ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จากนี้ไป

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จากนี้ไป-, *จากนี้ไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จากนี้ไป[CONJ] from now, See also: hence, from this now, Syn. ต่อไปนี้, ต่อจากนี้ไป, ตั้งแต่นี้ไป, Example: อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อแน่ว่านับจากนี้ไป สนามการเมืองในกทม.คงจะสนุกและตื่นเต้นมากขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And think about this, all of ya... from now on, you ain't gettin' shit from me and my men.พวกนายคิดเอาเอง จากนี้ไป ห้ามมายุ่งกับคนของฉัน Day of the Dead (1985)
From now on I will be your obedient servant.จากนี้ไป กระผมจะรับใช้ท่านเอง Return to Oz (1985)
I was just looking for the burt reynolds theater.- จากนี้ไป ต้องเดินเท้ากันแล้ว เฮ้! Spies Like Us (1985)
Well, he'll vote from now on.เอาล่ะ ต่อจากนี้ไปเขาจะได้เลือก An American Tail (1986)
My people, a month from now, our country will have its 500th anniversary.ประชาชนของเรา 1 เดือนนับจากนี้ไป เมืองของเราจะมีการฉลองครบรอบ 500 ปี The Princess Bride (1987)
From now on, security is gonna escort you to that Stone-Age van of yours every night.จากนี้ไปการรักษาความปลอดภัยจะพาคุณ ... ... เพื่อที่รถตู้หินอายุของคุณทุกคืน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm talking about now. From now. Here and now.ฉันหมายถึงที่นี่ และตอนนี้ และต่อจากนี้ไป Goodfellas (1990)
You'll get what's coming to you.เจ้าจะได้รับในสิ่งที่ตามมาจากนี้ไป ( อะไรกำลังมาหาเจ้า! Aladdin (1992)
From now on, you are to discuss sentencing of prisoners with me, before they are beheaded.จากนี้ไป เจ้าต้อง ตัดสินโทษ นักโทษกับข้า ก่อนที่พวกเขาจะโดนตัดหัว Aladdin (1992)
When the captain gives the signal, brace your arms against the seat in front of you like this.จากนี้ไปตั้งใจฟังที่ชั้นพูดนะ สวัสดีครับท่านประธาน นี่คือ... Hero (1992)
From here on out, you don't make a sound.จากนี้ไปเธอห้ามส่งเสียง Léon: The Professional (1994)
From now on, I'll write two letters a week, instead of one.จากนี้ไปฉันจะเขียนจดหมายสองฉบับต่อสัปดาห์แทนหนึ่ง The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จากนี้ไป[X] (jāknī pai) EN: from now ; hence ; from this now   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hence[ADV] จากนี้ไป (คำทางการ), See also: ต่อแต่นี้ไป, Syn. from now on, henceforth
henceforth[ADV] ต่อจากนี้ (คำทางการ), See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป, Syn. from now on, hence

English-Thai: Nontri Dictionary
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top