Search result for

ห้อมล้อม

(41 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้อมล้อม-, *ห้อมล้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้อมล้อม[V] be besieged, See also: be thronged, throng, be mobbed, surround, Syn. กลุ้มรุม, รุมล้อม, Example: แฟนเพลงพากันห้อมล้อมนักร้องหนุ่มหน้าหล่อและส่งเสียงกรี๊ดตลอดเวลา
ห้อมล้อม[V] surround, See also: encircle, enclose, encompass, envelop, hem in, Syn. โอบล้อม, แวดล้อม, Example: สถานที่แห่งนี้ห้อมล้อมด้วยภูเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้อมล้อมก. โอบล้อม, แวดล้อม, เช่น ฝูงชนห้อมล้อมดาราภาพยนตร์ชื่อดัง.
แวดล้อมห้อมล้อม เช่น มีบริวารแวดล้อม พอร้องเพลงจบก็มีคนมาแวดล้อมขอลายเซ็น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A dark day for Richard Nixon, who has drawn crowds to the vast Ellipse south of the White House before.เป็นวันที่มืดมนสำหรับริชาร์ด นิกสัน คนที่ถูกผู้คนห้อมล้อม ไปยังห้องรูปไข่ด้านทิศใต้ ของทำเนียบขาว Frost/Nixon (2008)
And women all over him!มีหญิงสาวห้อมล้อมมัน! Frost/Nixon (2008)
You'll be surrounded by your friends, you can play house with the Governor, and nobody gets hurt.คุณจะถูกห้อมล้อมโดยเพื่อนๆ คุณสามารถกลับไปเล่นละครต่อกับผู้ว่าการรัฐฯ และจะไม่มีใครเจ็บตัว Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
At one point, there was a whole lot of people that would put a whole lot of money on me.ที่จุดมุ่งหมายเดียวจะมี คนจำนวนมากห้อมล้อมเรา ที่นั้นจะเติมเต็ม เงินจำนวนมากให้กับฉัน Fighting (2009)
Retired and surrounded by pussy.เกษียณแล้วห้อมล้อมไปด้วยสาวๆ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Miami, South Beach... surrounded by pussy.ชายหาดตอนใต้,ไมอามี่ ห้อมล้อมไปด้วยสาวๆ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Surrounded by sweater-wearing catsโดยมีแมวที่สวมสเว็ตเตอร์ห้อมล้อม Introduction to Film (2009)
My home was next to a lake, surrounded by the tallest mountains.บ้านข้าอยู่ใกล้ทะเลสาบ ห้อมล้อมด้วยภูเขา The Lady of the Lake (2009)
And all these doctors circling around my mother...นั่นคือด้านที่เราเห็น... ...แล้วก็มีหมอยืนห้อมล้อม แม่ผมอยู่... You Don't Know Jack (2010)
There you went,right to the front of the line,And everyone was saying,เมื่อคุณมาถึง พร้อมกับสาวๆที่ห้อมล้อมคุณ เมื่อคุณไปถึงหัวแถว Iwo Jima (2010)
And i was surrounded by all these confident, sexy women, And i realized,และถูกห้อมล้อมด้วย สาวสวย หุ่นสะบึ้ม ทำให้ฉัน Lovely (2010)
"And in the darkness bind them.""แล้วก็ห้อมล้อมไว้ด้วยความมืดมิด" The Precious Fragmentation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround   FR: entourer ; se grouper autour

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besiege[VT] รุมล้อม, See also: ห้อมล้อม, มะรุมมะตุ้ม
beset with[PHRV] รุมเร้าด้วย, See also: ห้อมล้อมด้วย
box in[PHRV] ห้อมล้อมแน่นหนา, See also: โอบล้อม, Syn. hedge in, hem in
cluster around[PHRV] ห้อมล้อม, See also: ล้อมรอบ, Syn. cluster round
cluster round[PHRV] ห้อมล้อม, See also: ล้อมรอบ, Syn. cluster around
envelop in[PHRV] ห้อมล้อมด้วย, See also: โอบล้อมด้วย, Syn. swathe in, wrap in
environ[VT] ล้อมรอบ, See also: ห้อมล้อม, Syn. encircle, surround
gather from[PHRV] มุง, See also: ห้อมล้อม, พากันมามุง (จากที่ต่างๆ)
gather round[PHRV] ห้อมล้อมเข้ามา, See also: (ฝูงชน) เร่เข้ามา, ชุมนุม, รวมตัวกันเข้ามา, ล้อม, ล้อมรอบ, เข้ามาล้อม
mob[VT] รุมล้อม, See also: ห้อมล้อม, กลุ้มรุม, Syn. throng, crowd, swarm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
enfold(เอนโฟลดฺ') vt. ห่อ,หุ้ม,ห้อมล้อม,พับกอด, See also: enfolder n. ดูenfold enfoldment n. ดูenfold, Syn. embrace
pocket(พอค'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one's pocket ที่มีครอบ
surround(ซะเรานฺดฺ') vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,แวดล้อม,ห้อมล้อม. n. สิ่งที่โอบล้อม,บริเวณแวดล้อม., See also: surroundedly adv., Syn. encompass,circle,encircle

English-Thai: Nontri Dictionary
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้
encompass(vt) ล้อมวง,ห้อมล้อม,ตีวง,รวมไว้,ปิดผนึก
inclose(vt) ห้อมล้อม,สอดมาด้วย,แนบมาด้วย
inclosure(n) การห้อมล้อม,สิ่งที่สอดมา,สิ่งที่แนบมา
invest(vt) ลงทุน,ปกคลุม,ตกแต่ง,ห้อมล้อม,สวมให้,ใช้จ่าย
mob(vt) ห้อมล้อม,กลุ้มรุมทำร้าย,ก่อการจลาจล,ชุลมุนวุ่นวาย
surround(vt) ห้อมล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
取り巻く[とりまく, torimaku] (vt) ห้อมล้อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top