ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

携帯電話

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -携帯電話-, *携帯電話*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์เคลื่อนที่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์มือถือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n, adj-no) mobile telephone; cellular telephone [Add to Longdo]
携帯電話ゲーム[けいたいでんわゲーム, keitaidenwa ge-mu] (n) mobile game [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This type of mobile phone sells well.この型の携帯電話はよく売れています。
Oh no! I wasn't paying attention and left my cell phone in the restaurant!しまった!ウッカリして、携帯電話をお店に忘れてきちゃった。
I want a cellular phone, but I don't have enough money to pay for one.携帯電話がほしいのですが、支払うのに十分なお金がありません。
I want a cellular phone.携帯電話が欲しいな。
You should turn off the mobile phone.携帯電話の電源を切るべきである。
His mobile phone produced radio emissions that interfered with other phones.彼の携帯電話は他の電話を妨害する電波を出した。
Even making an international phone call from a mobile, if it's Mobila then you can do it for 20 Yen per minute.携帯電話から国際電話をかけても、モビラなら「1分あたり20円」でかけられます。
In addition to PCs, it can be used with cell phones.パソコンに加え、携帯電話での利用が可能です。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. I got a cell phone and I got cigarettes. I got no fucking weapon.[JP] いや 携帯電話とタバコだけだ 武器なんかない Phone Booth (2002)
pick up the phone.[JP] 、ムッシュSauni鑽eは、 携帯電話を拾うてください。 The Da Vinci Code (2006)
Now it's a mark of status. And speed dial is quickly replacing the drop of a coin.[JP] それは今や一つのステータスだ 電話ボックスよりも携帯電話なのだ Phone Booth (2002)
3 million New Yorkers are cell phone users.[JP] 携帯電話をつかってるのは300万人 Phone Booth (2002)
I'm on a cell phone, darling.[JP] 携帯電話からなんだ The Italian Job (2003)
- Or a cell phone.[JP] - 携帯電話かもな Phone Booth (2002)
Man, this is the greatest cell phone ever made.[JP] 最新型の携帯電話 Cellular (2004)
Citizens are asked to refrain from using cell phones.[JP] 現在 携帯電話は非常に つながりにくくなっていますので 使用を控えてください Until the Lights Come Back (2005)
_[JP] 携帯電話を出せ New Normal (2015)
Send her alone. Give her your phone.[JP] 彼女一人だ あんたの携帯電話を渡せ The Bourne Supremacy (2004)
pick up the phone.[JP] 、ムッシュ、携帯電話を拾うてください。 The Da Vinci Code (2006)
Now, why would a man who has a cell phone call you every day from a phone booth?[JP] いいかい 携帯電話を持ってるのに なぜわざわざ電話ボックスを 使うと思う? Phone Booth (2002)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top