ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

family tree

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -family tree-, *family tree*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
family tree[N] แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล, Syn. genealogy

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Family Treeสายวิวัฒนาการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's perfect for documenting your family tree or for making treasure maps!ผมพเนจรคนเดียวมา 12 ปีแล้ว One Piece: Wan pîsu (1999)
This is my family tree going back 300 years.นี่เป็นต้นไม้ครอบครัวของฉัน ย้อนหลังกลับไป 300 ปีแน่ะ Hope Springs (2003)
You type in your credit-card details and up comes your family tree. It's amazing. Look.คุณแค่พิมพ์หมายเลขบัตรเครดิต แล้วมันก็จะแสดงต้นไม้ครอบครัวออกมา เริ่ดมาก ดูสิ Hope Springs (2003)
That screws up the family tree.ลำดับญาติกันมั่วแน่ๆ Jenny, Juno (2005)
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง That Night, a Forest Grew (2007)
This's the Black's family treeนี่คือแผนผังตระกูลแบล็ค Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
You see, I have one of those great-great-granddaddies, like you, way up in my family tree, name of Silas Wilkinson.ผมก็มีปู่ทวดอยู่ในยุคนั้นเหมือนกับคุณ บรรพบุรุษของผม ชื่อ ไซรัส วิลคินสัน National Treasure: Book of Secrets (2007)
Family trees being what they are,moms,dads,brothers,sisters.ครอบครัวก็เป็นแบบนี้แหละ/พ่อ แม่ พี่ น้อง Fire/Water (2007)
Family Treeแผนภูมิลำดับญาติ Summer Wars (2009)
Why would he care about her family tree?ทำไมเขาสนใจ ตระกูลของเธอ? Trouble (2010)
All kinds of birth records, family trees, newspaper clippings about me.ลำดับครอบครัว ข่าวเรื่องของฉัน เขาบอกว่าเป็นของคุณ Everything Is Broken (2010)
I, uh, researched her family tree, and there's a 16-generation remove, but look.ผมได้ค้นคว้าผังวงศ์วาน ของตระกูลเธอ มีตั้ง 16 ชั่วคน ที่ถูกย้ายออกไป แต่ดูนี้สิ The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พงศาวลี[N] genealogical diagram, See also: family tree, Example: กว่าจะรู้ว่าเขาเป็นญาติทางฝ่ายไหน ก็ต้องไล่พงศาวลีมาตั้งแต่ต้น, Thai definition: แผนลำดับเครือญาติ, Notes: (สันสกฤต)

Japanese-English: EDICT Dictionary
家系図[かけいず, kakeizu] (n) family tree [Add to Longdo]
系図[けいず, keizu] (n) family tree; pedigree; genealogy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  family tree
      n 1: successive generations of kin [syn: {genealogy}, {family
           tree}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top