Search result for

ตามรอย

(33 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามรอย-, *ตามรอย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉีกตามรอยปรุ (vt phrase ) Tear (the paper) along the perforated line.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามรอย[V] trail, See also: hunt, follow, spy on, Syn. สะกดรอย, Example: นายพรานตามรอยเสือป่าเข้าไปในป่าทั้งที่เป็นเวลาใกล้ค่ำ, Thai definition: ตามไปติดๆ ไม่ให้รู้ตัว โดยสังเกตจากร่องรอยของสิ่งที่ตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traceตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
traceตามรอย, ติดตาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just want to make sure he's following in the right father's footsteps.ฉันแค่อยากจะมั่นใจว่าเขา เดินตามรอยพ่อของเขาอย่างถูกต้อง Pilot (2008)
You don't have to track it.ไม่จำเป็นต้องตามรอยมันแล้ว Lancelot (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
Let's follow the trail.ตามรอยนั่นไป Le Morte d'Arthur (2008)
Call was traced to a public phone box on Miller's Court.ตามรอยได้ว่าโทรมาจาก ตู้โทรศัพท์สาธารณะในมิลเลอร์คอร์ท The Bank Job (2008)
Our satellites are running a trace on it, as we speak.ดาวเทียมของเรากำลังตามรอยมันอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Finally, I have a chance to step into my father's shoes.ในที่สุดผมก็มี โอกาสก้าวตามรอยเท้าพ่อ Wanted (2008)
This is not me following in my father's footsteps.นี่ไม่ใช่ผม เดินตามรอยเท้าพ่อ Wanted (2008)
They're coded but, you know, they're probably traceable.มันถูกเข้ารหัสไว้ แต่นายก็รู้ว่ามันสามารถตามรอยได้ 24: Redemption (2008)
Tracing file access.** ตามรอยไฟล์ที่เชื่อมต่อเข้ามา ** WarGames: The Dead Code (2008)
Tracing mobile transponder.** ตามรอยการส่งสัญญาณของมือถือ ** WarGames: The Dead Code (2008)
I was thinking, maybe they can... triangulate these things, man, or, like, trace them.ฉันคิดอยู่ว่าพวกมันอาจจะ... แบ่งพื้นที่สำรวจหรือ ตามรอยจากโทรศัพท์ Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามรอย[v. exp.] (tām røi) EN: trail ; hunt ; follow ; spy on   FR: pister ; suivre à la trace

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follow in[PHRV] ตามรอย, See also: เจริญรอยตาม
on the track of[IDM] ตามรอย, See also: ตามแกะรอย, ตามหา
on the trail of[IDM] ตามรอย, See also: ตามแกะรอย, ตามหา
lose trace of[IDM] ตามรอยไม่พบ, See also: แกะรอยไม่เจอ, Syn. keep of, keep on
trace[VI] ติดตาม, See also: ตามรอย
track[VT] ติดตาม, See also: ตามรอย
track[VI] ติดตาม, See also: ตามรอย
trail[VT] ตามรอย, See also: สะกดรอย, ติดตาม, Syn. trace, track, hunt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้,ติดตามได้,สืบเสาะได้,ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracing(เทรส'ซิง) n. การติดตามรอย,การแกะรอย,การติดตาม,การสืบเสาะ,สิ่งที่เกิดจากการติดตามหรือสืบเสาะ,สำเนาที่เกิดจากลากเส้นทาบกัน
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
trail(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
track(vt) สะกดรอย,คอยฟัง,ลาก,ตามรอย
trail(vi) งอกขึ้น,ลากหาง,ตามกลิ่น,ตามรอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top