ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พงศ์

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พงศ์-, *พงศ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พงศ์[N] lineage, See also: family, race, kinship, pedigree race, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์พันธุ์, Example: ไม่ว่าเขาจะทำอะไร ก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกับญาติพงศ์เสมอ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พงศ์พันธุ์[N] lineage, See also: family, extraction, consanguinity, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์, Example: การรับคนเข้าทำงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ต้องมีการสืบวงศ์พงศ์พันธุ์ของผู้นั้นอย่างละเอียด, Thai definition: พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พงศ์พันธุ์น. พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you find that sort of rootless existence appealing, do you?คุณพอใจกับ การมีตัวตนโดยไร้พงศ์เผ่างั้นรึ Titanic (1997)
Only the hard.เพื่อดินแดน เพื่อเผ่าพงศ์ เพื่ออิสรภาพ 300 (2006)
I've got jihadists coming and going from this place like it's happy hour at the Cat House.รู้ว่าพวกจิฮาดเข้าๆ ออกๆ ที่นั่น ยังกับตอนหัวค่ำแถวพัฒนพงศ์ Body of Lies (2008)
They're from the red-light district.พวกเค้ามาจะย่านพัฒน์พงศ์อ่ะ The Flowers of War (2011)
Air conditioning repair is an elite worldwide family dating back to the very beginnings of civilizations.คุณบาร์นส์ การซ่อมแอร์นั้น คือพงศ์ศิลปะชั้นสูงที่มีมาตั้งแต่ ยุคแรกๆของความศิวิไลซ์ Advanced Gay (2011)
No, tell them that you're going to think about it and then leave.ฉันไปดูดวงของเขา และพวกเขาก็สมพงศ์กัน ทั้ง 2 คน New Tales of the Gisaeng (2011)
Never mind.ก็แค่ดูดวงสมพงศ์กัน New Tales of the Gisaeng (2011)
Hello?พี่ผมกับเธอดวงก็ไม่สมพงศ์กันนะ New Tales of the Gisaeng (2011)
You gave me your business card at the end of January at Pavarotte.งั้นจะบอกว่าเป็นดวงสมพงศ์ที่ดีแล้ว นั่นอีกไม่กี่ปีต่อมาหลังจากที่พวกเขาแต่งงาน New Tales of the Gisaeng (2011)
No, not yet.ดวงสมพงศ์กันดีมา ดีทำไมยังไม่มีลูก New Tales of the Gisaeng (2011)
- From the First Book of Kings...- จากพงศ์กษัตริย์ฉบับแรก Episode #1.2 (2012)
What is your heritage, Mr. Quill?เจ้าสืบเชื้อพงศ์พันธุ์ใด ควิลล์ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พงศ์[n.] (phong) EN: family ; stock ; lineage   FR: famille [f] ; lignée [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
stem(n) กิ่ง,ลำต้น,ก้าน,พงศ์พันธุ์,รากคำ,หัวเรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top