ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authenticity

AO2 TH AH0 N T IH1 S IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authenticity-, *authenticity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้, ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy

English-Thai: Nontri Dictionary
authenticity(n) ความจริง, ของแท้, ความแน่แท้, ความน่าเชื่อถือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน... V for Vendetta (2005)
As Ms. Donovan stated, a top video forensic analyst has disputed the authenticity of a surveillance tape that was the key piece of evidence in convicting Lincoln Burrows.ตามที่คุณโดโนแวนให้การไว้ \ มีนักวิเคราะห์ภาพมือดี ได้ทำการปรับแต่งภาพจากกล้องรปภ. หลักฐานสำคัญที่ทำให้ลินคอล์น เบอโรวส์ต้องรับโทษ The Rat (2006)
but since both parties hold each other accountable for the murder, it is essential to look into the authenticity and reliability of their testimonies...ต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกัน มันเป็นเรื่องละเอียดในการมองหาความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือในคำให้การของทั้ง 2 คน The Case of Itaewon Homicide (2009)
May I say, having to explain that to you calls into question the authenticity of your ristorante?ขอบอกหน่อยได้ไหม ที่ผมต้องอธิบายให้คุณเนี่ย เป็นธรรมเนียมของร้านคุณหรือไง The Toast Derivation (2011)
I just hung out with her for a while to lend some authenticity to Clara Strike.ผมก็แค่ไปกับเธอแปปเดียวเอง เพื่อจะได้คิดลักษณะของคาร์ร่า สไตรส์ออกน่ะ Pandora (2012)
Creating handcrafted, handmade products provides artisans with the authenticity they feel is lacking in today's technology-driven, industrialized world.การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ สินค้าที่ทำด้วยมือ ทำให้ช่างฝีมือรู้สึกถึงความเป็นของแท้ ที่ขาดหายไปในปัจจุบันเพราะ The Method in the Madness (2012)
I would say, the authenticity of the film's setting.ฉันจะบอกว่าถูกต้อง ของการตั้งค่าของหนังเรื่องนี้. The Family (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authenticityI doubt the authenticity of the document.
authenticityWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นของแท้[khwām pen khøng thaē] (n, exp) EN: authenticity  FR: authenticité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUTHENTICITY AO2 TH AH0 N T IH1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authenticity (n) ˌɔːθəntˈɪsɪtiː (oo2 th @ n t i1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
真偽[しんぎ, shingi] (n) truth or error; authenticity; (P) #14,560 [Add to Longdo]
オーセンティシティ[o-senteishitei] (n) authenticity [Add to Longdo]
カタログレゾネ[katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
検真[けんしん, kenshin] (n, vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting) [Add to Longdo]
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P) [Add to Longdo]
信憑性;信ぴょう性[しんぴょうせい, shinpyousei] (n) authenticity; credibility [Add to Longdo]
真贋[しんがん, shingan] (n) genuineness or spuriousness; authenticity; the genuine and the spurious [Add to Longdo]
真贋論争[しんがんろんそう, shinganronsou] (n) argument as to (about) the authenticity (of...) [Add to Longdo]
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Authenticity \Au`then*tic"i*ty\, n. [Cf. F. authenticit['e].]
   1. The quality of being authentic or of established authority
    for truth and correctness.
    [1913 Webster]
 
   2. Genuineness; the quality of being genuine or not corrupted
    from the original.
    [1913 Webster]
 
   Note: In later writers, especially those on the evidences of
      Christianity, authenticity is often restricted in its
      use to the first of the above meanings, and
      distinguished from qenuineness.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authenticity
   n 1: undisputed credibility [syn: {authenticity}, {genuineness},
      {legitimacy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top