ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

from this time on

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -from this time on-, *from this time on*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา from this time on มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *from this time on*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From this time on...นับจากนี้ Episode #1.14 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราวหลัง[ADV] next time, See also: from now on, from now then, from this time on, Syn. คราวหน้าคราวหลัง, Example: อย่าเคียดแค้นกันเลย คราวหลังก็หาเสียงให้มากกว่านี้, Thai definition: โอกาสครั้งต่อไป
ตั้งแต่นี้ไป[ADV] henceforth, See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future, Syn. นับจากนี้ไป
ต่อจากนี้[CONJ] henceforth, See also: from now on, from this time on, Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้, Example: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่, Thai definition: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งแต่นี้ไป[adv.] (tangtaē nī pai) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future   FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top