Search result for

mob

(165 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mob-, *mob*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mob[N] ฝูงชนที่กำลังสับสนอลหม่าน, See also: ฝูงชนวุ่นวาย, Syn. rabble, crowd
mob[N] แก๊งมาเฟีย, See also: กลุ่มอาชญากร, Syn. mafia
mob[VT] รุมล้อม, See also: ห้อมล้อม, กลุ้มรุม, Syn. throng, crowd, swarm
mob[VT] ก่อการจลาจล, See also: ชุลมุนวุ่นวาย, โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. crowd
moby[SL] เมกกะไบต์ (หน่วยวัดขนาดความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์)
mobile[ADJ] ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย, See also: เคลื่อนที่ง่าย, เคลื่อนไหวได้, Syn. movable, dynamic, Ant. immobile, stationary, fixed
mobile[ADJ] แปรเปลี่ยนได้ง่าย, See also: แปรเปลี่ยนเร็ว, เปลี่ยนแปลงง่าย, Ant. unchanging
mobile[N] เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้, See also: โมบาย
mob cap[N] หมวกผ้าฝ้ายคลุมผมของผู้หญิงในช่วงศตวรรษที่ 18-19
mobster[N] อาชญากร, See also: คนร้าย, Syn. gangster, rocketeer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
mobcap(มอบ'แคพ) n. หมวกสตรีขนาดใหญ่
mobile(โม'ไบลฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ได้,ซึ่งเคลื่อนไหวไปมาได้รวดเร็ว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. n. รูปปั้นที่เคลื่อนที่ได้
mobilise(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
mobility(โมบิล'ลิที) n. ความสามารถในการเคลื่อนไหว,การเคลื่อนไหวไปมา,การเคลื่อนย้าย
mobilize(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
mobocracy(มอบออค'ระซี) n. การปกครองโดยมวลชน,มวลชนที่เป็นชั้นปกครองกลุ่มหนึ่ง, See also: mobocrat n. mobocratic adj.
mobster(มอบ`สเทอะ) n.สมาชิกแก๊งอาชญากร
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
automobile(ออโทโมบีล',ออโทโม'บีล) adj. รถยนต์. -n. เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
mob(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,โขลง,มวลชน
mob(vt) ห้อมล้อม,กลุ้มรุมทำร้าย,ก่อการจลาจล,ชุลมุนวุ่นวาย
mobile(adj) เคลื่อนที่ง่าย,เคลื่อนไหวง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
mobility(n) การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนย้าย
mobilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์,การระดมพล,การเคลื่อนพล
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์,ชุมนุม,เกณฑ์,ระดมพล,เคลื่อนพล
automobile(n) รถยนต์
bloodmobile(n) รถบริจาคโลหิต
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mobฝูงชน (มักก่อความวุ่นวาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobฝูงชนวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobileประติมากรรมจลดุล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile phoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile satellite service (MSS)บริการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (เอ็มเอสเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile telephone systemระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobilisation, joint; mobilization, jointการคลายข้อติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobilisation; mobilization๑. การคลาย๒. การเคลื่อนย้าย (เข้ากระแสเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobilityการโยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobility, labourการเคลื่อนที่ของแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mobileเคลื่อนที่ไปมา, ภาพกล, เคลื่อนที่, สิ่งแขวน [การแพทย์]
Mobile agentsเอเจนต์เคลื่อนที่ (ซอฟต์แวร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile agents (Computer software)โมบาย เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mobile commerceการพาณิชย์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Mobile communication systemsระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Mobile communication systems in educationระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Mobile Health Unitsหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ [การแพทย์]
Mobile health units ; Mobile hospitalsหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Mobile Incinerator เตาเผาเคลื่อนที่
เตาเผาขนาดเล็ก ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้รถบรรทุกหรือรถลาก เพื่อนำไปกำจัดขยะโดยวิธีเผาตามแหล่งเกิดขยะได้โดยตรง ส่วนมากใช้กับการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลขนาดเล็ก [สิ่งแวดล้อม]
Mobile IP (Computer network protocol)โมบายไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
Burnt Sienna, you're gonna be stuck in a mobile oncology truck in Pewaukee, Wisconsin.เบอร์น เซียน่า นายจะตกหลุมรักอยู่ในรถบ้านเคลื่อนที่ ใน มิลว็อกกี้ วิสคอนซิน Dying Changes Everything (2008)
We need to find some way of limiting their mobility and drawing them into a trap.ไปเอาเขาลงมา The Moment of Truth (2008)
A Mob bank. I guess the Joker's as crazy as they say.ธนาคารพวกมาเฟีย โจ๊กเกอร์มันบ้าสมคำเล่าลือ The Dark Knight (2008)
This bank was another drop for the Mob. That makes five.ธนาคารนี่เป็นที่เก็บเงินของมัน แห่งที่ 5 The Dark Knight (2008)
One man or the entire Mob? He can wait.คนเดียวกับรวบทั้งแก๊งค์ โจ๊กเกอร์รอได้ The Dark Knight (2008)
Yeah, well, good thing about the Mob is they keep giving you second chances.นะ ข้อดีของพวกมาเฟียร์คือ มันให้โอกาสเราแก้มืออีกเรื่อยๆ The Dark Knight (2008)
I've put every money launderer in Gotham behind bars but the Mob is still getting its money out.ผมจับพวกฟอกเงินเข้าคุกหมดแล้ว แต่พวกมาเฟียยังเอาเงินไปได้ The Dark Knight (2008)
We're going after the Mob's life savings.เราจะยึดเงินออมทั้งชีวิตของพวกมัน The Dark Knight (2008)
For security purposes, I'm gonna have to ask you to check in your mobile.เพื่อความปลอดภัย ผมต้องขอให้ฝากโทรศัพท์ไว้ The Dark Knight (2008)
They're all gonna come after you now, and not just the Mob.ไม่ใช่แค่พวกมาเฟีย ทั้งนักการเมือง The Dark Knight (2008)
The whole Mob's after you and you're worried about these guys?แต่คุณกลัวคนพวกนี้เหรอ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mobThe mob gathered round the car like so many flies.
mobYou should turn off the mobile phone.
mobHey, is this fish tasty for real? It looks like a fish that was a black porgy who'd fallen in with mobsters and been put on the countries most wanted list!?
mobOn Jul 18th Mark/Space released an updated version of Missing Sync for Windows Mobile for the Mac OS X.
mobThe woman in a red dress ignored the black-clothed man and called a friend on her mobile.
mobEven making an international phone call from a mobile, if it's Mobila then you can do it for 20 Yen per minute.
mobHe battled his way out of the mob.
mobThis type of mobile phone sells well.
mobThe policeman was confronted by the angry mob.
mobAh, could we swap our mobile numbers next time?
mobHis mobile phone produced radio emissions that interfered with other phones.
mobAmerica is a large country and its people are mobile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือถือ[N] cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count unit: เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ[N] mobile phone
ระดม[V] mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
โหม[V] mobilize, See also: concentrate, strain, exert, Syn. ระดม, Example: บริษัทเหล่านี้ได้โหมโฆษณาสร้างภาพสังคมข้อมูลขนานใหญ่
ไร่เลื่อนลอย[N] mobile plantation, Example: ลักษณะการใช้ที่ดินแบบเดิมทั้งในลักษณะไร่หมุนเวียน และไร่เลื่อนลอย ส่วนใหญ่จะมีระบบการใช้แรงงานร่วมกัน และการใช้ที่ดินเป็นแปลงใหญ่ติดต่อกัน, Thai definition: ไร่ที่ทำเพียงระยะเวลาสั้นๆ แล้วหาพื้นที่ใหม่โดยการหักร้างถางพง
ยกกำลัง[V] mobilize, See also: assemble, prepare, gather, raise an army, Syn. รวมพล, Example: มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย
กฎหมู่[N] mob rule, See also: jungle law, majority power, Example: นาย เติ้ง เสี่ยว ผิง ไม่อาจยินยอมให้กฎหมู่หรืออิทธิพลของชาวต่างประเทศมามีส่วนกำหนดวิถีทางการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมจีนจนมากเกินไป, Thai definition: อำนาจกดดันที่บุคคลจำนวนมากนำมาใช้บีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำหรือเว้นกระทำสิ่งที่ต้องการ (มักไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย)
การกลุ้มรุม[N] besieging, See also: mobbing, lynching, Syn. การห้อมล้อม, Example: เมื่อซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยก้าวพ้นจากรถไฟก็พบกับการกลุ้มรุมของนักข่าว
โทรศัพท์เคลื่อนที่[N] mobile telephone, See also: cellular telephone, cell phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, Count unit: เครื่อง
ระดมกำลัง[V] mobilize (one's) forces, See also: muster (one's) strength, Syn. รวมกำลัง, Example: มีการโทรขู่ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ ใน 5 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังค้นทุกจุดแต่ไม่พบ, Thai definition: รวมกำลังพร้อมๆ กันอย่างเร่งด่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
ช่างซ่อมรถ[n.] (chang sǿm rot) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic   FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
ห้องสมุดเคลื่อนที่[n. exp.] (hǿngsamut khleūoenthī) EN: mobile library   FR: bibliothèque mobile [f] ; bibliothèque itinérante [f]
จักรยานยนต์[n.] (jakkrayānyon) EN: motorcycle   FR: vélomoteur [m] ; mobylette [f]
การประกันภัยรถยนต์[n. exp.] (kān prakanphai rotyon) EN: car insurance   FR: assurance automobile [f]
การระดม[n.] (kān radom) EN: mobilization   FR: mobilisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOB    M AA1 B
MOBS    M AA1 B Z
MOBE    M OW1 B
MOBY    M OW1 B IY0
MOBBS    M AA1 B Z
MOBAY    M OW0 B EY1
MOBIL    M OW1 B AH0 L
MOB'S    M AA1 B Z
MOBERG    M OW1 B ER0 G
MOBIUS    M OW1 B IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mob    (v) (m o1 b)
mobs    (v) (m o1 b z)
mobbed    (v) (m o1 b d)
mobcap    (n) (m o1 b k a p)
mobile    (n) (m ou1 b ai l)
mobbing    (v) (m o1 b i ng)
mobcaps    (n) (m o1 b k a p s)
mobiles    (n) (m ou1 b ai l z)
mobster    (n) (m o1 b s t @ r)
mobility    (n) (m ou1 b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesetz {n} des Pöbelsmob law [Add to Longdo]
Haufen {m} | ein undisziplinierter Haufenmob | an undisciplined mob [Add to Longdo]
Herrschaft {f} des Pöbelsmob rule [Add to Longdo]
Massenausschreitungen {pl}mob violence [Add to Longdo]
Mobilfunk {m}mobile radio; cellular radio [Add to Longdo]
Mobilien {pl}furnishings [Add to Longdo]
Mobilien {pl}; bewegiches Habemovables; chattels [Add to Longdo]
Mobile {n}mobile [Add to Longdo]
Mobilisierung {f}mobilization [Add to Longdo]
Mobilität {f}mobility [Add to Longdo]
Mobilkommunikation {f}mobile communications [Add to Longdo]
Mobilkommunikationsnetz {n} | Mobilkommunikationsnetze {pl}mobile communication network | mobile communication networks [Add to Longdo]
Mobiltelefon {n}; Handy {n}; Funktelefon {n}mobile; mobile phone; cellular; cellular phone; cellphone [Add to Longdo]
mobile Polizeiwache {f}mobile police station [Add to Longdo]
mobil {adj} | mobiler | am mobilstenmobile | more mobile | most mobile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P) [Add to Longdo]
ウルトラモバイルPC[ウルトラモバイルピーシー, urutoramobairupi-shi-] (n) {comp} ultra-mobile PC [Add to Longdo]
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.) [Add to Longdo]
オート[, o-to] (n) (1) auto; automobile; automatic; (2) oat; oats; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动员[dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] mobilize; arouse [Add to Longdo]
小灵通[xiǎo líng tōng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ, / ] mobile phone (with a local, 7-digit phone number) [Add to Longdo]
复员[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] mobilization [Add to Longdo]
乌合之众[wū hé zhī zhòng, ㄏㄜˊ ㄓ ㄓㄨㄥˋ, / ] mob [Add to Longdo]
移动式[yí dòng shì, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] mobile [Add to Longdo]
移动式电话[yí dòng shì diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mobile telephone [Add to Longdo]
移动电话[yí dòng diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mobile telephone [Add to Longdo]
行动电话[xíng dòng diàn huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mobile telephone [Add to Longdo]
运动战[yùn dòng zhàn, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄢˋ, / ] mobile warfare [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
モバイル[もばいる, mobairu] mobile [Add to Longdo]
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications [Add to Longdo]
モバイル電話[モバイルでんわ, mobairu denwa] mobile telephone [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications) [Add to Longdo]
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal) [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
動員[どういん, douin] mobilisieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mob \Mob\, n. [L. mobile vulgus, the movable common people. See
   {Mobile}, n.]
   1. The lower classes of a community; the populace, or the
    lowest part of it.
    [1913 Webster]
 
       A cluster of mob were making themselves merry with
       their betters.            --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A throng; a rabble; esp., an unlawful or riotous
    assembly; a disorderly crowd.
    [1913 Webster]
 
       The mob of gentlemen who wrote with ease. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Had every Athenian citizen been a Socrates, every
       Athenian assembly would still have been a mob.
                          --Madison.
    [1913 Webster]
 
       Confused by brainless mobs.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. A criminal organization or organized criminal gangs,
    collectively; the Mafia; the syndicate; as, he was a
    lawyer for the mob.
    [PJC]
 
   {Mob law}, law administered by the mob; lynch law.
 
   {Swell mob}, well dressed thieves and swindlers, regarded
    collectively. [Slang] --Dickens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mob \Mob\, v. t. [imp. & p. p. {Mobbed}; p. pr. & vb. n.
   {Mobbing}.]
   To crowd about, as a mob, and attack or annoy; as, to mob a
   house or a person.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mob \Mob\, n. [See {Mobcap}.]
   A mobcap. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mob \Mob\, v. t.
   To wrap up in, or cover with, a cowl. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mob
   n 1: a disorderly crowd of people [syn: {mob}, {rabble}, {rout}]
   2: a loose affiliation of gangsters in charge of organized
     criminal activities [syn: {syndicate}, {crime syndicate},
     {mob}, {family}]
   3: an association of criminals; "police tried to break up the
     gang"; "a pack of thieves" [syn: {gang}, {pack}, {ring},
     {mob}]
   v 1: press tightly together or cram; "The crowd packed the
      auditorium" [syn: {throng}, {mob}, {pack}, {pile}, {jam}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top