ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phenomenon

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phenomenon-, *phenomenon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phenomenon(n) ปรากฏการณ์, Syn. event, incident
phenomenon(n) สิ่งหรือคนพิสดาร, See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, Syn. marvel, miracle, prodigy
phenomenon(n) สิ่งประทับใจ, Syn. marvel, miracle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact

English-Thai: Nontri Dictionary
phenomenon(n) ปรากฏการณ์, สิ่งที่ประทับใจ, ข้อเท็จจริง, ความประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phenomenon (เอก.); phenomena (พหู.)ปรากฏการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenomenon; phenomena (pl.)ปรากฏการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
phenomenon, phenomena (พหูพจน์), ปรากฏการณ์, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
It's like, um, it's a pop phenomenon.หรือไม่ก็ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ In the Mouth of Madness (1994)
- I have studied the phenomenon for a long time.-ผมศึกษาปรากฎการณ์ประหลาดมานาน. Suspiria (1977)
This is a very unusual phenomenon.นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ อย่างมาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
This phenomenon is too important to leave, unless it represented danger.ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ มากเกินไปที่จะออก เว้นแต่จะเป็นตัวแทนของ อันตราย 2010: The Year We Make Contact (1984)
But I've seen photographs of such phenomenon.But I've seen photographs of such phenomenon. Anna and the King (1999)
Can this phenomenon really go on forever?ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆมั้ย? Yomigaeri (2002)
The data show the strange phenomenon started in the forest.ข้อมูลบอกว่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเริ่มมาจากในป่า Yomigaeri (2002)
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ The Corporation (2003)
No way that's a natural phenomenon!ทางที่เป็นปรากฏ การณ์ธรรมชาติไม่มี! Contact (1997)
A phenomenon known in psychiatric circles as a self-reinforcing delusion.ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในจิตเวช วงการเป็นความเข้าใจ ผิดในตัวเองเสริม Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phenomenonAcid rain is not a natural phenomenon.
phenomenonAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
phenomenonAn eclipse of the moon is a rare phenomenon.
phenomenonA rainbow is a natural phenomenon.
phenomenonLightning is an electrical phenomenon.
phenomenonMany of Europe's metropolises are plagued by the doughnut phenomenon.
phenomenonPeople are talking about this "Internet" phenomenon.
phenomenonThe aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.
phenomenonThe biologist concentrated on observing the phenomenon.
phenomenonThe current imbalance between supply and demand is considered to reflect structural changes on the demand side, rather than being a cyclical phenomenon.
phenomenonThe midnight sun is a fantastic natural phenomenon.
phenomenonThe phenomenon is typical of our modern era.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏการณ์(n) phenomenon, Syn. การอุบัติ, การปรากฏ, การเกิด, Example: การซื้อเสียงนั้นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai Definition: การสำแดงออกมาให้เห็น
ปรากฏการณ์(n) phenomenon, See also: occurrence, Syn. การปรากฏให้เห็น, การอุบัติให้เห็น, Thai Definition: การสำแดงออกมาให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรากฏการณ์[prākotkān] (n) EN: phenomenon ; occurence ; effect  FR: effet [ m ] ; phénomène [ m ]
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ[prākotkān thammachāt] (n, exp) EN: natural phenomenon  FR: phénomène naturel [ m ]
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ[prākotkān thammachāt] (n, exp) EN: natural phenomenon  FR: phénomène naturel [ m ]
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ[prākotkān thāng thammachāt] (n, exp) EN: natural phenomenon  FR: phénomène naturel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
phenomenon

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phenomenon

WordNet (3.0)
phenomenon(n) any state or process known through the senses rather than by intuition or reasoning
phenomenon(n) a remarkable development

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Phenomenon

n.; pl. Phenomena [ L. phaenomenon, Gr. faino`menon, fr. fai`nesqai to appear, fai`nein to show. See Phantom. ] 1. An appearance; anything visible; whatever, in matter or spirit, is apparent to, or is apprehended by, observation; as, the phenomena of heat, light, or electricity; phenomena of imagination or memory. [ 1913 Webster ]

In the phenomena of the material world, and in many of the phenomena of mind. Stewart. [ 1913 Webster ]

2. That which strikes one as strange, unusual, or unaccountable; an extraordinary or very remarkable person, thing, or occurrence; as, a musical phenomenon. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) { Buddh } (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) #353 [Add to Longdo]
現象[げんしょう, genshou] (n) phenomenon; (P) #2,840 [Add to Longdo]
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) { Buddh } (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) #3,287 [Add to Longdo]
事象[じしょう, jishou] (n) event; phenomenon; matter; (P) #7,134 [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (n) phenomenon; (P) #8,020 [Add to Longdo]
グロッソラリア[gurossoraria] (n) glossolalia (the phenomenon of speaking in tongues) [Add to Longdo]
デリンジャー現象[デリンジャーげんしょう, derinja-genshou] (n) Dellinger phenomenon [Add to Longdo]
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay [Add to Longdo]
ドーナツ現象[ドーナツげんしょう, do-natsu genshou] (n) doughnut phenomenon [Add to Longdo]
バムバム[bamubamu] (n) bawm bawm (phenomenon) (name of Japanese pop song); (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top