ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hen

HH EH1 N   
188 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hen-, *hen*
Possible hiragana form: へん
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[heng] การชั่งน้ำหนัก

English-Thai: Longdo Dictionary
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
less then(adj.) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
phenotype(n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.
purple swamphen(n name uniq ) นกอีโก้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hen[N] แม่ไก่
hent[VT] คว้า (คำโบราณ), See also: ฉวย, จับ, Syn. seize
hence[ADV] จากนี้ไป (คำทางการ), See also: ต่อแต่นี้ไป, Syn. from now on, henceforth
hence[ADV] ดังนั้น (คำทางการ), See also: เพราะฉะนั้น, Syn. consequently, therefore, thus
henry[N] หน่วยทางไฟฟ้าซึ่งค่า 1 เฮนรีคือค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรปิด
henbane[N] พืชจำพวก Hyoscyamus niger ใบมีหนามขนและมีกลิ่นเหม็น เป็นพืชที่ใช้ทำยาพิษ
henpeck[VT] ด่าว่า (สามี), See also: ด่า (สามี), ชอบหาเรื่อง (สามี), กระแนะกระแหน (สามี), Syn. criticize, nag
henchman[N] ลูกน้อง, See also: คนสนิท, Syn. follower, supporter
henchman[N] สมาชิกกลุ่มอาชญากร
hen fruit[SL] ไข่ไก่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hen(เฮน) n. ไก่ตัวเมีย,นกตัวเมีย,ผู้หญิง
hence(เฮนซฺ) adv. เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ตั้งแต่นี้ต่อไป,ขณะนี้. interj. จากไป
henceforthadv. ตั้งแต่นี้ไป,ต่อไป,ต่อไปภายหน้า
henceforwardadv. ดูhenceforth
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
henna(เฮน'นะ) สีย้อมสีแดงอมน้ำตาล,ชื่อพืช
henneryn. สถานที่เลี้ยงเป็ดไก่
henotheismn. การบูชาหลายพระเจ้า., See also: henotheist n. henotheistic adj.
henpeck(เฮน'เพค) vt. ด่าว่า,ดุว่า,ชอบหาเรื่อง
henry(เฮน'รี) n. หน่วยนำไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลกรัม-วินาที'

English-Thai: Nontri Dictionary
hen(n) แม่ไก่,ผู้หญิง
hence(adv) จากนี้,ดังนี้,ด้วยเหตุนี้,เพราะฉะนั้น
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
henpecked(adj) ที่กลัวภรรยา,ที่ถูกด่าว่า
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
henceต่อแต่นี้ไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henceforthสืบแต่นั้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hendecagon; undecagonรูปสิบเอ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hendecasyllabic lineบาทสิบเอ็ดพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Henna Leavesใบเทียนกิ่ง [การแพทย์]
Hensแม่ไก่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
henhouse (n ) เล้าไก่
hentai (n) ภาพโป๊ การ์ตูนโป๊

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Henry.เฮนรี่ Double Identity (2010)
Henry.เฮนรี่ The Stable Boy (2012)
Henry.เฮนรี่ Lady of the Lake (2012)
Henry.เฮนรี่ We Are Both (2012)
Henry.เฮนรี่ We Are Both (2012)
Henry?เฮนรี่ Into the Deep (2012)
Henry.เฮนรี่ Welcome to Storybrooke (2013)
Come on, hen... Men. Follow me.มาสิ ชายไก่ ติดตามฉัน. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.ถ้าเรื่องเงินๆ ทองๆ ล่ะก็ เขาเหมือนจงอางหวงไข่ Rebecca (1940)
You stay quiet old hen!เงียบน่า ยายแก่! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My name is Henry Bridgehouse.ชื่อของฉันคือเฮนรี่ บิดเฮอส How I Won the War (1967)
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
henHence, I shall have to stay here.
henHenry wants to see you.
henHe and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.
henIt is a sad house where the hen crows louder than the cock.
henThat fox must have killed the hen.
henShe is like a hen with one chicken.
henExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
henHenry has not more than six dollars.
henHe is a hen-pecked husband.
henEverybody looks up to Henry.
henHence one can say that, of all political ideals, that of making people happy is the most dangerous.
henHenry was not at home, as is often the case with him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกสมุน[N] henchman, See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge, Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่, Ant. หัวหน้า, Example: หัวหน้าโจรพร้อมลูกสมุนถูกจับขณะลักลอบขึ้นเรือข้ามแม่น้ำมาขึ้นฝั่งไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ติดสอยห้อยตามคนบางประเภท เช่น หัวหน้านักเลง หัวหน้าผู้ร้าย
เป็นต้นไป[ADV] from now on, See also: henceforth, hereafter, henceforward, Example: การหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเริ่มดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลิ่วล้อ[N] follower, See also: henchman, lackey, Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก, Example: ในการอภิปรายครั้งนี้ทั้งคุณลูก คุณพ่อปิดปากสนิท ปล่อยให้ลิ่วล้อคนสนิทขยับแทนอยู่นานสองนาน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นคนสนิทคอยติดตาม
สิบเอ็ดเหลี่ยม[N] hendecagon, Example: เขาจะทำกล่องที่มีสิบเอ็ดเหลี่ยมให้ฉัน, Thai definition: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 11 เส้น
ตั้งแต่นี้ไป[ADV] henceforth, See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future, Syn. นับจากนี้ไป
ตาไก่[N] hen's eye token, See also: paragraph mark, indicating the beginning of a paragraph, sign consisting of two concentric, Syn. ฟองมัน, Example: ในตำราเรียนโบราณเมื่อจะขึ้นบรรทัดใหม่จะมีตาไก่ขึ้นต้นก่อน, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายชนิดหนึ่ง มีรูปคล้ายตาไก่ ดังนี้ ๏ ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นบรรทัด
ต่อนี้ไป[ADV] henceforth, See also: from now on, in the days to come, in future, Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป, Example: พระยาอนุมานราชธนก็ได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วต่อนี้ไปก็อยู่ที่เราจะ เอาไปใช้อย่างไร
ต่อจากนี้[CONJ] henceforth, See also: from now on, from this time on, Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้, Example: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่, Thai definition: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป
ต่อแต่นี้ไป[ADV] hence, See also: from now on, Syn. ต่อนี้ไป, จากนี้ไป, Example: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มขึ้นแล้วและต่อแต่นี้ไปฝั่งทะเลตะวันตกคงจะชุ่มชื้นด้วยไอฝน, Thai definition: เวลานับจากปัจจุบันเป็นต้นไป
กาว[N] Lawsonia inermis Linn., See also: henna tree, Syn. ต้นเทียนกิ่ง, ต้นกาว, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Lawsonia inermis Linn. ในวงศ์ Lythraceae ดอกสีขาวหรือแดง ผลกลม สุกสีน้ำตาล ใบใช้ย้อมผม ผ้าไหม และผ้าขนสัตว์ ได้สีแดงน้ำตาล, Notes: (ถิ่นอีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อันแท้จริง[adj.] (an thaējing) FR: avéré ; authentique ; vraiment
บางเขน [n. prop.] (Bāng Khēn) EN: Bang Khen   FR: Bang Khen
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison

CMU English Pronouncing Dictionary
HEN    HH EH1 N
HENG    HH EH1 NG
HENN    HH EH1 N
HENK    HH EH1 NG K
HENS    HH EH1 N Z
HENEY    HH EH1 N IY0
HENCE    HH EH1 N S
HENES    HH IY1 N Z
HENAO    HH EY1 N AW0
HENIE    HH EH1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hen    (n) hˈɛn (h e1 n)
hens    (n) hˈɛnz (h e1 n z)
Henry    (n) hˈɛnriː (h e1 n r ii)
hence    (a) hˈɛns (h e1 n s)
henna    (n) hˈɛnə (h e1 n @)
henbane    (n) hˈɛnbɛɪn (h e1 n b ei n)
hencoop    (n) hˈɛnkuːp (h e1 n k uu p)
hennaed    (j) hˈɛnəd (h e1 n @ d)
henchman    (n) hˈɛntʃmən (h e1 n ch m @ n)
henchmen    (n) hˈɛntʃmən (h e1 n ch m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hěn, ㄏㄣˇ, ] (adverb of degree); quite; very; awfully, #50 [Add to Longdo]
很多[hěn duō, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ, ] very many; very much; great (quantity), #265 [Add to Longdo]
很大[hěn dà, ㄏㄣˇ ㄉㄚˋ, ] tremendous, #797 [Add to Longdo]
很好[hěn hǎo, ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ, ] well, #910 [Add to Longdo]
很快[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, ] quickly, #1,417 [Add to Longdo]
很少[hěn shǎo, ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ, ] very little; seldom, #2,440 [Add to Longdo]
[hèn, ㄏㄣˋ, ] to hate, #2,447 [Add to Longdo]
河南[Hé nán, ㄏㄜˊ ㄋㄢˊ, ] Henan province (Honan) in central China, abbr. 豫, capital Zhengzhou 鄭州|郑州, #3,166 [Add to Longdo]
[hēng, ㄏㄥ, ] hum; (interj. of contempt), #3,458 [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, / ] horizontal; across; (horizontal character stroke), #3,682 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[へん, hen] (adj) แปลกๆ, ประหลาด
変動[へんどう, hendou] (n) ผันผวน
編集[へんしゅう, henshuu] (n vt) การเรียบเรียง, เรียบเรียง
変数[へんすう, hensuu] (n) ตัวแปร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
返却[へんきゃく, henkyaku] (vt) การคืน(สิ่งของ)
編曲[へんきょく, henkyoku] การเรียบเรียงเสียงประสานในการบรรเลงดนตรี
返信用封筒[へんしんようふうとう, henshinyoufuutou] (n ) ซองจดหมายสำหรับตอบกลับ
変電所[へんでんしょ, hendensho] สถานีย่อยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
返品[へんぴん, henpin] (n ) การคืนสินค้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: การรวบรวมเรียบเรียง
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification

German-Thai: Longdo Dictionary
Henker(n) |der, pl. Henker| เพชฌฆาต
Deutschen, See also: Deutsche
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Münchenเมืองมิวนิค ทางตอนใต้ของเยอรมัน
Menschen(n) |pl.|, See also: der Mensch
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
Wochen(n) |pl.|, See also: Woche
Wochenende(n) |das| สุดสัปดาห์
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feier der angehenden Braut mit ihren Freundinnenhen weekend [Br.] [Add to Longdo]
Hengst {m}; Deckhengst {m}; Zuchthengst {m} [zool.] | Hengste {pl}; Deckhengste {pl}; Zuchthengste {pl}stallion | stallions [Add to Longdo]
Henkel {m} | seitlicher Henkel | gezogener Henkel | einen Henkel ziehenhandle | strap-handle | pulled handle | to pull a handle [Add to Longdo]
Henkelattasche {f}handle attachment [Add to Longdo]
Henker {m} | Henker {pl}hangman | hangmen [Add to Longdo]
Henne {f}; Huhn {n} [ornith.] | Hennen {pl}hen | hens [Add to Longdo]
Hühnerstall {m}hen house [Add to Longdo]
Kaffeeklatsch {m}hen party; coffee klatsch [Am.] [Add to Longdo]
Kornweihe {f} [ornith.]Hen Harrier (Circus cyaneus) [Add to Longdo]
Hendersonlori {m} [ornith.]Stephen's Lory [Add to Longdo]
Henslowammer {f} [ornith.]Henslow's Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あきまへん[, akimahen] (adj-na) (ksb [Add to Longdo]
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
あれっきり[, arekkiri] (exp) since then [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偏向[へんこう, henkou] -Hang, Neigung, Tendenz [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] Abweichung, Deklination [Add to Longdo]
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]
偏見[へんけん, henken] Vorurteil [Add to Longdo]
偏食[へんしょく, henshoku] einseitige_Ernaehrung [Add to Longdo]
変人[へんじん, henjin] Sonderling, Eigenbroetler [Add to Longdo]
変則[へんそく, hensoku] Unregelmaessigkeit, Anomalie [Add to Longdo]
変動[へんどう, hendou] Aenderung, Wechsel, Fluktuation [Add to Longdo]
変化[へんか, henka] Veraenderung, Wandlung, Wechsel [Add to Longdo]
変態[へんたい, hentai] Verwandlung, Anomalie, Abnormitaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hen \Hen\, n. [AS. henn, hen, h[ae]n; akin to D. hen, OHG.
   henna, G. henne, Icel. h?na, Dan. h["o]na; the fem.
   corresponding to AS. hana cock, D. haan, OHG. hano, G. hahn,
   Icel. hani, Dan. & Sw. hane. Prob. akin to L. canere to sing,
   and orig. meaning, a singer. Cf. {Chanticleer}.] (Zool.)
   The female of the domestic fowl; also, the female of grouse,
   pheasants, or any kind of birds; as, the heath hen; the gray
   hen.
   [1913 Webster]
 
   Note: Used adjectively or in combination to indicate the
      female; as, hen canary, hen eagle, hen turkey, peahen.
      [1913 Webster]
 
   {Hen clam}. (Zool.)
   (a) A clam of the {Mactra}, and allied genera; the sea clam
     or surf clam. See {Surf clam}.
   (b) A California clam of the genus {Pachydesma}.
 
   {Hen driver}. See {Hen harrier} (below).
 
   {Hen harrier} (Zool.), a hawk ({Circus cyaneus}), found in
    Europe and America; -- called also {dove hawk}, {henharm},
    {henharrow}, {hen driver}, and usually, in America, {marsh
    hawk}. See {Marsh hawk}.
 
   {Hen hawk} (Zool.), one of several species of large hawks
    which capture hens; esp., the American red-tailed hawk
    ({Buteo borealis}), the red-shouldered hawk ({Buteo
    lineatus}), and the goshawk.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hen
   n 1: adult female chicken [syn: {hen}, {biddy}]
   2: adult female bird
   3: flesh of an older chicken suitable for stewing
   4: female of certain aquatic animals e.g. octopus or lobster

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hen /hɛn/
  1. them
  2. them
  3. chicken; fowl

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top