ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偏差

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏差-, *偏差*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏差[piān chā, ㄆㄧㄢ ㄔㄚ, ] bias; deviation, #11,499 [Add to Longdo]
偏差距离[piān chā jù lí, ㄆㄧㄢ ㄔㄚ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] offset distance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift [Add to Longdo]
偏差[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.たまには偏差値の高い人とレベルの高い会話してみたい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Calendars slipping? Careful.[CN] 出現了偏差 Tenchi: The Samurai Astronomer (2012)
Then, we should streamline the housing around its structure.[CN] 减量后,再用构造分析系统 来看偏差 Robo Jî (2012)
Which means there is a gap in the Sun's orbit.[CN] 也就是說 太陽的軌道在不同點是有偏差 Tenchi: The Samurai Astronomer (2012)
"No hesitation. No deviation"[CN] "毫不猶豫,毫無偏差" Singham (2011)
Io emerged later than expected or earlier than expected.[CN] 木卫一出现的时间总是出现偏差 或早或晚 Wonders of the Universe (2011)
How is it that we so far have landed?[CN] -怎么偏差这么大? Saints and Soldiers: Airborne Creed (2012)
"No deviation."[CN] "毫無偏差" Singham (2011)
Test scores are up, grades, even athletics are on the rise.[JA] 学力テストの 成績は向上し... 偏差値だけでなく スポーツの成績も上がったわ My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
The results were spectacular, with a deviation rate eight times higher than can be explained by chance.[CN] 结果很惊人,偏差率 八倍高于巧合的概率 Red Lights (2012)
The calendars are slipping.[CN] 果然現實的天象與曆書的記載正在逐漸出現偏差 Tenchi: The Samurai Astronomer (2012)
I think I may have misinterpreted a few things.[CN] 我想我可能对一些事情理解有偏差 Long Way Home (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偏差[へんさ, hensa] deviation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偏差[へんさ, hensa] Abweichung, Deklination [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top