ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โทรศัพท์มือถือ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โทรศัพท์มือถือ-, *โทรศัพท์มือถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรศัพท์มือถือ[N] mobile phone

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
handheld satellite phoneโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we're still mobile.ฉันคิดว่าเรายังคงเป็น โทรศัพท์มือถือ Mad Max (1979)
Is there a phone?มีโทรศัพท์มือถือหรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Anything I wanted was a phone call away.สิ่งที่ผมอยากได้คือโทรศัพท์มือถือ Goodfellas (1990)
Uh, are you talkin' to me on a cellular phone?เอ่อคุณพูด ​​'ให้ฉันบนโทรศัพท์มือถือPulp Fiction (1994)
- You were talking about drug shit on a cellular phone!- คุณกำลังพูดถึงอึยาเสพติดในโทรศัพท์มือถือPulp Fiction (1994)
In the bag. - Is that a cellular phone?- นั่นคือโทรศัพท์มือถือPulp Fiction (1994)
This's even got a cellular phone. You can call your wife if you want to.มีโทรศัพท์มือถือ คุณจะได้โทรหาภรรยาได้เมื่อคุณคิดถึงเธอนะ The Jackal (1997)
I got cell phones, call waiting, e- mail, voice mail and I haven't heard una chingada from you.ผมได้รับโทรศัพท์มือถือ, รอสาย, e-mail, ข้อความเสียง ... ... และฉันไม่เคยได้ยิน chingada อูจากคุณ Showtime (2002)
All cell phone signals in this area are under surveillanceสัญญานโทรศัพท์มือถือ ในเขตนี้ถูกดักฟังไว้หมดแล้วครับ Infernal Affairs (2002)
It may have a phone or a radio. Maybe we can see the road.มันอาจจะมีโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุ บางทีเราจะเห็นถนน Wrong Turn (2003)
I put your tickets, passport, and your new cell phone in your briefcase and Hong will be there in ten minutes.ฉันเตรียมตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ท แล้วก็โทรศัพท์มือถืออันใหม่ใส่ในกระเป๋าให้คุณแล้วนะคะ คุณฮองจะไปถึงที่นันภายใน10นาทีค่ะ Wicker Park (2004)
Wish I had your cell, I woulda called instead of stopping.คุณไม่มีโทรศัพท์มือถือเหรอ เราจะไดคุยกันแบบ... . ไม่หยุด Eating Out (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรศัพท์มือถือ[n. exp.] (thōrasap meūtheū) EN: mobile phone ; cell phone   FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.) ; téléphone cellulaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cellphone[N] โทรศัพท์มือถือ, Syn. mobile phone, cellular phone

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hp (n) โทรศัพท์มือถือ
See also: S. cell phone,
iphone[ไอ-โฟน] (n ) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์มือถือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top