ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โทรศัพท์มือถือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โทรศัพท์มือถือ-, *โทรศัพท์มือถือ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรศัพท์มือถือ(n) mobile phone

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
handheld satellite phoneโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we're still mobile.ฉันคิดว่าเรายังคงเป็น โทรศัพท์มือถือ Mad Max (1979)
Is there a phone?มีโทรศัพท์มือถือหรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Anything I wanted was a phone call away.สิ่งที่ผมอยากได้คือโทรศัพท์มือถือ Goodfellas (1990)
Uh, are you talkin' to me on a cellular phone?เอ่อคุณพูด ​​'ให้ฉันบนโทรศัพท์มือถือ? Pulp Fiction (1994)
- You were talking about drug shit on a cellular phone!- คุณกำลังพูดถึงอึยาเสพติดในโทรศัพท์มือถือ! Pulp Fiction (1994)
In the bag. - Is that a cellular phone?- นั่นคือโทรศัพท์มือถือ? Pulp Fiction (1994)
This's even got a cellular phone. You can call your wife if you want to.มีโทรศัพท์มือถือ คุณจะได้โทรหาภรรยาได้เมื่อคุณคิดถึงเธอนะ The Jackal (1997)
I got cell phones, call waiting, e- mail, voice mail and I haven't heard una chingada from you.ผมได้รับโทรศัพท์มือถือ, รอสาย, e-mail, ข้อความเสียง ... ... และฉันไม่เคยได้ยิน chingada อูจากคุณ Showtime (2002)
All cell phone signals in this area are under surveillanceสัญญานโทรศัพท์มือถือ ในเขตนี้ถูกดักฟังไว้หมดแล้วครับ Infernal Affairs (2002)
It may have a phone or a radio. Maybe we can see the road.มันอาจจะมีโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุ บางทีเราจะเห็นถนน Wrong Turn (2003)
I put your tickets, passport, and your new cell phone in your briefcase and Hong will be there in ten minutes.ฉันเตรียมตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ท แล้วก็โทรศัพท์มือถืออันใหม่ใส่ในกระเป๋าให้คุณแล้วนะคะ คุณฮองจะไปถึงที่นันภายใน10นาทีค่ะ Wicker Park (2004)
Wish I had your cell, I woulda called instead of stopping.คุณไม่มีโทรศัพท์มือถือเหรอ เราจะไดคุยกันแบบ... . ไม่หยุด Eating Out (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรศัพท์มือถือ[thōrasap meūtheū] (n, exp) EN: mobile phone ; cell phone  FR: téléphone portable [ m ] ; GSM [ m ] (Belg.) ; téléphone cellulaire [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), See also: cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ, See also: cell phone, mobile phone
GPRS(abbrev) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cellphone(n) โทรศัพท์มือถือ, Syn. mobile phone, cellular phone

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hp(n) โทรศัพท์มือถือ, Syn. cell phone
iphone[ไอ-โฟน] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์มือถือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top