Search result for

กาว

(66 entries)
(0.2946 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กาว-, *กาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาว[N] glue, See also: gum, mucilage, Example: กระดาษขาดแผ่นนี้ใช้กาวแปะก็ติด, Thai definition: ของเหนียวที่เคี่ยวมาจากเอ็น หนัง กีบสัตว์ เป็นต้น สำหรับใช้ติดหรือผนึกสิ่งของ
กาว[N] Lawsonia inermis Linn., See also: henna tree, Syn. ต้นเทียนกิ่ง, ต้นกาว, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Lawsonia inermis Linn. ในวงศ์ Lythraceae ดอกสีขาวหรือแดง ผลกลม สุกสีน้ำตาล ใบใช้ย้อมผม ผ้าไหม และผ้าขนสัตว์ ได้สีแดงน้ำตาล, Notes: (ถิ่นอีสาน)
กาวใจ[N] glue, See also: gum, cement, adhesive, mucilage, Example: งานนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นกาวใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกัน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาวน. ของเหนียวที่เคี่ยวมาจากเอ็น หนัง กีบสัตว์ เป็นต้น สำหรับใช้ติดหรือผนึกสิ่งของ.
กาวน. ต้นเทียนกิ่ง. (ดู เทียนกิ่ง).
กาววาวว. แวววาว, ฉูดฉาด, บาดตา, (ใช้แก่สี).
กาวางน. ชื่อมะปรางพันธุ์หนึ่ง รสเปรี้ยวจัด.
กาวใจน.ผู้ประสานรอยร้าวให้ผู้ที่โกรธกัน ทะเลาะกัน หรือกินแหนงแคลงใจกัน ได้กลับคืนดีกัน เช่น เขาเป็นกาวใจให้ ๒ คนนี้คืนดีกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canada balsamกาวแคนาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glueกาว [TU Subject Heading]
Kava plantกาว[TU Subject Heading]
Acacia Gum Powderกาวผง [การแพทย์]
Acacia Solutionsกาวน้ำ [การแพทย์]
Adhesivesกาว, ตัวกลางคล้ายกาว, สารยึดแน่น [การแพทย์]
Balsams, Canadaกาวใสแคนาดาบาลซาม [การแพทย์]
Glue Sniffingกาว, [การแพทย์]
Glue, Tissueกาว [การแพทย์]
Gluesกาว [การแพทย์]
Gums, Syntheticกาวเทียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sakuragawa High School.โรงเรียนมัธยม ซากุระกาว่า Akai ito (2008)
May I be together with Mei in Sakuragawa High School 3 Miaขอให้ฉันได้อยู่กับ เมอิ ในโรงเรียนมัธยม ซากุรากาว่า 3 มีอา Akai ito (2008)
I received a call from Nakagawa Sara's mother.ครูได้รับโทรศัทพ์จาก แม่ของ นาคากาว่า โซระ Akai ito (2008)
Do you have some glue?มีคนทำแตก เดี๋ยวผมจะซ่อมให้ เดี๋ยวเอากาวแปะ Kung Fu Panda (2008)
Grit, spit and a whole lot of duct tape.บด แยก กับเทปกาวอีกม้วนใหญ่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Duct tape.-เทปกาวกันน้ำครับ Inkheart (2008)
- Yes, duct tape.-ใช่ๆ เทปกาวกันน้ำ Inkheart (2008)
I mean... Look, Osama fed Zarqawi to the dogs because he was getting too powerful, right?ดูอย่างโอซาม่าสิ เขาเชือดคอซาร์กาวีให้หมากิน Body of Lies (2008)
samuel tells me you are from the American school in Okavango.แซมมวลบอกว่าเธอมาจากโรงเรียนอเมริกันในโอกาวังโก 24: Redemption (2008)
No, you gotta get yourself together before someone can take you apart.คุณก็ต้องเอากาวติด ก่อนที่หมอไม่รับเย็บ WarGames: The Dead Code (2008)
They kicked the hell out of me... duct-taped me to my grandfather's wheelchair.พวกมันซ้อมฉันจนน่วม เอาเทปกาวพันตัวฉัน กับเก้าอี้โยกของคุณปู่ Pineapple Express (2008)
Air France 001 leaves today at 2. First class.สายการบินแอร์ฟรานซ์ 001 เครื่องจะออกเวลา 2 นาฬิกาวันนี้ ชั้นหนึ่ง Taken (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum   FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กาว[n.] (kāo) EN: mucilage   FR: mucilage [m]
กาว[n.] (kāo) EN: henna tree   
กาวตราช้าง[n. exp.] (kāo trā Chāng) EN: Superglue [TM]   FR: Superglue [TM] ; colle extra-forte [f]
กาวตราช้าง[n. exp.] (kāo trā Chāng) FR: pot de colle [m] (fam.)
กาวใจ[n.] (kāojai) EN: glue ; gum ; cement ; adhesive ; mucilage   

English-Thai: Longdo Dictionary
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glue[N] กาว, See also: กาวน้ำ, Syn. cement, paste
goo[N] แป้งเปียก, See also: กาว
gum[N] ยางเหนียวๆ, See also: กาว, Syn. resin
gum[N] กาว, Syn. glue
sealant[N] สารผนึก, See also: กาว, น้ำยาผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, Syn. sealer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colloid(คอล'ลอยดฺ) n. สารคล้ายกาว,คอลลอยด์,สารที่ละลายในของเหลวแต่จะไม่แผ่ตัวผ่านเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์ได้, See also: colloidal adj. ดูcolloid
crack of doomn. วันโลกาวินาศ. สัญญาณของวันโลกาวินาศ
day of judgmentn. วันโลกาวินาศ
distemper(ดิสเทม'เพอะ) n. อารมณ์ร้าย,ชื่อโรคติดเชื้อหลายโรคของสัตว์โดยเฉพาะcanine distemper,เทคนิคการวาดภาพด้วยกาวน้ำ,ภาพวาดกาวน้ำ. vt. วาดภาพกาวน้ำ, Syn. craze
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
doomsday(ดูมซ'เดย์) n. วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย,วันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์ทั้งหลายในโลก, Syn. domesday,Judgment Day
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
fulgentadj. สุกสกาว,โชติช่วง,สว่างไสว.
fulguratevi. สุกสกาว,เปล่งแสงวาบ (คล้ายฟ้าแลบ) vt. ทำลายด้วยไฟฟ้า., See also: fulguration n.
glue(กลู) n. กาว,กาวน้ำ. vt. ใช้กาวติด,ติดแน่น., See also: gluer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส
gelatin(n) วุ้นแผ่น,กาว
glue(n) กาว,แป้งเปียก
glue(vt) ปิดกาว,ทากาว,ติดกาว
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว
gown(n) เสื้อยาว,เสื้อครุย,เสื้อกาวน์
gum(n) กาว,ยาง,เหงือก,หมากฝรั่ง
gum(vt) ติดกาว,ทากาว
gummy(adj) เหนียว,คล้ายกาว,หุ้มยาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Kittel(n) |der, pl. Kittel| เสื้อคลุมยาว, เสื้อกาวน์(สำหรับแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์), See also: Related: Mantel
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top