ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偏向

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏向-, *偏向*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation), #14,380 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏向[へんこう, henkou] (n,vs) propensity; tendency; inclination; deflection; (P) [Add to Longdo]
偏向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] (n) deflection circuit [Add to Longdo]
偏向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] (n) {comp} bias relation [Add to Longdo]
偏向抄録[へんこうしょうろく, henkoushouroku] (n) {comp} selective abstract; slanted abstract [Add to Longdo]
偏向[へんこうばん, henkouban] (n) deflection plate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A 20-year sentence is a bit much for a soldier who simply obeyed orders, like the rest of us, but politically, he was inclined to be rather extreme.[CN] 当然给惟命是从的士兵判 二十年徒刑太过分了 但是从政治上讲他是 最偏向极端的 The Night of the Generals (1967)
Switch all power... to front deflector screen. Switch all power... to front deflector screen.[JA] 前面の偏向スクリーンに 全パワーを切り替えろ Star Wars: A New Hope (1977)
Shuttle Tydirium requesting deactivation of the deflector shield.[JA] <タイディリアム>だ 偏向シールドの解除を要求する Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Check the deflector shield.[JA] 偏向シールドをチェックしろ Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Treadwell playing way over towards the right side, shaded him to pull.[CN] 而且球稍微的偏向右边 对保罗造成了压力 Rain Man (1988)
Deflector shields up at maximum.[JA] 偏向シールド最大出力 Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Switch your deflectors on. Double front.[JA] 偏向シールドを張れ 前面を強化だ Star Wars: A New Hope (1977)
They're pretty concentrated alright.[CN] 的确都偏向于同一地区 Patlabor: The Movie (1989)
We're losing a deflector shield. Go strap yourselves in.[JA] 偏向シールドが切れた つかまっとけ Star Wars: A New Hope (1977)
Angle the deflector shields while I charge up the main guns.[JA] 主砲を準備してる間に 偏向シールドを上げておけ Star Wars: A New Hope (1977)
You seem to enjoy making the situation go from bad to worse.[CN] 你偏向壞處奔跑 Eros + Massacre (1969)
Some of them were uneasy about being there - they had the feeling of people who were playing in an orchestra in a brothel.[CN] 是为了抑制(罗斯福)新政 过度偏向社会主义 还有一些人对呆在那儿感到不自在... On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偏向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] deflection circuit [Add to Longdo]
偏向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation [Add to Longdo]
偏向抄録[へんこうしょうろく, henkoushouroku] selective abstract, slanted abstract [Add to Longdo]
偏向[へんこうばん, henkouban] deflection plate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偏向[へんこう, henkou] -Hang, Neigung, Tendenz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top