ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trace

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trace-, *trace*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trace(n) ร่องรอย, See also: วี่แวว
trace(n) จำนวนบางเบา, See also: จำนวนเล็กน้อย
trace(n) รอยเท้า, Syn. footprint
trace(n) ทาง (ที่มนุษย์หรือสัตว์เดินผ่านไป)
trace(n) การวาด, See also: การร่างภาพ
trace(n) การตามหา
trace(vi) ตามหา
trace(vi) ติดตาม, See also: ตามรอย
trace(vt) สืบหาร่องรอย, See also: สะกดรอย
trace(vt) ร่างคร่าวๆ, See also: อธิบายคร่าวๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trace(เทรส) n. สายบังเหียน, สายดึง, สายโยงม้ากับบังเหียน, รอย, ร่องรอย, รอยเท้า, รอยทาง, ทางเล็ก, รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น, การวาดเล่น, ปริมาณเล็กน้อยมาก, รอยภาพโทรทัศน์, รอยบันทึก, จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย, ติดตาม, สืบเสาะ, สืบสวน, สอบสวน, ลากเส้น, วางแผน
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้, ติดตามได้, สืบเสาะได้, ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย, ผู้สืบเสาะ, สิ่งที่ตามรอย, ผู้เขียนแผนผัง, ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย, ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด, การป้องกันการตั้งครรภ์
contraceptive(คอนทระเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการคุมกำเนิด n. ยาคุมกำเนิด, เครื่องคุมกำเนิด
irretraceable(เออริเทร'ซะเบิล) adj. เดินกลับไม่ได้, ซ้ำรอยเดิมไม่ได้, ย้อนกลับไม่ได้., See also: irretraceably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
trace(n) รอย, ซาก, สายพานลากรถ, สายบังเหียน
trace(vt) ลากเส้น, เขียน, วาด, คัดลอก, ติดตาม
tracery(n) ลวดลาย
contraception(n) การคุมกำเนิด
contraceptive(n) ยาคุมกำเนิด, เครื่องคุมกำเนิด
retrace(vt) ซ้ำรอย, ย้อนรอย, หวนกลับ, กลับคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traceตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace๑. รอย, ร่องรอย๒. ปริมาณน้อยมาก๓. ติดตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traceตามรอย, ติดตาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trace๑. รอย๒. ส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trace elementธาตุส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trace element; microelement; micronutrientสารอาหารรอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trace of a matrixรอยเมทริกซ์ [ มีความหมายเหมือนกับ spur of a matrix ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trace programโปรแกรมติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace routineรูทีนติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace statementข้อความสั่งติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Traceฝนวัดจำนวนไม่ได้ [อุตุนิยมวิทยา]
Trace Compoundsสารประกอบปริมาณน้อย, สารประกอบเทรซ [สิ่งแวดล้อม]
Trace elementsแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย [TU Subject Heading]
Trace Elementsโลหะปริมาณน้อย, Example: เป็นโลหะปริมาณน้อยในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีน้ำหนักอะตอมค่อนข้างสูง จึงเรียกว่า "โลหะหนัก" (Heavy metals) ได้แก่ โครเมียม แมงกานีส ทองแดง สังกะสี แคดเมียม และปรอท [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
traceability(n) การสืบทวนแหล่งที่มา การสอบทวนแหล่งที่มา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Your Honor when I just asked God to take the stand in that brief moment after I called him, wasn't there a trace of expectation?ท่านที่เคารพ ตอนที่ผมเชิญพระเจ้าให้ขึ้นบัลลังก์ ในวินาทีนั้นหลังจากที่ผมเชิญท่าน Oh, God! (1977)
- No trace yet.- ไม่มีร่องรอย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They trace those calls, stupid. I seen it on Highway Patrol and on Dragnet.พวกเขาจะสืบค้นสายที่โทรเข้าได้ โง่เอ้ย ฉันเห็นใน ไฮเวย์ พาโทรล กับ แดร็กเนท Stand by Me (1986)
Trace the path of digestion, Gold. Label everything along the way.บอกชื่ออวัยวะทุกชิ้น ในระบบย่อยอาหาร Punchline (1988)
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้ Goodfellas (1990)
These three contain traces of ketamine the same as we found in your blood and his.ไอ้สามสิ่งนี้ มันมีร่องรอย ของเคตามีน ...อย่างเดียวกับที่เราพบในเลือดของคุณ และของเขา Basic Instinct (1992)
Industrial detergent matches the traces in the glue.พิสูจน์เรื่องกาวที่ใช้ได้แล้ว The Bodyguard (1992)
Yes, there are traces of nitro.ใช่มี ร่องรอยของอินโทร In the Name of the Father (1993)
We couldn't find any trace of such a person.เราไม่พบร่องรอยใด ๆ ของคนเช่นนี้ In the Name of the Father (1993)
If you deface any document, we can trace it through the ink in this pen.ถ้าคุณทำให้เสียรูปเอกสารใด ๆ เราสามารถ ติดตามมันผ่า? In the Name of the Father (1993)
If they trace anything, it's just going to lead to him.ถ้าพวกเขาติดตามอะไรก็เพียงจะนำไปสู่​​เขา The Shawshank Redemption (1994)
If they ever trace any of those accounts, they're going to wind up chasing a figment of my imagination.ถ้าพวกเขาเคยติดตามใด ๆ ของบัญชีเหล่านั้น พวกเขากำลังจะลมขึ้นไล่ความฝันของจินตนาการของฉัน The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traceA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
traceAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
traceBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
traceDid the police find any trace of the murderer?
traceI noted a trace of eagerness in her voice.
traceIs there any trace of the missing child?
traceMedia sells a trace of hatred at bargain prices.
traceOur feud traces back to our childhood.
traceSince you've been gone I been lost without a trace
traceThe burglar was traced by one of the things he had left on the scene.
traceThe decline can be traced to the 1950s.
traceThe dog traced the rabbit into the forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอย(n) trail, See also: trace, track, path, spoor, Syn. ร่องรอย, Example: นายพรานแกะรอยของเสือโคร่งไปทางชายป่า, Thai Definition: รอยที่ปรากฏให้เห็นด้วยสายตา
ลาดเลา(n) trace, See also: clue, sign, track, Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, Example: ตำรวจดูลาดเลาที่หลบซ่อนของคนร้ายก่อนที่จะบุกจับ
เค้าเดิม(n) trace, See also: trail, vestige, Example: บ้านเรือนในซอยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ไม่เหลือเค้าเดิมอยู่เลย, Thai Definition: รูปหรือร่องรอยก่อนหน้านี้
เขียน(v) write, See also: trace, Syn. จด, เขียนหนังสือ, Example: อย่าให้เขาเขียนเลย สงสารคนอ่าน, Thai Definition: ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่างๆ
เค้าเงื่อน(n) trace, See also: sign, evidence, vestige, Syn. ร่องรอย, เบาะแส, ปม, Example: ตำรวจได้เค้าเงื่อนของการฆาตกรรมแล้ว, Thai Definition: ร่องรอยที่นำให้สืบสาวเรื่องราวต่อไปได้
สืบสาวราวเรื่อง(v) trace, See also: search, probe, seek, Syn. สืบเสาะ, สืบ, สืบสาว, สืบสวน, Example: เราต้องสืบสาวราวเรื่องย้อนหลังขึ้นไปให้ไกลพอที่จะรู้ข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัด, Thai Definition: ติดตามค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ทราบชัดเจน
แกะรอย(v) trail, See also: trace, detect, Syn. ติดตาม, สืบหา, ค้นหา, สืบเสาะ, Example: นายพรานแกะรอยลูกกวาง, Thai Definition: ติดตามหาร่องรอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาะแส[bǿsaē] (n) EN: clue ; hint ; trace
โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[dōi mai thing rǿngrøi wai] (x) EN: without trace  FR: sans laisser de trace
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[hāi pai dōi mai thing rǿngrøi wai] (v, exp) EN: vanish into the air ; disappear without trace  FR: disparaître sans laisser de trace
เจริญรอย[jaroēnrøi] (v) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace  FR: suivre
เจริญรอยตาม[jaroēnrøi tām] (v, exp) EN: follow in the footsteps of  FR: marcher sur les traces (de)
การคุมกำเนิด[kān khum kamnoēt] (n) EN: birth control ; contraception  FR: contraception [ f ]
เค้าเงื่อน[khao-ngeūoen] (n) EN: trace
เขียน[khīen] (v) EN: draw ; sketch ; paint  FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนวงกลม[khīen wongklom] (v, exp) EN: draw a circle  FR: tracer un cercle
ขีด[khīt] (v) EN: draw ; mark ; delineate ; line  FR: tracer ; marquer ; délimiter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trace
traced
tracer
traces
traces
tracey
tracers
traceable
traceability
traceabilities

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trace
traced
tracer
traces
tracers
tracery
traceable
traceries

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗迹[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ,   /  ] trace; vestige; historical remains; remnant #16,187 [Add to Longdo]
影踪[yǐng zōng, ㄧㄥˇ ㄗㄨㄥ,   /  ] trace; sign #66,375 [Add to Longdo]
稀有元素[xī yǒu yuán sù, ㄒㄧ ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ,    ] trace element (nutrition) #147,545 [Add to Longdo]
生命的遗迹[shēng mìng de yí jì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄧˊ ㄐㄧˋ,      /     ] trace of life; vestige of life [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, ] traces (of a carriage) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufverfolgungsprogramm { n }trace program [Add to Longdo]
Spur { f } | Spuren { pl }trace | traces [Add to Longdo]
Spurenanalyse { f }trace analysis [Add to Longdo]
Spurenelement { n } | Spurenelemente { pl }trace element; trace mineral; oligoelement | trace elements [Add to Longdo]
Spurengas { n }trace gas [Add to Longdo]
Spurenstoff { m }trace substance [Add to Longdo]
Tracer { m }; Indikator { m }; Fühler { m } | radioaktiver Tracer; radioaktiver Indikatortracer | radioactive tracer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げ, ge] (n, n-suf) (1) sign; indication; trace; touch; feeling; (n-pref) (2) somehow; for some reason; seeming to be #979 [Add to Longdo]
跡(P);迹;痕;址[あと, ato] (n) (1) trace; tracks; mark; sign; (2) remains; ruins; (3) (esp. 痕) scar; (P) #2,177 [Add to Longdo]
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) { math } locus; (P) #7,473 [Add to Longdo]
痕跡[こんせき, konseki] (n, adj-no) trace; traces; vestige; vestiges; (P) #12,643 [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) #14,892 [Add to Longdo]
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P) #15,595 [Add to Longdo]
面影(P);俤[おもかげ, omokage] (n) face; looks; vestiges; trace; (P) #16,636 [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
オーラルピル[o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill) [Add to Longdo]
シュプール[shupu-ru] (n) trace (e.g. from skis) (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
トレース[とれーす, tore-su] trace (vs) [Add to Longdo]
トレースモード[とれーすもーど, tore-sumo-do] trace mode [Add to Longdo]
回線追跡[かいせんついせき, kaisentsuiseki] line trace [Add to Longdo]
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace [Add to Longdo]
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trace \Trace\, n. [F. trais. pl. of trait. See {Trait}.]
   1. One of two straps, chains, or ropes of a harness,
    extending from the collar or breastplate to a whiffletree
    attached to a vehicle or thing to be drawn; a tug.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A connecting bar or rod, pivoted at each end to
    the end of another piece, for transmitting motion, esp.
    from one plane to another; specif., such a piece in an
    organ-stop action to transmit motion from the trundle to
    the lever actuating the stop slider.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trace \Trace\, n. [F. trace. See {Trace}, v. t. ]
   1. A mark left by anything passing; a track; a path; a
    course; a footprint; a vestige; as, the trace of a
    carriage or sled; the trace of a deer; a sinuous trace.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem. & Min.) A very small quantity of an element or
    compound in a given substance, especially when so small
    that the amount is not quantitatively determined in an
    analysis; -- hence, in stating an analysis, often
    contracted to tr.
    [1913 Webster]
 
   3. A mark, impression, or visible appearance of anything left
    when the thing itself no longer exists; remains; token;
    vestige.
    [1913 Webster]
 
       The shady empire shall retain no trace
       Of war or blood, but in the sylvan chase. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Descriptive Geom. & Persp.) The intersection of a plane
    of projection, or an original plane, with a coordinate
    plane.
    [1913 Webster]
 
   5. (Fort.) The ground plan of a work or works.
    [1913 Webster]
 
   {Syn}.-Vestige; mark; token. See {Vestige}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trace \Trace\, v. t. [imp. & p. p. {traced}; p. pr. & vb. n.
   {tracing}.] [OF. tracier, F. tracer, from (assumed) LL.
   tractiare, fr.L. tractus, p. p. of trahere to draw. Cf.
   {Abstract}, {Attract}, {Contract}, {Portratt}, {Tract},
   {Trail}, {Train}, {Treat}. ]
   1. To mark out; to draw or delineate with marks; especially,
    to copy, as a drawing or engraving, by following the lines
    and marking them on a sheet superimposed, through which
    they appear; as, to trace a figure or an outline; a traced
    drawing.
    [1913 Webster]
 
       Some faintly traced features or outline of the
       mother and the child, slowly lading into the
       twilight of the woods.        --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. To follow by some mark that has been left by a person or
    thing which has preceded; to follow by footsteps, tracks,
    or tokens. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       You may trace the deluge quite round the globe. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
       I feel thy power . . . to trace the ways
       Of highest agents.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to follow the trace or track of.
    [1913 Webster]
 
       How all the way the prince on footpace traced.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To copy; to imitate.
    [1913 Webster]
 
       That servile path thou nobly dost decline,
       Of tracing word, and line by line.  --Denham.
    [1913 Webster]
 
   5. To walk over; to pass through; to traverse.
    [1913 Webster]
 
       We do tracethis alley up and down.  --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trace \Trace\, v. i.
   To walk; to go; to travel. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Not wont on foot with heavy arms to trace. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trace
   n 1: a just detectable amount; "he speaks French with a trace of
      an accent" [syn: {trace}, {hint}, {suggestion}]
   2: an indication that something has been present; "there wasn't
     a trace of evidence for the claim"; "a tincture of
     condescension" [syn: {trace}, {vestige}, {tincture},
     {shadow}]
   3: a suggestion of some quality; "there was a touch of sarcasm
     in his tone"; "he detected a ghost of a smile on her face"
     [syn: {touch}, {trace}, {ghost}]
   4: a drawing created by superimposing a semitransparent sheet of
     paper on the original image and copying on it the lines of
     the original image [syn: {tracing}, {trace}]
   5: either of two lines that connect a horse's harness to a wagon
     or other vehicle or to a whiffletree
   6: a visible mark (as a footprint) left by the passage of person
     or animal or vehicle
   v 1: follow, discover, or ascertain the course of development of
      something; "We must follow closely the economic development
      is Cuba" ; "trace the student's progress" [syn: {trace},
      {follow}]
   2: make a mark or lines on a surface; "draw a line"; "trace the
     outline of a figure in the sand" [syn: {trace}, {draw},
     {line}, {describe}, {delineate}]
   3: to go back over again; "we retraced the route we took last
     summer"; "trace your path" [syn: {trace}, {retrace}]
   4: pursue or chase relentlessly; "The hunters traced the deer
     into the woods"; "the detectives hounded the suspect until
     they found him" [syn: {hound}, {hunt}, {trace}]
   5: discover traces of; "She traced the circumstances of her
     birth"
   6: make one's course or travel along a path; travel or pass
     over, around, or along; "The children traced along the edge
     of the dark forest"; "The women traced the pasture"
   7: copy by following the lines of the original drawing on a
     transparent sheet placed upon it; make a tracing of; "trace a
     design"; "trace a pattern"
   8: read with difficulty; "Can you decipher this letter?"; "The
     archeologist traced the hieroglyphs" [syn: {decipher},
     {trace}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 trace /tʀas/ 
  trace; track

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top