ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gangster

G AE1 NG S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangster-, *gangster*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangster(n) เหล่าร้าย, See also: อันธพาล, นักเลง, นักเลงโต, Syn. racketeer, mobster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal, racketeer

English-Thai: Nontri Dictionary
gangster(n) คนพาล, คนร้าย, นักเลง, พวกอั้งยี่, พวกอันธพาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gangsterนักเลง, คนร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To me... being a gangster was better than being president of the United States.สำหรับผม ได้เข้าแก๊งค์ยังดีเสียกว่า การจะไปเป็นปธน.สหรัฐ Goodfellas (1990)
Of all the people here at Prince and Company, you've chosen counsel from the Gangster of Love.ในบรรดาทุกคนที่ปริ๊นซ์เนี่ย คุณถูกเลือกให้เป็นที่ปรึกษา ในหมู่พวกคนมีความรักเชียวนะ Mannequin: On the Move (1991)
Won't the gangsters be looking for you there?จะไม่ได้คนร้ายจะมองหาคุณมี? Pulp Fiction (1994)
She comes home from a hard day's work, finds a bunch of gangsters in her kitchen... doing a bunch of gangster shit, there ain't no tellin' what she's liable to do.เธอมาบ้านจากการทำงานหนักของวันพบพวงของคนร้ายอยู่ในห้องครัวของเธอ ... ทำพวงของนักเลงอึ, ที่มีอยู่ไม่ไม่มี tellin 'กับสิ่งที่เขามีแนวโน้มที่จะทำ Pulp Fiction (1994)
The police is investigating gangsters over the dead body which was found at the harbor on the 18thตำรวจกำลังสอบปากคำ บรรดาแก๊งค์อันธพาล ศพของชาย ที่ถูกพบในอ่าวในวันที่ 18 Failan (2001)
That's some gangster shit. He's like the thug on your block.ก็แค่กุ๊ย อันธพาลทั่วไป Ken Park (2002)
If I talk about it, gangster people will come to my house and cut me.ขืนฉันพูดไป แก็งค์อิทธิพลไปที่บ้าน เชือดฉันแน่ Bringing Down the House (2003)
Due to the gangsters who fought for us since Japan's occupation, หากไม่มี วีรบุรุษ ผู้เรียกร้องเอกราช จากญี่ป่น My Tutor Friend (2003)
I'm a gangster now, but I graduated high school though.ถึงแม้ตอนนี้ผมเป็นนักเลง แต่ผมก็เรียนจบมาจากโรงเรียนนี้นะครับ Crazy First Love (2003)
Butler was fed up being what he called a gangster for capitalism.บัทเลอร์เอือมระอาเต็มทนกับการเป็น "อันธพาลประจำระบบทุนนิยม" The Corporation (2003)
You want to be gangsters too, huh?พวกนายอยากเป็นอันธพาลใช่ไหม หา Spin Kick (2004)
Just so as you gangsters always do, okay?ทำอย่างที่พวกอันธพาลอย่างนายชอบทำได้ใช่ไหม Spin Kick (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gangsterA group of gangsters stole money.
gangsterAmong the gangsters he went by Dan.
gangsterGangsters robbed a bank of thousands of dollars.
gangsterHe is threatened by a certain gangster.
gangsterHey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
gangsterI identified myself with the gangster in the film.
gangsterI saw a gangster lying in the light from the hall.
gangsterSpying on gangsters was a dangerous venture.
gangsterThe bold man glanced at the gangster with hatred and contempt.
gangsterThe gangsters extorted a vast sum of money from the rich man.
gangsterThe gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มฤจฉาชีพ(n) criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai Definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จิ๊กโก๋(n) gangster, See also: racketeer, hooligan, Example: เขาเคยเป็นจิ๊กโก๋อยู่แถวพัทยามาก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ชอบแต่งตัวรัดรูปเดินกรีดกรายไปมา
เหล่าร้าย(n) gangsters, See also: hoodlums, rascals, rogues, criminals, Syn. คนร้าย, ผู้ร้าย, Example: เหล่าร้ายที่จับได้ทั้งหมดนี้เป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [ m ] ; gangster [ m ] ; voleur [ m ] ; truand [ m ] ; vagabond [ m ]
นักเลงโต[naklēng tō] (n, exp) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug
เสือ[seūa] (n) EN: bandit ; gangster ; criminal  FR: bandit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GANGSTER G AE1 NG S T ER0
GANGSTERS G AE1 NG S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gangster (n) gˈæŋstər (g a1 ng s t @ r)
gangsters (n) gˈæŋstəz (g a1 ng s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor, #3,676 [Add to Longdo]
匪徒[fěi tú, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ, ] gangster; bandit, #22,779 [Add to Longdo]
顽匪[wán fěi, ㄨㄢˊ ㄈㄟˇ, / ] gangster; bandit, #199,157 [Add to Longdo]
匪徒集团[fěi tú jí tuán, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] gangster [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangster { m } | Gangster { pl }gangster | gangsters [Add to Longdo]
Gangster { m }bandit [Add to Longdo]
Gangster { m }gunman [Add to Longdo]
Gangster { m }racketeer [Add to Longdo]
Gangster { m }mobsman; mobster [ Am. ] [Add to Longdo]
Gangstertum { n }racketeering [Add to Longdo]
Gangsterbande { f }gang of criminals [Add to Longdo]
Gangsterbraut { f }moll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
ギャング[gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P) [Add to Longdo]
ギャングスター[gyangusuta-] (n) gangster [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
凶党[きょうとう, kyoutou] (n) gang; gangsters [Add to Longdo]
元悪[げんあく, gen'aku] (n) head gangster [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P) [Add to Longdo]
暴力団員[ぼうりょくだんいん, bouryokudan'in] (n) (See 暴力団) gangster; mobster; yakuza (member) [Add to Longdo]
暴力団狩り[ぼうりょくだんがり, bouryokudangari] (n) roundup of gangsters [Add to Longdo]
暴力団組員[ぼうりょくだんくみいん, bouryokudankumiin] (n) (sens) mobsters; gangsters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gangster
   n 1: a criminal who is a member of gang [syn: {gangster},
      {mobster}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gangster /gɛŋstr/ 
  bandit; gangsters; gunman; racketeer

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 gangster /gɛŋstər/
  gangster; hoodlum

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 gangster
  gangster; hoodlum

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top