ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哼-, *哼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哼, hēng, ㄏㄥ] to hum; to sing softly; to moan, to groan
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  亨 (hēng ㄏㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 1,966

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hēng, ㄏㄥ, ] hum; (interj. of contempt), #3,458 [Add to Longdo]
[hēng chàng, ㄏㄥ ㄔㄤˋ, ] to croon; to hum, #43,759 [Add to Longdo]
[hēng ji, ㄏㄥ ㄐㄧ˙, ] whisper, #44,156 [Add to Longdo]
[hēng shēng, ㄏㄥ ㄕㄥ, / ] hum, #60,180 [Add to Longdo]
[zuò hēng shēng, ㄗㄨㄛˋ ㄏㄥ ㄕㄥ, / ] snort [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jeez.[CN]  Small Time Crooks (2000)
Hmm?[CN]  A Prairie Home Companion (2006)
Mm-hmm.[CN] 恩 Spread (2009)
- Hmm[CN] - 嗯 Step Up 2: The Streets (2008)
Uh-huh.[CN] 嗯 RED 2 (2013)
Huh.[CN]  Honey (2003)
Huh?[CN] ! How I Won the War (1967)
Huh?[CN] ! The Silent Mountain (2014)
Huh?[CN] ! The Shower (2003)
Mm-Hmm.[CN] 嗯 Death Takes a Holiday (2009)
Hmm.[CN]  It's Supposed to Be Fun (2001)
Huh.[CN]  Bottle Shock (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top