, {track}]
   6: an endless metal belt on which tracked vehicles move over the
     ground [syn: {track}, {caterpillar track}, {caterpillar
     tread}]
   7: (computer science) one of the circular magnetic paths on a
     magnetic disk that serve as a guide for writing and reading
     data [syn: {track}, {data track}]
   8: a groove on a phonograph recording
   9: a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the
     railway along which railroad cars or other vehicles can roll
     [syn: {track}, {rail}, {rails}, {runway}]
   10: any road or path affording passage especially a rough one
     [syn: {track}, {cart track}, {cartroad}]
   11: the act of participating in an athletic competition
     involving running on a track [syn: {track}, {running}]
   v 1: carry on the feet and deposit; "track mud into the house"
   2: observe or plot the moving path of something; "track a
     missile"
   3: go after with the intent to catch; "The policeman chased the
     mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit" [syn:
     {chase}, {chase after}, {trail}, {tail}, {tag}, {give chase},
     {dog}, {go after}, {track}]
   4: travel across or pass over; "The caravan covered almost 100
     miles each day" [syn: {traverse}, {track}, {cover}, {cross},
     {pass over}, {get over}, {get across}, {cut through}, {cut
     across}]
   5: make tracks upon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top